Trendy

13 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 161 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

1 340 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

6.12.2005 - 15.5.2015 Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 73970
2.5.2005 - 6.12.2005 Praha 1 - Nové Město, Růžová 1416/17

27242382

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

2. května 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. května 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. května 2015

Datová schránka

8mhgf65

Historické názvy

13.1.2014 - 15.5.2015

Steel Consortium Partners, a.s., "v likvidaci"

2.5.2005 - 13.1.2014

Steel Consortium Partners, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9940

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.11.2006 - 15.5.2015

19 000 000 Kč

2.5.2005 - 14.11.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. května 2015 - 15. května 2015 : Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora ze dne 12.5.2015.
  • 13. ledna 2014 - 15. května 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 27.12.2013 byla společnost zrušena ke dni 1.1.2014 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : h) Započtení shora uvedené pohledávky Upisovatele proti pohledávce společnosti Steel Consortium Partners, a.s., na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno písemnou d... ohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje společnost Steel Consortium Partners, a.s., a doručí jej již podepsaný za společnost Steel Consortium Partners, a.s., ve dvojím vyhotovení Upisovateli při úpisu akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve 30 denní lhůtě ode dne převzetí návrhu dohody tento návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti Steel Consortium Partners, a.s. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s Upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : g) Připouští se, aby Upisovatel započetl svou níže uvedenou pohledávku vůči společnosti Steel Consortium Partners, a.s., proti pohledávce společnosti Steel Consortium Partners, a.s... ., na splácení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení může být pohledávka Upisovatele jakožto věřitele, to je společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 18050646, vůči společnosti Steel Consortium Partners, a.s., jakožto dlužníku, v její celkové výši 16.814.021,10 Kč, zahrnujícíga) pohledávku ve výši 13.548.713,10 Kč z titulu Dohody o refakturaci nákladů zn. PJ V/6/433-No, uzavřené mezi Upisovatelem a společností Steel Consortium Partners, a.s., dne 31.08.2005,gb) pohledávku ve výši 101.558,90 Kč z titulu úroků vyúčtovaných Upisovatelem na základě čl. II.3.Dohody o refakturaci nákladů zn. PJ V/6/433 -No, uzavřené mezi Upisovatelem a společností Steel Consortium Partners, a.s., dne 31.08.2005, za období od 01.09.2005 do 16.05.2006,gc) pohledávku ve výši 3.163.749,10 Kč z titulu Dohody o refakturaci nákladů č. 2 zn. PJ V/6/433/2-No, uzavřené mezi Upisovatelem a společností Steel Consortium Partners, a.s. dne 02.05.2006,Připouští se možnost započtení pouze do výše 16.814.021,10 Kč. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : f) Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve v... ýši 17.000.000,-Kč tak, že emisní kurz upsaných akcií, nebude-li v této lhůtě uzavřena dohoda o započtení pohledávek podle písmena g) a h), nebo zůstatek emisního kurzu upsaných akcií, který nebude v této lhůtě splacen započtením pohledávek Upisovatele vůči společnosti Steel Consortium Partners, a.s., podle písmena g) a h), je Upisovatel povinen splatit v téže lhůtě na zvláštní účet otevřený za tím účelem společností Steel Consortium Partners, a.s., na její jméno u banky HSBC Bank plc - pobočka Praha, č.ú. 896003203/8150. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : d) Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností Steel Consortium Partners, a.s., v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.... Představenstvo společnosti Steel Consortium Partners, a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí jej Upisovateli ve lhůtě čtrnácti dnů (14) od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 200da občanského soudního řádu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) dnů po doručení jejího návrhu Upisovateli. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : d) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč činí... 1.000.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : c) Všechny upisované akcie s využitím svého přednostního práva dle čl. D.II.2. stanov společnosti Steel Consortium Partners, a.s., budou upsány jediným akcionářem, kterým je společ... nost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ 18050646, zapsaná ve vložce 146 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen "Upisovatel"). zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : b) Akciemi upisovanými na zvýšení základního kapitálu bude 17 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,-Kč. S nově vydaný... mi akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč bude při hlasování na valné hromadě spojeno 50 hlasů. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 14. listopadu 2006 : Jediný akcionář společnosti Steel Consortium Partners, a.s., rozhodl dne 30.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Steel Consortium Partners, a.s., tak, že:a) Základní k... apitál společnosti Steel Consortium Partners, a.s., se zvyšuje o částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých), tj. z částky 2.000.000,-Kč (slovy:dvamiliony korun českých) na částku 19.000.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých) upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů