1 144 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

-6 045 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

45 775 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

13.7.2010 - 17.8.2011Praha 5 - Slivenec, K Austisu 680, PSČ 15400
21.9.2005 - 13.7.2010Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000

27377962

DIČ

Není plátce DPH

16.1.2008 - 17.8.2011

CZ27377962

Datum vzniku

21. září 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. srpna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. srpna 2011

Historické názvy

27.4.2010 - 17.8.2011

TP CENTRAL a.s.

11.3.2009 - 27.4.2010

TP CENTRAL a.s. v likvidaci

15.9.2008 - 11.3.2009

TP CENTRAL a.s.

25.1.2008 - 15.9.2008

TANEX, PLASTY a.s.

16.1.2008 - 25.1.2008

TP Jaroměř a.s., právní nástupce

21.9.2005 - 16.1.2008

TP PLASTY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10163

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.10.2006 - 17.8.2011

169 733 000 Kč

26.9.2005 - 16.10.2006

2 000 000 Kč

21.9.2005 - 26.9.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. srpna 2011 - 17. srpna 2011 : Společnost zanikla převodem jmění na akcionáře - společnost Chateau ď Austerlitz, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Slivenec, K Austisu 680, PSČ 154 00, IČ: 447 96 587, zapsanou v o... bchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 7822. zobrazit více skrýt více
  • 27. dubna 2010 - 17. srpna 2011 : Dne 14.4.2010 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
  • 15. září 2008 - 17. srpna 2011 : Dne 1.9.2008 byla mezi společností TANEX, PLASTY a.s., IČ: 273 77 962, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00 a společností GUMOTEX, akciová společnost, IČ: 16355407, se... sídlem Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ 690 75 uzavřena smlouva o prodeji části podniku společnosti TANEX, PLASTY a.s., a to odštěpného závodu TANEX, PLASTY a.s. odštěpný závod Jaroměr. zobrazit více skrýt více
  • 16. ledna 2008 - 17. srpna 2011 : Na společnost TP PLASTY a.s., se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, identifikační číslo 273 77 962 přešlo z důvodu převodu jmění na jediného akcionáře jmění zaniklé spo... lečnosti TP Jaroměř a.s., se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 01, identifikační číslo 135 83 808. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2006 - 17. srpna 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 167 733 000,--Kč (jedno sto šedesát sedm milionů sedm set třicet tři tisíce korun českých), vydáním 167 733 (jednoho sta šedesáti sedmi ti... síc sedmi set třiceti tří) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie"). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány peněžitými i nepeněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto :a) 60576 nových akcií společnosti TP Investment s.r.o., IČ 270 92 739, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, přičemž všechny tyto akcie budou upsány a jejich emisní kurs v plné výši splacen nepeněžitým vkladem 13 527 kmenových akcií čísel 62101 až 75600, 75701, 75704 až 75709, 75712,75714 až 75718, 75728, 75731, 75740, 75748, 75757 až 75759, 75771 až 75774, 75787 až 75789 společnosti TANEX, PLASTY a.s. IČ 135 83 808, se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce č. 97, ve jmenovité hodnotě po 1 000,--Kč znějících na jméno; akcie tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 638/2006 znalce PROFI - TEN a.s., jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.1.2006 spisové značky Nc 4009/2006, které nabylo právní moci dne 19. 1. 2006; částkou 60 576 000,--Kč; za uvedený nepeněžitý vklad tedy bude společnosti TP Investment s.r.o. vydáno 60 576 nových akciíb) 67 857 nových akcií společnosti TP Holding, a.s., IČ 266 94 336, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, když všechny tyto akcie budou upsány a jejich emisní kurs v plné výši splacen nepeněžitým vkladem 15 153 kmenových akcií čísel 1901 až 13600, 19901 až 21600, 30001 až 31700, 75827 až 75879 společnosti TANEX,PLASTY a.s., IČ 135 83 808, se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce č. 97, ve jmenovité hodnotě po 1 000,--Kč, znějících na jméno; akcie tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 638/2006 znalce PROFI - TEN a.s., jmenovaného pro tento účel usnesením Městského s oudu v Praze ze dne 10.1.2006 spisové značky Nc 4009/2006, které nabylo právní moci dne 19.1.2006; částkou 67 857 000,--Kč; za uvedený nepeněžitý vklad tedy bude spoldečnosti TP Holding, a.s., vydáno 67 857 nových akciíc) 39 300 nových akcií Inh. Janu Baštovi, r.č. 610817/1718, bytem Havlíčkův brod, Kyjovská 3185, přičemž tyto akcie budou upsány peněžitým vklademEmisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,--Kč (jeden tisíc korun českých)Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit předem určeným zájemcům písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání nových akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování nových akcií.Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií a návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od upsání akcií.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením části pohledávky Ing. Jana Bašty, r.č. 610817/1718, bytem Havlíčkův Brod, Kyjovská 3185, za společností TP PLASLTY a.s. v celkové výši 39 301 040,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh smlouvy o započtení pohledlávky. zobrazit více skrýt více
  • 11. března 2009 - 27. dubna 2010 : Dne 23.2.2009 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
posunout dolů