Trendy

242 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-2 138 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

10 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2014 Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

8.6.2012 - 24.11.2014 Praha 1, Národní 58/32, PSČ 11000
20.1.2010 - 8.6.2012 Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002
24.8.2009 - 20.1.2010 Praha 1, Malé náměstí 455/13, PSČ 11000
22.6.2005 - 24.8.2009 Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002

27256871

DIČ

Není plátce DPH

11.7.2005 - 1.6.2013

CZ27256871

Datum vzniku

22. června 2005

Datová schránka

riqdvcy

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10022

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.8.2009

2 310 000 Kč

Historické jmění

6.5.2009 - 24.8.2009

2 306 000 Kč

22.9.2005 - 6.5.2009

2 075 000 Kč

22.6.2005 - 22.9.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. července 2009 - 24. srpna 2009 : Valná hromada společnosti ElectraStar a.s. rozhodla dne 2.7.2009 takto:Základní kapitál společnosti ElectraStar a.s. se zvyšuje o částku 4.000,- Kč, (slovy: čtyři tisíce korun česk... ých), z původní výše základního kapitálu ve výši 2.306.000,- Kč (slovy: dvamilionytřistašesttisíc korun českých) na 2.310.000,- Kč (slovy: dvamilionytřistadesettisíc korun českých) upsáním 4 ks nových akcií, a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je úhrada pohledávky akcionáře vůči společnosti prostřednictvím započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 4 (slovy: čtyř) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), jejichž emisní kurz činí 2.578.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsetsedmdesátosm korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 10.312.000,- Kč (slovy: desetmilionůtřistadvanácttisíc korun českých). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je akcionář ? společnost ElectraStar Holding S.A. Upisování nových akcií výše uvedeným zájemcem bude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst 5) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ElectraStar a.s., Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude oznámen dopisem představenstva doručeným osobně nebo doporučeně poštou, který bude rozeslán do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti ElectraStar a.s.proti pohledávce na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností ElectraStar a.s. Návrh dohody o započtení pohledávek společnost doručí upisovateli společně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Lhůta ke splacení emisního kurzu nových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne upsání akcií. Místem pro uzavření dohod o započtení je sídlo společnosti ElectraStar a.s.Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02.Na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude započtena následující peněžitá pohledávka za společností ElectraStar a.s.:Pohledávka ElectraStar Holding S.A. ve výši 466.978,23 Euro (slovy : čtyřistašedesátšest tisíc devětset sedmdesát osm/23 Euro), t.j. dle kursu ČNB k 2.7.2009 1 Euro = 25,78,- Kč ve výši 12.038.698,76,- Kč splatná do 31.12.2010 vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2008. Pohledávka se započítává do výše 10.312.000,- Kč zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 2009 - 6. května 2009 : Jediný akcionář společnosti ElectraStar a.s. rozhodl dne 20.4.2009 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál se zvyšuje o částku 231.000,- Kč z částky 2.075.000,- Kč na... částku 2.306.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad navrhovanou částku 231.000,- Kč není přípustné. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 231. kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Upisované akcie budou kmenové, na jméno, vydané v listinné podobě. Protože se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upsání akcií, budou nové akcie upsány předem známým zájemcem, kterým je pan Petr David, r.č. 600608/2049 bytem Rodovská 883, 190 14 Praha 9, Klánovice. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ElectraStar, a.s., Klimentská 1216/46, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude upisovatelům oznámen dopisem představenstva doručeným doporučeně poštou nebo osobně, který představenstvo společnosti rozešle do pěti dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaný emisní kurs nových akcií činí 12.988,- Kč na jednu akcii. Účet pro splacení upsaných akcií je 435496840227 / 0100 vedený u Komerční banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 3 dny od upsání akcií, přičemž každý zájemce je v této lhůtě povinen splatit 100% emisního kursu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. září 2005 - 22. září 2005 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 4.8.2005 takto:Základní kapitál se zvyšuje o částku 75 000 Kč z částky 2 000 000 Kč na částku 2 075 000 Kč.Zvýšení základního kapitálu bude p... rovedeno upsáním nových akcií.Upisování nad navrhovanou částku 75 000 Kč není přípustné.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 75 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000 Kč s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen penežitými vklady.Upisované akcie budou kmenové, na jméno, vydané v listinné podobě.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií , budou nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ElectraStar Holding S.A. se sídlem 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,Lucembursko.Místem úpisu je sídlo ElectraStar a.s., Klimentská 1216/46,Praha 1.Lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím dvou měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude upisovatelům oznámen dopisem představenstva doručeným doporučeně poštou nebo osobně, který představenstvo společnosti rozešle do pěti dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o uvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Navrhovaný emisní kurs nových akcií činí 253 334 Kč.Účet pro splacení upsaných akcií je následující: číslo účtu 196836036/0300, vedený u ČSOB,a.s.Lhůta pro úhradu-splacení emisního kurzu akcií činí pro každého zájemce 14 dnů od upsání akcií ( tj. ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií), přičemž každý zájemce je v této lhůtě povinen splatit 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů