Trendy

196 518 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 406 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

363 545 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.10.2014 Opatovická 160/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

18.7.2005 - 24.10.2014 Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 27351

27363406

DIČ

od 1.10.2005

CZ27363406

Datum vzniku

18. července 2005

Datová schránka

s5ce5cs

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10073

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.5.2013

210 900 000 Kč

Historické jmění

22.3.2011 - 7.5.2013

85 900 000 Kč

10.2.2010 - 22.3.2011

45 400 000 Kč

30.12.2009 - 10.2.2010

45 400 000 Kč

21.3.2008 - 30.12.2009

30 400 000 Kč

23.1.2008 - 21.3.2008

30 400 000 Kč

18.5.2007 - 23.1.2008

18 400 000 Kč

18.7.2005 - 18.5.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 24.4.2013

2810609001 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

Kavárna U Vojnů
  • Adresy:
    • Kynského 134, 274 01, Slaný

... více provozoven (celkem 69) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. prosince 2012 - 7. května 2013 : Valná hromada obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 27351, identifikační číslo 27363406, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní spo... lečnosti M.C.K. REALITY a.s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. se zvyšuje o částku 125.000.000,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 85.900.000,- Kč, slovy osmdesátpět miliónů devětset tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 210.900.000,- Kč, slovy dvěstědeset miliónů devětset tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 125 kusů (slovy: jednostodvacetpět kusů) nových kmenových akcií společnosti M.C.K. REALITY a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno deset hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., se sídlem Praha 1, Palackého 715, PSČ 110 00, identifikační číslo 26207001. Tomuto určitému zájemci, tedy obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, tedy 125 kusů (slovy: jednostodvacetpět kusů) nových kmenových akcií společnosti M.C.K. REALITY a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy O upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem, tedy obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., a obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. je sídlo obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51. Lhůta pro upisování nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. činí šest měsíců. Společnost M.C.K. REALITY a.s. doručí určitému zájemci, tedy obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, tedy emisní kurs všech 125 kusů (slovy: jednostodvacetpět kusů) nových kmenových akcií společnosti M.C.K. REALITY a.s., které budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnost Credit Finance Group a.s., činí 125.000.000,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů korun českých. Určitý zájemce, a to obchodní společnost Credit Finance Group a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 125.000.000,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek, které má určitý zájemce, a to obchodní společnost Credit Finance Group a.s., vůči obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., v celkové výši 125.764.200,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů sedmsetšedesátčtyři tisíc dvěstě korun českých, s příslušenstvím, proti pohledávce obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 125.000.000,- Kč, slovy jedno sto dvacetpět miliónů korun českých. Jedná se o peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to obchodní společnosti Credit Finance Group a.s. vůči obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., nabyté obchodní společností Credit Finance Group a.s, smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 10.10.2012.Touto smlouvou postoupila obchodní společnost CODOPA s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 1686/9, PSČ 11000, identifikační číslo 28095898, obchodní společnosti Credit Finance Group a.s. veškeré své pohledávky vůči obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., v celkové výši 125.764.200,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů sedmsetšedesátčtyři tisíc dvěstě korun českých, s příslušenstvím, plynoucí z neuhrazení kupní ceny za zboží, dodané jí obchodní společností CODOP A s.r.o., na základě kupní smlouvy ze dne 3.8.2009. Jednotlivé pohledávky na zaplacení tohoto zboží byly společností CODOPA s.r.o. obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. vyfakturovány, přičemž byly vystaveny tato faktury: faktura číslo 2011010 ze dne 25.2.2011 na částku 195.000,- Kč, faktura číslo 2011011 ze dne 25.2.2011 na částku 1.500.000,- Kč, faktura číslo 2011014 ze dne 28.2.2011 na částku 2.250.000,- Kč,faktura číslo 2011015 ze dne 17.3.2011 na částku 600.000,- Kč, faktura číslo 2011017 ze dne 31.3.2011 na částku 3.000.000,- Kč,faktura číslo 2011019 ze dne 31.3.2011 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2011020 ze dne 31.3.2011 na částku 300.000,- Kč, faktura číslo 2011021 ze dne 30.4.2011 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2011023 ze dne 30.4.2011 na částku 1.800.000,- Kč, faktura číslo 2011025 ze dne 30.4.2011 na částku 1.440.000,- Kč, faktura číslo 2011026 ze dne 30.5.2011 na částku 4.200.000,- Kč, faktura číslo 2011029 ze dne 30.5.2011 na částku 3.600.000,- Kč, faktura číslo 2011030 ze dne 30.6.2011 na částku 3.600.000,- Kč, faktura číslo 2011032 ze dne 30.6.2011 na částku 4.800.000,- Kč,faktura číslo 2011034 ze dne 30.6.2011 na částku 3.504.000,- Kč, faktura číslo 200.1035 ze dne 26.7.2011 na částku 1.680.000,- Kč, faktura číslo 2011036 ze dne 26.7.2011 na částku 720.000,- Kč, faktura číslo 2011037 ze dne 26.7.2011 na částku 900.000,- Kč, faktura číslo 2011039 ze dne 31.7.2011 na částku 2.400.000,- Kč,faktura číslo 2011040 ze dne 31.7.2011 na částku 1.200.000,- Kč, faktura číslo 2011041 ze dne 31.7.2011 na částku 900.000,- Kč, faktura číslo 2011042 ze dne 31.8.2011 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2011044 ze dne 31.8.2011 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2011046 ze dne 31.8.2011 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2011047 ze dne 31.8.2011 na částku 840.000,- Kč, faktura číslo 2011048 ze dne 31.8.2011 na částku 1.200.000,- Kč, faktura číslo 2011050 ze dne 27.9.2011 na částku 2.127.000,- Kč, faktura číslo 2011049 ze dne 28.9.2011 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2011052 ze dne 30.9.2011 na částku 2.280.000,- Kč, faktura číslo 2011056 ze dne 31.10.2011 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2011057 ze dne 31.10.2011 na částku 1.320.000,- Kč, faktura číslo 2011058 ze dne 7.11.2011 na částku 367.200,- Kč, faktura číslo 2011059 ze dne 30.11.2011 na částku 2.400.000,- Kč,faktura číslo 2011060 ze dne 30.11.2011 na částku 3.600.000,- Kč, faktura číslo 2011061 ze dne 30.11.2011 na částku 840.000,- Kč, faktura číslo 2011064 ze dne 30.12.2011 na částku 3.600.000,- Kč, faktura číslo 2011065 ze dne 30.12.2011 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2011066 ze dne 30.12.2011 na částku 1.500.000,- Kč, faktura číslo 2012001 ze dne 6.1.2012 na částku 780.000,- Kč, faktura číslo 2012003 ze dne 31.1.2012 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2012004 ze dne 31.1.2012 na částku 2.580.000,- Kč, faktura číslo 2012002 ze dne 13.2.2012 na částku 660.000,- Kč,faktura číslo 2012011 ze dne 29.2.2012 na částku 2.400.000,- Kč, faktura číslo 2012010 ze dne 29.2.2012 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2012009 ze dne 29.2.2012 na částku 900.000,- Kč, faktura číslo 2012014 ze dne 30.3.2012 na částku 1.980.000,- Kčfaktura číslo 2012013 ze dne 30.3:2012 na částku 672.000,- Kč, faktura číslo 2012012 ze dne 1.4.2012 na částku 2.634.000,- Kč, faktura číslo 2012019 ze dne 30.4.2012 na částku 2.400.000,- Kč,faktura číslo 2012018 ze dne 30.4.2012 na částku 1.680.000,- Kč, faktura číslo 2012024 ze dne 31.5.2012 na částku 3.000.000,- Kč, faktura číslo 2012025 ze dne 31.5.2012 na částku 1.200.000,- Kč, faktura číslo 2012028 ze dne 26.6.2012 na částku 990.000,- Kč, faktura číslo 2012027 ze dne 26.6.2012 na částku 1.785.000,- Kč, faktura číslo 2012035 ze dne 29.6.2012 na částku 1.500.000,- Kč, faktura číslo 2012034 ze dne 29.6.2012 na částku 1.980.000,- Kč, faktura číslo 2012033 ze dne 29.6.2012 na částku 900.000,- Kč, faktura číslo 2012036 ze dne 29.6.2012 na částku 1.320.000,- Kč, faktura číslo 2012030 ze dne 29.6.2012 na částku 1.485.000,- Kč, faktura číslo 2012029 ze dne 29.6.2012 na částku 1.278.000,- Kč, faktura číslo 2012037 ze dne 29.6.2012 na částku 597.000,- Kč, faktura číslo 2012040 ze dne 31.7.2012 na částku 2.100.000,- Kč, faktura číslo 2012041 ze dne 31.7.2012 na částku 2.160.000,- Kč, faktura číslo 2012042 ze dne 31.7.2012 na částku 2.520.000,- Kč, faktura číslo 2012039 ze dne 31.7.2012 na částku 600.000,- Kč. Celý emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 125.000.000,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů korun českých, bude splacen určitým zájemcem, a to obchodní společností Credit Finance Group a.s., výhradně započtením shora uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určitým zájemcem, a to v částce 125.000.000,- Kč, slovy jednostodvacetpět miliónů korun českých. Důvodem započtení je úhrada části peněžitých pohledávek obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., vůči obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., a tím i posílení finanční stability obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s .. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a určitým zájemcem, tedy obchodní společnosti Credit Finance Group a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií tímto určitým zájemcem, činí šest měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcem doručí určitému zájemci, a to obchodní společnosti Credit Finance Group a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může určitý zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. s obchodní společností Credit Finance Group a.s. do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 26. října 2010 - 22. března 2011 : Jediný akcionář společnosti M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 273 63 406, Ing. Zdeněk Čabla, rozhodl dne 04.10.2010 při výkonu půs... obnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:Zvyšuji základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 45.400.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) a je zcela splacen, o částku 40.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých) na konečnou výši 85.900.000,-- Kč (slovy: osmdesát pět milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že nepřipouštím upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 81 (osmdesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.a) Úpis nových akcií bude proveden předem určeným zájemcem, kterým je společnost SGZ, s.r.o. se sídlem Praha 4-Lhotka, Čimelická 957/1, PSČ 142 00, IČ: 482 03 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30691, a která upíše 81 (osmdesát jedna) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě a 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které budou znít na majitele.b) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, IČ: 273 63 406, s předem určeným zájemcem - společností SGZ, s.r.o. se sídlem Praha 4-Lhotka, Čimelická 957/1, PSČ 142 00, IČ: 482 03 530.c) Návrh Smluv o upsání akcií je představenstvo společnosti M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, IČ: 273 63 406, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 60 (šedesáti) dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. V tomto návrhu musí uvést m.j. lhůtu pro úpis akcií.d) Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, IČ: 273 63 406, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny a smlouvy musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a případně i rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.e) Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 16 hod.f) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny stejný.g) Upisovatel splatí 100 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií započtením části své pohledávky ve výši 40.769.807, 58 Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set šedesát devět tisíc osm set sedm korun českých 58/100), kterou má za společností M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, IČ: 273 63 406, a to části ve výši 40.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých). Upisovatel uzavře se společností dohodu o započtení vzájemných pohledávek ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je společnost povinna předat osobně či zaslat doporučeně upisovateli nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen dohodu uzavřít nejpozději do 30 dnů po obdržení jejího návrhu. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.i) Úpis může provést předem určený zájemce pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. zobrazit více skrýt více
  • 23. září 2009 - 30. prosince 2009 : Pan Ing. Robert Čabla v zastoupení pana Ing. Zdeňka Čably, jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, v působn... osti valné hromady, rozhodl:Zvyšuji základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni 30.400.000,- Kč (třicet milionů čtyři sta tisíc korun českých) a je zcela splacen o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) na konečnou výši 45.400.000,- Kč (čtyřicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) s tím, že nepřipouštím upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 30 (třiceti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.Pan Ing. Robert Čabla v zastoupení pana Ing. Zdeňka Čably, jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, prohlásil: Vzdávám se svého zákonného přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.Pan Ing. Robert Čabla v zastoupení pana Ing. Zdeňka Čably, jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, v působnosti valné hromady, rozhodl:a) Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou níže uvedené osoby a kterými budou nové akcie upsány takto:- paní Dana Urbářová, r.č. 656018/1694, bytem Slaný, Bezručova 497, upíše 6 (šest) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě á 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých), které budou znít na majitele,- pan Ing. Robert Čabla, r.č. 810405/4948, bytem Slaný, Na Dolíkách 509, upíše 6 (šest) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě á 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých), které budou znít na majitele,- pan RSDr. Lubomír Kubec, r.č. 660311/1680, bytem Slaný, Bezručova 499, upíše 6 (šest) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě á 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých), které budou znít na majitele,- pan Ing. Vojislav Sparavalo, r.č. 691201/9906, bytem 7 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, Monacké knížectví, upíše 8 (osm) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě á 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých), které budou znít na majitele,- pan Radek Vávra, r.č. 750526/0664, bytem Slaný, Wilsonova 571/6, upíše 4 (čtyři) kusy nových akcií o jmenovité hodnotě á 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) které budou znít na majitele.b) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smluv o upsání akcií, kterou uzavře společnost M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, s předem určenými zájemci ? tj. s paní Danou Urbářovou, r.č. 656018/1694, bytem Slaný, Bezručova 497, panem Ing. Robertem Čablou, r.č. 810405/4948, bytem Slaný, Na Dolíkách 509, panem RSDr. Lubomírem Kubcem, r.č. 660311/1680, bytem Slaný, Bezručova 499, panem Ing. Vojislavem Sparavalo, r.č. 691201/9906, bytem 7 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, Monacké knížectví a panem Radkem Vávrou, r.č. 750526/0664, bytem Slaný, Wilsonova 571/6.c) Návrh Smluv o upsání akcií je představenstvo společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určeným zájemcům nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.d) Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvy o upsání akcií se společností M.C.K. REALITY a.s., IČ: 273 63 406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny a smlouvy musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.e) Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese Kyšice, Nová č.p. 101. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 16 hod.f) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny akcie stejný.g) Lhůta, do které musí být splaceno 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 6 (šest) měsíců ode dne uzavření Smluv o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70% jsou upisovatelé povinni splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti uvedený v návrhu Smlouvy o upsání akcií, který za tím účelem otevře společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v souladu s právními předpisy.i) Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. zobrazit více skrýt více
  • 22. listopadu 2007 - 23. ledna 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.10. 2007a) rozhodnutí jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s.Mgr. Monika Kořínková v zastoupení pan... a Ing. Vojislava Sparavalo, jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 27363406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, v působnosti valné hromada, rozhodla:Za prvé: Zvyšuji základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 18.400.000,- Kč (osmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a je zcela splacen, o částku 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých), na konečnou výši 30.400.000,- Kč (třicet milionů čtyři sta tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady.Zvýšení bude realizováno upsáním nových 24 ks (dvaceti čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě a jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Emisní kurs nově upsaných akcí bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Nově vydané akcie nebudou kótované.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Za druhé: Akcie nebudou upsány akcionářem společnosti, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: (1) Ing. Vojislav Sparavalo, r.č. 691201/9906, s trvalým pobytem bytem 7 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, Monacké knížectví, (2) Ing. Robert Čabla, r.č. 810405/4948, s trvalým pobytem Slaný, Na Dolíkách 509, (3) Dana Urbářová, r.č. 656018/1694, s trvalým pobytem Slaný, Dr. E. Beneše 526/4, (4) RSDr. Lubomír Kubec, r.č. 660311/1680, s trvalým pobytem Slaný, Bezručova 499, (5) Radek Vávra, r.č. 750526/0664, s trvalým pobytem Slaný, Dr. E. Beneše 526/4.Za třetí: Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Kyšice, Nová č.p. 101.Za čtvrté: Lhůta k upsání akcií činí dva měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž jim bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem (na adresu jejich trvalého pobytu) nejpozději do 30 dní po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 205 obch. zák. , kterou uzavřou se společností.Vzhledem k tomu, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocí usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určenými zájemci dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Za páté: Předem určení zájemci jsou povinni splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti zřízený za tímto účelem u eBanky, a.s., se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, č. účtu: 2810609028/2400, a to nejpozději do 30 dnů ode dne upsání.b) rozhodnutí jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s.Mgr. Monika Kořínková v zastoupení pana Ing. Vojislava Sparavalo, jediného akcionáře společnosti M.C.K. REALITY a.s., IČ: 27363406, se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ 273 51, v působnosti valné hromada, prohlašuje, že se pan Ing. Vojislav Sparavalo, vzdává svého přednostního práva k úpisu akcií upisovaných k navrhovanému zvýšení základního kapitálu společnosti zobrazit více skrýt více
  • 14. února 2007 - 18. května 2007 : Dne 30.11.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti.a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 82 kusů kmenových akcií, které budou znít na ma... jitele, budou vydány v listinné podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 200.000,-Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým jsou: 1.budova č.p.85 ( rodinný dům) Šumperk, postavená na parcele š. st. 20/2 a parcela č. st. 20/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a kat. území Šumperk, 2. budova č.p. 1 ( bydlení) Slaný, postavená na parcele š. st. 32/1 a parcela č. st. 32/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a kat. území Slaný.Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena posudky soudního znalce nezávislého na společnosti, který byl za tím účelem jmenován Městským soudem v Praze usnesením čj. Nc 4726/2006, které nabylo právní moci dne 20.9.2006. Hodnota nepeněžitého vkladu ad 1. dle znaleckého posudku č. 21-2006 ze dne 16.11.20006 činí 3.199.000,- Kč; hodnota nepeněžitého vkladu ad 2. dle znaleckého posudku č. 22-2006 ze dne 16.11.2006 činí 13.482.000,-Kč. Celková hodnota nepeněžitých vkladů dle výše zmíněných znaleckých posudků činí 16.681.000,-Kč. Jediný akcionář určuje, že ke splacení emisního kursu nově upisovaných akcií bude použita částka 16.400.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií tvoří tzv. emisní ážio. Emisní ážio ve výši 281.000,-Kč bude převedeno do rezervního fondu.b) Úpis nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c)Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Kyšice, Nová č.p. 101 v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.d) Úpis nových akcií provede předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - Ing. Vojislav Sparavalo, r.č. 691201/9906, byte 7 avenue Princesse Grace, 98000, Monaco, Monacké knížectví. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo M.C.K. REALITY a.s. , se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ: 27301, IČ: 27363406, povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e)Jediný akcionář je povinen uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová č.p. 101, PSČ: 27301, IČ: 27363406. nejpozději do 15 dnů od převzetí jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.f)Jediný akcionář splatí emisní kurs nově upsaných akcií předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí představenstvu společnosti na základě předávacího protokolu podepsaného představenstvem společnosti a upisovatelem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů