Trendy

238 614 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

156 365 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

2 280 449 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

13.7.2015 - 30.9.2015 U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8
11.6.2012 - 13.7.2015 Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000
22.8.2005 - 11.6.2012 Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 11000

27372537

DIČ

Není plátce DPH

28.7.2014 - 29.9.2015

CZ27372537

31.3.2006 - 23.3.2012

CZ27372537

Datum vzniku

22. srpna 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2015

Datová schránka

x25f397

Historické názvy

13.7.2015 - 30.9.2015

Atrium Pankrác a. s.

22.8.2005 - 13.7.2015

Rodamco Pankrác a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10131

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.12.2008 - 30.9.2015

574 500 000 Kč

15.12.2008 - 15.12.2008

574 500 000 Kč

5.11.2007 - 15.12.2008

432 500 000 Kč

22.8.2005 - 5.11.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

4.9.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na můstku 388/9, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2015 - 30. září 2015 : Společnost Atrium Pankrác a. s., IČO 27372537, jako společnost zanikající, zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností Atrium Pankrác s.r.o. (dříve Atrium Epsilon Czech Repub... lic s.r.o.), IČO 03451721, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 231848. zobrazit více skrýt více
  • 20. února 2014 - 30. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 20. února 2014 - 30. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 9. prosince 2008 - 15. prosince 2008 : 1. Jediný akcionář společnosti Rodamco Pankrác a.s. vykonávající působnost valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Základní kapitál společnosti se zvyš... uje z 432 500 000,- o částku 142.000.000,- Kč na celkovou částku 574.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku chváleného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Specifikace nově upisovaných akcií: Druh akcií: kmenové. Podoba:Listinné. Forma: na jméno. Počet 284 kusů. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 500.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 142.000.000,- Kč. Emisní kurz akcie: 500.000,- Kč. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie nebudou kótované. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelům, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.3. Jediný akcionář následně prohlásil, že se ve smyslu § 204a odst.7 obch.zák. vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti.4. Jediný akcionář rozhoduje, že základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určeného zájemce Rodamco Sverige AB se sídlem Täby, Box 1333, SE 18313 Švédské království.5. Předem určený zájemce upíše všechny nové akcie na základě smlouvy, kterou uzavře se společností v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obch. zák. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obch.zák. a podpisy musí být úředně ověřeny.6. Společnost je povinna zaslat předem určenému zájemci na adresu jeho sídla návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě jednoho týdne od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií začne prvnímdnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Jedinému akcionáři bude poskytnuta k upsání akcií ( k akceptaci návrhu smlouvy o upsání akcií) lhůta čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.8. Místem pro upsání akcií (místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií) bude sídlo společnosti v každý pracovní den od 8,00 do 15,00 hod.9. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v penězích ve výši 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 2102026681/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 23. srpna 2007 - 31. října 2007 : Jediný akcionář společnosti Rodamco Pankrác a.s. vykonávající působnost valné hromady společnosti přijal dne 13.8.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společno... sti:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2 000 000,-Kč o 430 500 000,-Kč na 432 500 000,-Kč. Upisování nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního kapitálu dojde úpisem 861 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500 000,-Kč.3. Upisování nových akcií bez využití přednostního práva se zcela vylučuje; nebudou-li všechny nové akcie upsány s využitím přednostního práva, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady a s využitím přednostního práva.4. Emisní kurz každé takto upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 000,-Kč.5. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a nejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit akcionáři informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva a návrh smlouvy o upsání akcií.6. Přednostní právo na upsání nových akcií může jediný akcionář vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu a počátku běhu lhůty pro upisování akcií.7. Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšdní základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to část emisního kurzu na zvláštní účet společnosti číslo 804987015/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, část emisního kurzu uzavřením dohody o započtení pohledávky jediného akcionáře za společností proti části pohledávky společnosti za splacením emisního kurzu akcií.8. Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře za společností ve výši jistiny 280 051 328,65,-Kč (dvě stě osmdesát milionů padesát jeden tisíc tři sta dvacet osm korun českých šedesát pět haléřů) vzniklé ze smlouvy o poskytnutí kapitálového příspěvku uzavřené mezi jediným akcionářem a společností dne 10.10.2005 proti části pohledávky společnosti za splacením emisního kursu upsaných nových akcií.9. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit akcionáři návrh dohody o započtení pohledávek; dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je až do výše započítané pohledávky splacena část emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů