Trendy

5 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-70 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

9 103 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

30.10.2006 - 15.1.2010 Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
11.5.2006 - 30.10.2006 Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 17088
30.11.2005 - 11.5.2006 Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 11000
12.9.2005 - 30.11.2005 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27378039

DIČ

Není plátce DPH

22.11.2005 - 16.5.2009

CZ27378039

Datum vzniku

12. září 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. ledna 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. ledna 2010

Historické názvy

2.6.2009 - 15.1.2010

RPG Industries, a.s. v likvidaci

30.11.2005 - 2.6.2009

RPG Industries, a.s.

12.9.2005 - 30.11.2005

AVENEL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10166

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.6.2009 - 15.1.2010

163 650 000 Kč

12.9.2005 - 1.6.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. ledna 2010 - 15. ledna 2010 : Obchodní společnost RPG Industries, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ 273 78 039, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr... aze, oddíl B, vložka 10166, se vymazává z obchodního rejstříku ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení, a to včetně všech skutečností u této společnosti zapsaných, přičemž právním důvodem výmazu z obchodního rejstříku je ukončení její likvidace ke dni 25.11.2009. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2009 - 15. ledna 2010 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 23.4.2009 rozhodl o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, a to ke dni 1.5.2009.
  • 23. března 2009 - 1. června 2009 : Jediný akcionář společnosti RPG Industries, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ 273 78 039 (dále jen "Společnost") jednající při výkonu působnosti valné h... romady Společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nové akcie z částky 2.000.000,- Kč o částku 161.650.000,- Kč na částku 163.650.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Akcie bude splacena peněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 161.650.000,- Kč (dále jen "Akcie").3) Akcie bude upsána jediným akcionářem Společnosti, tedy společností RPG Industries SE, se sídlem 8 Michael Karaoli Street, Anemomylos Building, 1095 Nicosia, Kyperská republika, zapsanou v rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky, oddělení Registrátora společností a úředního likvidátora pod číslem SE1 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání Akcie uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Místo a lhůta pro upisování akcií:Návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcie spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upsání zašle Společnost Upisovateli do 14 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování Akcie nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání Akcie činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Místem pro upisování Akcie je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, a to v pracovních dnech od 09.00 do 18.00 hodin.5) Emisní kurz vydávané Akcie činí 161.650.000,- Kč (emisní ážio není stanoveno). Celkový emisní kurz tedy činí 161.650.000,- Kč.6) Jediný akcionář rozhodl o možnosti započtení peněžité pohledávky Upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.7) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Proti pohledávce na splacení emisního kursu budou zcela či zčásti započteny následující peněžité pohledávky Upisovatele vůči Společnosti:1. ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.9.2005 mezi věřitelem KARBON INVEST, a.s., se sídlem Praha 1. Štěpánská,621l34, PSČ: 112 17 ,IČ: 256 91 431 (Upisovatelje univerzálním právním nástupcem této společnosti) a dlužníkem RPG Industries, a.s. (pod dřívější firmou: AVENEL, a.s.), na základě které má ke dni 31.1.2009 Upisovatel za Společností pohledávku; započítána bude částka jistiny 9.324.104,- Kč a úroky ve výši 1.095.270,- Kč.2. z Loan Agreement ze dne 20.9.2006 uzavřené mezi věřitelem New World Resources B.V., se sídlem Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemí a dlužníkem RPG Industries, a.s., na základě které má ke dni 31.1.2009 Upisovatel za Společností pohledávku; původní věřitel postoupil právo na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vč. úroků na RPG Industries SE; započítána bude částka jistiny 90.321.073,- Kč a úroky 10.661.326,- Kč3. z Loan Agreement ze dne 10.11.2006 uzavřené mezi věřitelem New World Resources B.V., se sídlem Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemí a dlužníkem RPG Industries, a.s., na základě které má ke dni 31.1.2009 Upisovatel za Společností pohledávku; původní věřitel postoupil právo na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vč. úroků na RPG Industries SE; započítána bude částka jistiny 45.000.000,- Kč a úroky 5.248.227,- Kč, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávek, přičemž Společnost předloží Upisovateli do dvou týdnů ode dne, kdy Upisovatel uzavře se Společností smlouvu o upsání Akcie, návrh smlouvy o započtení pohledávek. Započtena bude celkem částka 161.650.000,- Kč. Upisovatel je povinen uzavřít se Společností dohodu o započtení do 14 dnů ode dne předložení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů