Trendy

184 570 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 962 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

112 959 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.12.2007 Praha 4 - Modřany, Barrandova 409, PSČ 14300

Historické adresy

14.9.2005 - 27.12.2007 Praha 4 - Modřany, Kolářova 902/28, PSČ 14300

27375251

DIČ

od 1.1.2018

CZ27375251

14.12.2005 - 31.12.2014

CZ27375251

Datum vzniku

14. září 2005

Datová schránka

cqadtz6

Historické názvy

14.9.2005 - 30.1.2006

Innovatio Corporation, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10143

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.6.2013

47 170 000 Kč

Historické jmění

11.6.2013 - 24.6.2013

35 600 000 Kč

3.5.2011 - 11.6.2013

17 800 000 Kč

16.12.2008 - 3.5.2011

3 000 000 Kč

30.1.2006 - 16.12.2008

2 000 000 Kč

14.9.2005 - 30.1.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 12.1.2018

51- 1966070247 / 0100

Provozovny

od 2.11.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Dýhárny 916, 278 01, Kralupy nad Vltavou

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 - 8. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 23. června 2014 - 8. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 24. května 2013 - 11. června 2013 : 1) bere na vědomí, že zvýšení základního kapitálu společnosti je přípustné neboť akcionář podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií,2)... schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisíc korun českých) o 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisíce korun českých) na celkových 35.600.000,- Kč ( třicetpět milionů šestset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 3) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšení cash-flow situace společností ve skupině. 4) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 20 ks (dvacet kusů), každé o jmenovité hodnotě 890 000,- Kč (osmsetdevadesát tisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele vydané v listinné podobě, přičemž s každou z těchto akcií budou spojena stejná práva a žádná z těchto akcií nebude kótovaná, výše emisního kurzu je rovna jmenovité hodnotě jedné akcie, 5) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody zvýšení základního kapitálu schvaluje, že na zvýšení základního kapitálu se bude bez vyloučení přednostního práva podílet stávající akcionář , kterým je: - Ing. Vladimír Kubiš, CSc. nar.26.04.1959, který upíše na nové akcie v počtu 20 ks (dvacet kusů), každé o jmenovité hodnotě 890 000,- Kč ( osmsetdevadesát tisíc korun českých) částku ve výši 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisíc korun českých) . 6) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti. 7) stanoví, lhůtu pro upisování akcií přičemž tato lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15 (patnácti) dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen určenému zájemci, t.j. stávajícímu akcionáři. Ve stanovené lhůtě je určený zájemce, t.j. stávající akcionář oprávněn na výše uvedeném místě upisování akcií upsat akcie každý pracovní den vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to tím způsobem, že zájemce uzavře se společností smlouvu o upsání akcií a dále s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií,-nebo mu bude zaslána doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště, nebo mu bude osobně předána proti písemnému potvrzení ojejím převzetí a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, 8) připouští možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných předem určeným zájemcem a vyslovuje souhlas se započtením této pohledávky Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. ve výši 17.800.000,- Kč, ( sedmnáctmilionů osmsettisíc korun českých) vyplývající ze smluv: - z kupní Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů ze dne 13. října 2011 uzavřené mezi Ing. Vladimírem Kubišem, CSc. a společnosti EcoPoint, a.s. na prodej 25.687 ks akcií ve společnosti České sběrné suroviny a.s - z kupní Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů ze dne 13. října 2011 uzavřené mezi Ing. Jakubem Mošem a společností EcoPoint, a.s. na prodej 19.470 ks akcií ve společnosti České sběrné suroviny a.s. a následně postoupené dne 21.9.2012 Ing. Vladimíru Kubišovi , CSc.,- prohlašuje, že části pohledávky upisovatele akcií v hodnotě nad stanovenou výši 17.800.000,-Kč z výše citovaných smlouvy t.j. ve výši 42.020,-Kč ( čtyřicetdva tisíc dvacet korun českých) se upisovatel ve smlouvě o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu výslovně se souhlasem společnosti vzdává, čímž tato část pohledávky upisovatele zanikne a upisovatele se ve smlouvě o započtení dále zaváže, že tuto část pohledávky nebude po společnosti dále požadovat ani nijak vymáhat. 9) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora paní Ing. Jiřiny Kuncové, číslo dekretu 197, ze dne 29.04.2013 o tom, že z předložených dokladů vyplývá, že výše uvedených pohledávek Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. za společností EcoPoint, a.s., které byly předmětem auditu jsou ke dni 29.04.2013 ve výši jak shora uvedeno řádně evidovány v závazcích společnosti EcoPoint, a.s. 10) ukládá upisovateli akcií povinnost splatit celý emisní kurs jim upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tedy po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením písemné smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; jinak je upsání příslušného upisovatele neúčinné. 11) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve stanovené lhůtě ve výše uvedeném místě úpisu akcií v některý z pracovních dní vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin.b) upisovatel je oprávněn žádat uzavření smlouvy o započtení pouze tehdy, jestliže dříve uzavřel smlouvu o upsání akcií a jestliže společnosti předloží potvrzení auditora o existenci pohledávek započítávané na emisní kurs akcií, včetně dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky.c) dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst. 3 obch. zák. ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve smlouvě o úpisu akcií.12) pověřuje představenstvo společnosti, aby provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů