Trendy

44 087 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 759 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

67 085 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2005 Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 14700

Historické adresy

19.9.2005 - 27.10.2005 Praha 4 - Chodov, Ke Stáčírně 2268/28, PSČ 14000

27379345

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

19. září 2005

Datová schránka

9mqgp9f

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10174

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2007

30 000 000 Kč

Historické jmění

19.9.2005 - 3.1.2007

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 033569PM) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 399) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

20.4.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Soukalova 3355/3, 143 00, Praha - Modřany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. července 2006 - 3. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 24. května 2006, přijala toto usnesení:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Total Brokers a.s., se sídlem Praha 4, ... Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00, IČ: 27379345 (dále jen ,,Společnost´´) takto:Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónůkorun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorun českých) na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionůkorun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionářů zůstanou zachována.Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií arčených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) lze upsat dvě (2) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých), znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počně běžet dnem následujícím po zvěřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude zveřejněna (oznámena) akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti SPGroup a.s. na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166934903/0300 zřízený emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola.Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 78 571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166934903/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kursu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kursu na shora uvedený účet. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů