Trendy

233 367 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 734 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

204 353 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Adresa

od 26.7.2011Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

Historické adresy

31.5.2006 - 26.7.2011Praha 3, Bořivojova 35, PSČ 13000
6.5.2005 - 31.5.2006Praha 4, Táborská 5, PSČ 14000

Adresa z obchodního rejstříku

od 22.10.2012Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha

Historické adresy z obchodního rejstříku

18.5.2011 - 30.1.2014Bořivojova /35, 130 00 Praha 3

27243389

DIČ

od 9.5.2005

CZ27243389

Datum vzniku

6. května 2005

Datová schránka

iw9gct9

Historické názvy

12.1.2007 - 31.5.2007

SOFO Group s.r.o.

6.5.2005 - 12.1.2007

Fantazia PC s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11866

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.9.2011

7 000 000 Kč

Historické jmění

12.1.2007 - 29.9.2011

2 000 000 Kč

6.5.2005 - 12.1.2007

200 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 9.5.2013

CZ7103000000000255709628

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jiráskovo náměstí 678/33, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. května 2007 : Obchodní společnost SOFO Group s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost pod obchodní firmou SOFO Group a.s.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 - 2. října 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 13. ledna 2011 - 29. září 2011 : Usnesení valné hromady ze dne 08.12.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:1) Zvyšuje základní kapitál o částku 5.000.000,- Kč (slovy: p... ětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 7.000.000,- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých),2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:- 5.000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) v listinné podobě,3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno shroa v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: Václav Kotora, nar. 16.09.1979, bytem Plzeň, Jiráskova 56, PSČ 326 00 upíše 1.770 ks nových akcií a pan Petr Sunek, nar. 12.07.1980, bytem Slunečná 680, 320 26, Tlučná, upíše 3.230 ks nových akcií,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě upsání akcií, kteoru uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SOFO Group a.s. na adrese Praha 3, Bořivojova 35, PSČ 130 00, ve lhůtě 14 (slvoy čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej předá osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti 241268729/0300, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů