Trendy

1 436 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

50 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

8 561 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Adresa

od 20.6.2005Praha 6 - Střešovice, Cukrovarnická 362/21, PSČ 16000

Adresa z obchodního rejstříku

od 16.9.2005Cukrovarnická 362/21, 162 00 Praha

27255093

DIČ

od 1.7.2005

CZ27255093

Datum vzniku

20. června 2005

Datová schránka

fkygi5g

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10009

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.3.2009

5 000 000 Kč

Historické jmění

17.1.2006 - 23.3.2009

5 000 000 Kč

20.6.2005 - 17.1.2006

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

196720420 / 0300

Provozovny

od 1.1.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bavorská 856/14, 155 00, Praha - Stodůlky

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 19. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 29. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2005 - 23. března 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.11. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti ŠINA-KLIMA, a.s. z č... ástky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 3,000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na celkovou částku ve výši 5,000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) takto:a) nepeněžitými vkladem ve výši 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých), a to spoluvlastnickým podílem ve výši ideální jedné poloviny níže uvedených nemovitostí:budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 63 - orná půda, pozemku parc.č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č. 66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196 - zahrada, pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14, vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, obec Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.09.2005, č.j. Nc 4675/2005-11, které nabylo právní moci dne 26.10.2005, a to znaleckým posudkem č. 1095 172-10/2005 ze dne 28.10.2005, včetně Dodatku č. 1, ze dne 08.11.2005 a činí 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých),b) nepeněžitými vkladem ve výši 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých), a to spoluvlastnickým podílem ve výši ideální jedné poloviny níže uvedených nemovitostí:budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 63 - orná půda, pozemku parc. č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č. 66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196 - zahrada, pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14, vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, obec Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.09.2005, č.j. Nc 4675/2005-11, které nabylo právní moci dne 26.10.2005, a to znaleckým posudkem č. 1095 172-10/2005 ze dne 28.10.2005, včetně Dodatku č. 1, ze dne 08.11.2005 a činí 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých), s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, popsanými v bodě 1. bude upsáno celkem:- třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3. Patnáct kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, a to ideální jednou polovinou těchto nemovitostí: budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 63 - orná půda, pozemku parc.č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č. 66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196 - zahrada, pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14, vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, obec Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci panu Danielu Nádasovi r.č. 821015/0157, bytem Praha 6, Cukrovarnická 362/21.4. Patnáct kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, a to ideální jednou polovinou těchto nemovitostí: budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 63 - orná půda, pozemku parc.č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č. 66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196 - zahrada, pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14, vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, obec Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci panu Ing. Tamásovi Nádasovi, r.č. 481116/467, bytem Praha 6, Cukrovarnická 362/21.5. Akcie společnosti ŠINA-KLIMA, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti ŠINA-KLIMA, a.s., IČ: 272 55 093, na adrese Praha 6, Cukrovarnická 362/21, v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti ŠINA-KLIMA, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno ve lhůtě třicet (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.9. Patnáct kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to:a) spoluvlastnickým podílem ve výši ideální jedné poloviny níže uvedených nemovitostí:budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 63 - orná půda, pozemku parc.č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č. 66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196- zahrada a pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14 vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.09.2005, č.j. Nc 4675/2005-11, které nabylo právní moci dne 26.10.2005, a to znaleckým posudkem č. 1095 172-10/2005 ze dne 28.10.2005, včetně Dodatku č.1, ze dne 08.11.2005 a činí 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých).Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno patnáct kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).10. Patnáct kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to:a) spoluvlastnickým podílem ve výši ideální jedné poloviny níže uvedených nemovitostí:budovy č.p. 31 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. St. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 33 v Nové Vsi (objekt bydlení), postavené na pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku St. 37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 63 - orná půda, pozemku parc.č. 64 - zahrada, pozemku parc.č. 65 - zahrada, pozemku parc.č.66/1 - trvalý travní porost, pozemku parc.č. 196 - zahrada, pozemku parc.č. 388/4 - trvalý travní porost, pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK: parc.č. 200/9, 200/18, 388/3, 388/14, vše katastrální území Nová Ves u Hříškova, zapsané na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Nová Ves u Hříškova, obec Nová Ves u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.09.2005, č.j. Nc 4675/2005-11, které nabylo právní moci dne 26.10.2005, a to znaleckým posudkem č. 1095 172-10/2005 ze dne 28.10.2005, včetně Dodatku č. 1, ze dne 08.11.2005 a činí 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých).Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno patnáct kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých).11. Nepeněžité vklady jsou splaceny předáním písemného prohlášení upisovatelů pana Daniela Nádase r.č. 821015/0157, bytem Praha 6, Cukrovarnická 362/21 a pana Ing. Tamáse Nádase, r.č. 481116/467, bytem Praha 6, Cukrovarnická 362/21 v souladu s ust.§ 60 odst. 2 obch. zák. určeným společnosti ŠINA-KLIMA, a.s. a uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, resp. spoluvlastnického podílu na nemovitostech, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí na adrese Nová Ves u Hříškova, čp. 31.12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů