4 726 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-38 718 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

26 944 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

10.5.2007 - 1.7.2015 Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403

27320430

DIČ

Není plátce DPH

2.7.2007 - 30.6.2015

CZ27320430

Datum vzniku

10. května 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2015

Datová schránka

qumdu9m

Historické názvy

10.5.2007 - 1.7.2015

EKY III, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1769

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.7.2008 - 1.7.2015

29 957 545 Kč

10.5.2007 - 21.7.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2015 - 1. července 2015 : Právní důvod výmazu:Společnost EKY III, a.s., IČO 27320430, se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad... Labem, v oddílu B, vložce č. 1769, zanikla sloučením do nástupnické společnosti United Energy, a.s., IČO 27309959, se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 1722. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 2014 - 1. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. července 2014 - 1. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 29. července 2014 - 1. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 11. června 2008 - 21. července 2008 : United Energy právní nástupce, a.s. jako jediný akcionář společnosti EKY III, a.s. při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchod... ní zákoník, v platném znění, přijal dne 3.6.2008 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 27,957.545,- Kč, slovy dvacet sedm milionů devět set padesát sedm tisíc pět set čtyřicet pět korun českých, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, to z částky 2,000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých na částku 29, 957.545,- Kč, slovy dvacet devět milionů devět set padesát sedm tisíc pět set čtyřicet pět korun českých. Upisováním akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál bude upsáno 139 kusů, slovy sto třicet devět kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, za jeden kus, akcie kmenové na jméno o jmenovité hodnotě 157.545,- Kč, slovy sto padesát sedm tisíc pět set čtyřicet pět, v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ 273 09 959. S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, nemá akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie a všechny akcie upíše předem určený zájemce, a to postupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Mísem pro upisování akcií je kancelář místopředsedy představenstva společnosti Ing. Petra Jeníka v sídle společnosti na adrese Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03. Lhůta pro upisování akcií se stanoví 30 dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, který zašle představenstvo společnosti bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, upisovateli. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií od společnosti bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty určené pro upisování akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předem určený zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je kancelář místopředsedy představenstva společnosti Ing. Petra Jeníka v sídle společnosti na adrese Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládá předem určený zájemce společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ 273 09 959.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:nemovitosti v katastrálním území Komořany u Mostu zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na částečném listu vlastnictví číslo 558 pro obec Most a k.ú. Komořany u Mostu, a to: průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely st. 757, průmyslový objekt bez čp./če na pozemku číslo parcely st. 758 a pozemky číslo parcel st. 484 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1027 m2, st. 487 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře celkem 180 m2, st. 757 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 449 m2, st. 758 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1533 m2, který vznikl podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 20.3.2008, číslo plánu 397-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, jednak z celého pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem st. 758 o výměře 1523 m2 a jednak z pozemku číslo parcely 77/6 díl "a" o výměře 10 m2, dále pozemek číslo parcely 50/14 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře celkem 1004 m2, který vznikl podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 20.3.2008, číslo plánu 397-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, jednak z celého pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem 50/14 o výměře 412 m2 a jednak z pozemku číslo parcely 77/6, díl "b" o výměře 592 m2, dále pozemek číslo parcely 77/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře celkem 3922 m2, který vznikl podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 20.3.2008, číslo plánu 397-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, jednak pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem 77/6, díl "c" o výměře 3566 m2 a jednak z pozemku číslo parcely 77/9, díl "d" o výměře 356 m2.Citovaný Geometrický plán tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu nemovitosti v katastrálním území Třebušice zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na částečném listu vlastnictví čílo 85 pro obec Most a k.ú. Třebušice, a to:pozemek číslo parcely st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře celkem 1992 m2, pozemek číslo parcely 135/29 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2614 m2, který vznikl podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 21.3.2008, číslo plánu 197-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, z pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem 135/1 o výměře 20599 m2, pozemek číslo parcely 135/31 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 964 m2 a pozemek číslo parcely 135/32 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 757 m2, které vznikly podle již citovaného Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 21.3.2008, číslo plánu 197-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, z pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem 135/13 o výměře 26572 m2, pozemek číslo parcely 135/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 825 m2, který vznikl podle již zde citovaného Geometrického plánu pro rozdělení pozemku, zhotovitele GEO MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Josefa Lady čp. 2106, PSČ 434 01, IČ 631 44 069, ze dne 21.3.2008, číslo plánu 197-61/2008, porovnáním se stavem evidence právních vztahů, z pozemku označeného v katastru nemovitostí číslem 135/17 o výměře 2616 m2.Citovaný Geometrický plán tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3716-56/08, bez data a dodatkem ke znaleckému posudku č. 3716-56/08 ze dne 29.5.2008, soudního znalce Ladislava Křenka, Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 497, PSČ 739 13, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.2008, č.j. 71 Nc 1055/2008-14, které nabylo právní moci dne 7.5.2008. Výše ocenění předmětu vkladu určeného posudkem znalce činí 27,957.545,- Kč, slovy dvacet sedm milionů devět set padesát sedm tisíc pět set čtyřicet pět korun českých. Za tento nepenežitý vklad bude vydáno 139 kusů, slovy sto třicet devět kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě a 1 kus, slovy jeden kus, akcie kmenové na jméno o jmenovité hodnotě 157.545,- Kč, slovy sto padesát sedm tisíc pět set čtyřicet pět, v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů