Trendy

988 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

221 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

3 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 12.2.2015 Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

26.9.2012 - 12.2.2015 Praha 12 - Modřany, Komořanská 2065/9, PSČ 14300
28.1.2011 - 26.9.2012 Praha 1 - Nové Město, V Jámě 1371/8, PSČ 11000
4.10.2005 - 28.1.2011 Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 14000
5.9.2005 - 4.10.2005 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27376257

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

5. září 2005

Datová schránka

9y3crsh

Historické názvy

5.9.2005 - 26.9.2012

AMBOY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10155

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.10.2015

7 020 000 Kč

Historické jmění

14.8.2013 - 30.10.2015

15 600 000 Kč

24.3.2012 - 14.8.2013

8 600 000 Kč

5.9.2005 - 24.3.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. června 2015 - 30. října 2015 : Akcionáři společnosti přijali dne 26.6.2015 per rollam toto usnesení:Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti 8MM a.s. takto:Rozsah snížení základního kapitáluSnižuje s... e základní kapitál obchodní společnosti 8MM a.s. z dosavadních 15 600 000,00 Kč (slovy: patnáct miliónů šest set tisíc korun českých) o 8 580 000,00 Kč (slovy: osm miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých) nově na 7 020 000,00 Kč (slovy: sedm miliónů dvacet tisíc korun českých).Důvod a účel snížení základního kapitáluDůvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu a účelem snížení základního je pak rozdělení tohoto přebytku provozního kapitálu mezi akcionáře.Způsob provedení snížení základního kapitálu, naložení s částkou odpovídající sníženíZákladní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 200 000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 90 000,00 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých).Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti.Předložení akciíAkcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. května 2014 - 30. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 12. května 2014 - 12. února 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 10. července 2013 - 14. srpna 2013 : 1. Zvýšení základního kapitálu1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti 8MM a.s. upsáním nových akcií.1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti.... 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 8 600 000,00 Kč (slovy osm milionů šest set tisíc korun českých) o částku 7 000 000,00 Kč (slovy sedm milionů korun českých) na částku 15 600 000,00 Kč (slovy patnáct milionů šest set tisíc korun českých). 2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií.2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Nové akcie3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 35 (slovy třicet pět) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovaném trhu. 4. Emisní kurs4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu.4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem Jany Samkové, nar. 3.11.1986, r.č. 866103/3931, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9, jehož předmětem bude dům č.p. 126 v Malých Svatoňovicích na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 137, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 137 a pozemky - pozemkové parcely čísla parcelní 707 a 180/37, vše v katastrálním území Malé Svatoňovice, včetně příslušenství.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem Ing. Václavem Jiránkem jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze číslo jednací 2Nc 4956/2013-5 ve znaleckém posudku č. 135-13/13 ze dne 22.6.2013, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 7 060 000,00 Kč (slovy sedm milionů šedesát tisíc korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 7 000 000,00 Kč (slovy sedm milionů korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 60 000,00 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti 8MM a.s. při zvýšení základního kapitálu; za tento nepeněžitý vklad se vydá 35 (slovy třicet pět) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovaném trhu.4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy kromě jiného je možné předmět vkladu pronajímat, přičemž pronájem nemovitostí je jednou z činností společnosti zakotvenou ve stanovách.4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.3 budou vydány akcie uvedené v bodu 3.1 tohoto usnesení.5. Přednostní právo5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí.6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci Janě Samkové, nar. 3.11.1986, r.č. 866103/3931, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9.6.2. Předem určený zájemce Jana Samková, nar. 3.11.1986, r.č. 866103/3931, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 60 (šedesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti 8MM a.s. na adrese Praha 12 - Modřany, Komořanská 2065/9, PSČ 143 00.6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti 8MM a.s. na adrese Praha 12 - Modřany, Komořanská 2065/9, PSČ 143 00. zobrazit více skrýt více
  • 24. února 2012 - 24. března 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.1.2012 přijala toto usnesení:1. Zvýšení základního kapitálu1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti AMBOY a.s. upsáním nových... akcií.1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti.2. Rozsah zvýšení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 2 000 000,00 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 6 600 000,00 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých) na částku 8 600 000,00 Kč (slovy osm milionů šest set tisíc korun českých).2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií.2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Nové akcie3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótovány.4. Emisní kurs4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem.4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akciíke zvýšení základního kapitálu.4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem Ing. Vladimíra Samka, nar. 25.6.1965, r.č. 650625/1147, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688, jehož předmětem bude byt (bytová jednotka) č. 2065/180 v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 v obci Praha, části obce Modřany stojícího na pozemcích čísla parcelní 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 98/8, 98/9 v katastrálním území Modřany a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1199/113083 na- společných částech uvedeného domu společných všem vlastníkům jednotek,- na shora uvedených pozemcích ana pozemcích čísla parcelní 94/1, 98/1 a 4097/8 v katastrálním území Modřany a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1199/102339 na společných částech budovy společných jen vlastníkům některých jednotek, které mají spoluvlastnický podíl na těchto vyhrazených společných částech vymezených v prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově (dále jen "Vyhrazené společné části") a ke kterým taknáleží právo parkovat ve Vyhrazených společných částech, přičemž tento spoluvlastnický podíl na Vyhrazených společných částech je odvozen od vlastnického práva k bytové jednotce a odpovídá poměru velikosti podlahové plochy bytové jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově, jejichž vlastníci mají podíl na Vyhrazených společných částech a mají tak právo užívat Vyhrazené společné části; se spoluvlastnickým podílem na Vyhrazených společných částech je v prohlášení vlastníka spojeno výlučné právo užívání dvou garážových stání č. 178 + 179 (dále jen "Garážové stání"), nacházejících se ve Vyhrazených společných částech v 1. podzemním podlaží Budovy; předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem Ing. Václavem Jiránkem jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze číslo jednací 2Nc 5844/2011-18 ve znaleckém posudku č. 110-12/11 ze dne 25.11.2011, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 6 714 400,00 Kč (slovy šest milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 6 600 000,00 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 114 400,00 Kč (slovy sto čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti AMBOY a.s. při zvýšení základního kapitálu; za tento nepeněžitý vklad se vydá 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótovány.4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy jednak plánuje do objektu umístit své sídlo a jednak možné předmět vkladu pronajímat, přičemž pronájem nemovitostí je jednou z činností společnosti zakotvenou ve stanovách.4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.3 budou vydány akcie uvedené v bodu 3.1 tohoto usnesení.5. Přednostní právo5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právona úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí.6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci Ing. Vladimíru Samkovi, nar. 25.6.1965, r.č. 650625/1147, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688.6.2. Předem určený zájemce Ing. Vladimír Samek, nar. 25.6.1965, r.č. 650625/1147, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 60 (šedesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti AMBOY a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, PSČ 110 00.6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti AMBOY a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů