Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2008 Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000

Historické adresy

24.6.2005 - 4.12.2008 Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11121

27245322

DIČ

od 1.10.2005

CZ27245322

Datová schránka

wynes5e

Historické názvy

3.1.2017 - 3.1.2017

Credendo Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

3.1.2017 - 3.1.2017

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

17.5.2010 - 3.1.2017

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

24.6.2005 - 17.5.2010

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9958

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.11.2005

200 000 000 Kč

Historické jmění

24.6.2005 - 16.11.2005

160 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 27.2.2016

CZ8201000001072403500287

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. listopadu 2005 : Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost..., a.s. (dále jen "EGAP") se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 45 27 93 14, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1619, v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. září 2005 - 16. listopadu 2005 : Usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií z 5.9.2005:Společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále j... en "EGAP") jako jediný akcionář společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen "společnost") v působnosti valné hromady rozhodla takto:a) částka, o niž má být základní kapitál zvýšen: 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. ze stávající částky 160 000 000 Kč (slovy jedno sto šedesát milionů korun českých) na částku 200 000 000 Kč (slovy dvě stě milionů korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,b) počet upisovaných akcií: 40 (slovy: čtyřicet) a jmenovitá hodnota jedné upisované akcie: 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, podoba upisovaných akcií: zaknihované,c) všechny akcie upíše jediný akcionář, tj. EGAP, a to na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; vzhledem k tomu, že emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, budou akcie upisovány bez přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku,d) představenstvo společnosti vyzve akcionáře k upisování akcií tak, že mu nejpozději do 3 (tří) týdnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy o upsání akcií do sídla EGAP s určením lhůty, do které je nutno tento návrh akceptovat. Tato lhůta bude činit 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií se uskuteční v sídle společnosti, a to tím způsobem, že akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnosti.Emisní kurs jedné akcie je 12 467 650,- Kč (slovy dvanáct milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou vkládané části podniku (tj. částkou 498 706 000,- Kč) a částkou, o niž má být základní kapitál zvýšen (tj. částkou 40 000 000,- Kč), představuje:- emisní ážio ve výši 418 706 000,- Kč (čtyři sta osmnáct milionů sedm set šest tisíc korun českých)- zákonný rezervní fond ve výši 40 000 000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých)e) místo splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnostilhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladu a předáním předmětu vkladu ze strany EGAP ve prospěch společnosti. Smlouva o vkladu bude podepsána v souladu se smlouvou o upsání akcií nejpozději do 60 (šedesáti) dní od uzavření smlouvy o upsání akcií, předmět vkladu bude předán do 3 (tří) pracovních dnů po dni nabytí účinnosti smlouvy o vkladu.Smlouva o vkladu nabude účinnosti schválením převodu pojistného kmene, ke kterému dojde v rámci nepeněžitého vkladu, ze strany Ministerstva financí České republiky v souladu s § 32 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o takové schválení převodu pojistného kmene bude podána ve lhůtě 5 (pět) dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu.f) předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalcůPředmětem vkladu je část podniku EGAP, v jejímž rámci poskytuje komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňuje činnosti s tím související a která je označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)" (dále jen "část podniku"). Část podniku je souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání EGAP, které funkčně a organizačně souvisejí s poskytováním komerčního pojištěníHodnota části podniku byla znalcem stanovena ve výši 498 706 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů sedm set šest tisíc korun českých) znaleckým posudkem vypracovaným znalcem, jímž je společnost A & CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 4037, a který byl k tomuto účelu jmenován Městským soudem v Praze rozhodnutím ze dne 13. května 2005 (usnesení č.j. Nc 4320/2005-11). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů