Trendy

16 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 172 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

41 940 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.3.2007 Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000

Historické adresy

25.8.2005 - 2.3.2007 Praha 4, Na Kolejním statku 308/6, PSČ 14000

27371701

DIČ

od 8.9.2006

CZ27371701

Datová schránka

kzkc8ft

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10123

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.11.2005

37 188 000 Kč

Historické jmění

25.8.2005 - 8.11.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1131100575 / 5500

Historické provozovny

12.2.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Litoměřická 834/19d, 190 00, Praha - Prosek

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. října 2005 - 8. listopadu 2005 : Valná hromada konaná dne 21. září 2005 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 35.188.000,- Kč. Upisování akcií n... ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35.188 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech 35.188 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitém zájemcům - manželům Ing. Jiřímu Nosálovi, CSc., r.č. 46 04 05 /034, bytem Praha 10, Želivecká 2811, PSČ: 106 00, a Ing. Janě Nosálové, r.č. 48 55 14/112, bytem Praha 10, Želivecká 2811, PSČ: 106 00.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Branické mezivrší, a.s. v Praze 4, Na Kolejním statku 308/6, PSČ. 140 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitým zájemcům osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,- Kč.8. Emisní kurs všech akcií vydávaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení bude upsán nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to:a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 4444 pro obec Praha a katastrální území Braník, tj. pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 939/2 o výměře 420 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 2877/2 o výměře 117m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Braník,b) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši devíti desetin nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 4450 pro obec Praha a katastrální území Braník, tj. pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 937 o výměře 443m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 939/1 o výměře 356m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 941 o výměře 300m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 942 o výměře 145m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 943 o výměře 182 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 944 o výměře 153m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 945 o výměře 55m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 946 o výměře 28 m2 - ostatní plocha , zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 948 o výměře 4m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/1 o výměře 5202m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/2 o výměře 348m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/3 o výměře 4483m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/4 o výměře 608m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela č. 951/5 o výměře 587m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 957/1 o výměře 382m2 - ostatní plocha, zeleň, vše v katastrálním území Braník.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 120/02/2005 ze dne 13. září 2005 soudního znalce Ing. Lubora Doležala, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2005 pod č.j. Nc 4603/2005-5, které nabylo právní moci dne 14.září 2005. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 35.188.000,- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 35.188 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Branické mezivrší, a.s. v sídle společnosti Branické mezivrší, a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů