Trendy

6 278 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 275 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

59 802 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2005 Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 15000

27255794

DIČ

od 16.6.2006

CZ27255794

Datum vzniku

22. června 2005

Datová schránka

5z9de5y

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10013

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.3.2008

62 300 000 Kč

Historické jmění

22.6.2005 - 5.3.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 1907730217 / 0100

Historické provozovny

22.6.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ostrovského 253/3, 150 00, Praha - Smíchov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2007 - 10. dubna 2008 : Valná hromada obchodní společnosti Clamor a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, identifikační číslo 27255794, rozhodla, že základní kapitál obchodní spol... ečnosti Clamor a.s. se zvyšuje takto:Základní kapitál obchodní společnosti Clamor a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, identifikační číslo 27255794, se zvyšuje o částku 60,300.000,- Kč, slovy šedesát miliónů třista tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 62,300.000,- Kč, slovy šedesátdva milióny třista tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Clamor a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, identifikační číslo 27255794, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen nepeněžitým vkladem.Celkem bude upisováno:1) 60 kusů (slovy: šedesát kusů) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých. S každou touto novou akcií bude spojeno tisíc hlasů při hlasování na valné hromadě.2) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. S každou touto novou akcií bude spojeno jednosto hlasů při hlasování na valné hromadě.3) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. S každou touto novou akcií bude spojeno padesát hlasů při hlasování na valné hromadě.Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti AKCENT spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, identifikační číslo 48593885, kterému tedy budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, a to:1) 60 kusů (slovy: šedesát kusů) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy za emisní kurs 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.2) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých.3) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy za emisní kurs 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti AKCENT spol. s r.o., za celkový emisní kurz za všechny nové akcie 60,300.000,- Kč, slovy šedesát miliónů třista tisíc korun českých.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem obchodní společností AKCENT spol. s r.o. a obchodní společností Clamor a.s. je sídlo obchodní společnosti Clamor a.s. Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem obchodní společností AKCENT spol. s r.o., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Clamor a.s. činí tři měsíce.Společnost Clamor a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitému zájemci obchodní společnosti AKCENT spol. s r.o. písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný a je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurs za všechny nové akcie činí 60,300.000,- Kč, slovy šedesát miliónů třista tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové.Určitý zájemce obchodní společnost AKCENT spol. s r.o. je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 60,300.000,- Kč, slovy šedesát miliónů třista tisíc korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem který tvoří:1) Celé nemovitosti v okrese Hlavní město Praha, obci Praha, katastrální území Smíchov, a sice:- budova č.p. 3116 Smíchov, postavená na pozemku parc. č. 432/2 zastavěná plocha a nádvoří,- budova č.p. 3117 Smíchov, postavená na pozemku parc. č. 432/3 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parc. č. 432/2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parc. č. 432/3 zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 492 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, katastrální území Smíchov.2) Celé nemovitosti v okrese Hlavní město Praha, obci Praha, katastrální území Smíchov, a sice:- pozemek parc. č. 420/2 zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 2512 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, katastrální území Smíchov.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2826-126/2007, vypracovaným soudním znalcem Ing. Ladislavem Kubíkem, Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda, ze dne 1.9.2007, který byl pro tento úkon jmenován usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací Nc 4634/2006-6, ze dne 8.8.2006, právní moc ze dne 2.9.2006, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 60,300.000,- Kč, slovy šedesát miliónů třista tisíc korun českých.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem obchodní společnosti AKCENT spol. s r.o. a obchodní společností Clamor a.s..Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Clamor a.s. Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00.Určitému zájemci obchodní společnosti AKCENT spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, identifikační číslo 48593885, budou za tento nepeněžitý vklad vydány všechny nové akcie, a sice:1) 60 kusů (slovy: šedesát kusů) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.2) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých.3) 2 kusy (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií společnosti Clamor a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů