Základní údaje

Historické adresy

14.11.2007 - 22.12.2008 Spořice 504, PSČ 43101

27339262

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

14. listopadu 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. prosince 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. prosince 2008

Historické názvy

14.11.2007 - 22.12.2008

DEKTRANS a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1823

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.12.2007 - 22.12.2008

18 000 000 Kč

14.11.2007 - 27.12.2007

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. prosince 2008 - 22. prosince 2008 : Společnost zanikla s převodem jmění na POLYDEK, a.s., IČ: 250 71 670, se sídlem Dřísy č.p. 286, PSČ 277 14
  • 17. prosince 2007 - 27. prosince 2007 : Řádná valná hromada konaná dne 10.12.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.000.000,- Kč, slovy šestnáct milionů kor... un českých, tj. ze stávající výše 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, na částku 18.000.000,- Kč, slovy osmnáct milionů korun českých, a to upsáním nových akcií v počtu 32, slovy třiceti dvou kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, kmenových, na jméno, v listinné podobě, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení s e n e p ř i p o u š t í.Akcie budou nabídnuty s vyloučením přednostního práva ostatních akcionářů pouze akcionáři panu Josefovi Oharkovi, rodné číslo 510205/061, bytem Chomutov, Bezručova 4201, PSČ 430 03, jímž budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem, a to:Nepeněžitým vkladem ve výši 16.000.000,- Kč, slovy šestnáct milionů korun českých, oceněným znaleckým posudkem číslo 77/1611/2007 ze dne 2.12.2007, vypracovaným znalcem Ing. Borisem Výborným, bytem Nová Ves 18, PSČ 415 01, Teplice, jmenovaným pro tento účel pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 71 Nc 1140/2007-11 ze dne 20.11.2007 na částku 16.000.000,- Kč, slovy šestnáct milionů korun českých, to jest částkou, která dle vyjádření znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako proti plnění za tento nepeněžitý vklad, za který bude vydáno 32 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč na každou akcii, při emisním kurzu, rovnajícím se jmenovité hodnotě akcií, tj. v úhrnném emisním kurzu 16.000.000,- Kč, slovy šestnáct milionů korun českých.Uvedený nepeněžitý vklad, který valná hromada schvaluje, spočívá v ekonomicky využitelném vkladu nemovitostí ve vlastnictví pana Josefa Oharka, jehož osobní údaje jsou shora uvedeny, zapsaných na listu vlastnictví číslo 668 pro obec a katastrální území Spořice, u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, jimiž jsou:budova čp. 504 - skladová hala stavebnin, s venkovními úpravami, stojící na parcele číslo 672/4 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1805 m2, číslo 672/16 - ostatní plocha o celkové výměře 615 m2, číslo 672/18 - ostatní plocha o celkové výměře 175 m2, číslo 673/8 - ostatní plocha o celkové výměře 326 m2, číslo 674/1 - trvalý travní porost o celkové výměře 49 m2, číslo 674/2 - ostatní plocha o celkové výměře 788 m2, číslo 674/17 - trvalý travní porost o celkový výměře 27 m2, číslo 674/20 - trvalý travní porost o celkové výměře 332 m23, číslo 674/23 - trvalý travní porost o celkové výměře 1514 m2 a číslo 3078/2 - ostatní plocha o celkové výměře 150 m2.Lhůta pro upsání akcií se určuje nejdéle do 30 slovy třiceti dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení akcií se určuje nejdéle do 30 slovy třiceti dnů od upsání akcií, přičemž počátek běhu této lhůty bude společností DEKTRANS a.s. upisovateli oznámen písemně do týdne od právní moci usnesení o obsahu zápisu do obchodního rejstříku (zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu).Emisní kurz akcií se stanoví ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. ve výši 500.000,- Kč na jednu akcii.Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději 1 den slovy jeden den před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů