Trendy

2 452 678 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

239 910 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 846 719 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.3.2006 Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712

Historické adresy

20.9.2005 - 22.3.2006 Praha 1, Národní 1435/6, PSČ 11000

27380068

DIČ

od 20.9.2007

CZ27380068

Datum vzniku

20. září 2005

Datová schránka

4ukecef

Historické názvy

1.11.2007 - 1.1.2014

GZ Digital Media, a.s.

22.3.2006 - 1.11.2007

EG Investments, a.s.

20.9.2005 - 22.3.2006

BFL Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10185

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.8.2015

110 118 000 Kč

Historické jmění

4.3.2008 - 25.8.2015

105 376 000 Kč

17.5.2006 - 4.3.2008

100 742 000 Kč

20.9.2005 - 17.5.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Beroun

Bankovní účty

zvěřejněno 18.4.2013

CZ8603001720801017092233

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Wilsonova 222/25, 392 01, Soběslav - Soběslav III

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. listopadu 2007 : Společnost EG Investments, a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 273 80 068, byla sloučena se zanikající společností GZ Digital Media, a.s., se sídl Společnost EG Investments, a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 273 80 068, byla sloučena se zanikající společností GZ Digital Media, a.s., se sídl...em Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČ: 256 85 511. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti GZ Digital Media, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. srpna 2015 - 2. září 2015 : Dne 30. června 2015 rozhodla valná hromada společnosti GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČO: 273 80 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném M... ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10185, (dále jen "Společnost") o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 105.376.000,- Kč (slovy: jedno sto pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) o částku 4.742.000,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) na celkovou výši 110.118.000,- Kč (slovy: sto deset milionů sto osmnáct tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 4.742 (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet dva) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry a nebudou veřejně obchodovatelné.3. Akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdali, a budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to akcionáři EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 1, MITSI BUILDING 3, 2nd floor, Flat/Office 211, 1065, Nicosia, Cyprus, kterému bude nabídnuto všech 4.742 (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet dva) kusů nově upisovaných akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.4. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty, která činí 30 (třicet) dní. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Emisní kurs každé upisované akcie činí 2.565,- Kč (slovy: dva tisíce pět set šedesát pět korun českých).5. Emisní kurs akcií bude splacen upisovatelem na účet Společnosti, a to následovně: a) 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií včetně případného emisního ážia je upisovatel povinen splatit do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; a b) zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 3 (tří) měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 27. února 2008 - 4. března 2008 : Dne 18. února 2008 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti GZ Digital Media, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši 100.742.000,-... Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 100.742.000,- Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) na 105.376.000,- Kč (slovy: sto pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 4.634.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet čtyři tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 4.634 (slovy: čtyři tisíce šest set třicet čtyři) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie, tedy 4.634 (slovy: čtyři tisíce šest set třicet čtyři) kusů akcií Společnosti, budou v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti EARTHGLOBE LIMITED na výše uvedenou adresu. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společností EARTHGLOBE LIMITED do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen společnosti EARTHGLOBE LIMITED na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Upisovaní akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinhold Legal v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí.7. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných původní společností GZ Digital Media, a.s., IČ: 256 85 511, která zanikla fúzí sloučením se Společností, uzavřené dne 22. ledna 2007 mezi Společností, jako nabyvatelem, a společností EARTHGLOBE LIMITED, jako převodcem proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady činí pohledávka akcionáře EARTHGLOBE LIMITED za Společností na základě výše specifikované smlouvy 12.603.160,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tři tisíc sto šedesát korun českých).8. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností EARTHGLOBE LIMITED. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. Pohledávky budou na základě dohody o započtení započteny a zaniknou jen v části, v níž se vzájemně kryjí. Z pohledávky EARTHGLOBE LIMITED za Společností bude proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií započtena částka 4.634.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet čtyři tisíc korun českých).9. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením dle bodu 7. a 8. tohoto rozhodnutí a proto toto rozhodnutí valné hromady Společnosti neobsahuje náležitosti uvedené v §204 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku.10. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí valné hromady Společnosti náležitosti uvedené v §204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku.11. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. dubna 2006 - 10. května 2006 : Dne 29. března 2006 rozhodla společnost EARTHGLOBE LIMITED jako jediný akcionář společnosti EG Investments, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:1. Z... ákladní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 100.742.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 98.742.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 98.742 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie tedy budou s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určeným zájemcům, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, Shawnu Johnsonovi, narozenému dne 31. prosince 1964, bytem, V oblouku 836, 160 00 Praha 6, Vlastimilu Tatarovi, r.č. 561228/1939, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun, Robertu Victorovi Chartenerovi, narozenému dne 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké a Kennethu Davidu Brodymu, narozenému dne 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začně plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Shawnu Johnsonovi, Vlastimilu Tatarovi, Robertu Victorovi Chartenerovi a Kennethu Davidu Brodymu na výše uvedené adresy, nebo od okamžiku doručení návrhu jejich zmocněncům, podle toho, co nastane dříve. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen Shawnem Johnsonem, Vlastimilem Tatarem, Robertem Victorem Chartenerem a Kennethem Davidem Brodym do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s.5. Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání výše uvedeným určeným zájemcům v níže uvedené struktuře:- společnost EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr: 88.201 akcií;- Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ: 160 00: 6.207 akcií;- Vlastimil Tatar, r.č. 561228/1939, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun: 2.314 akcií;- Robert Victor Chartener, nar. 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké: 1.100 akcií;- Kenneth David Brody, nar. 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké: 1.100 akcií.6. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováné za počátek běhu upisování lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být ověřeny.7. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat čtrnáct dnů, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. specifikovanou v bodě 4 výše. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17601443/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Upisovatel splatí 30% emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozdějci do 2 měsíců ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu s § 177 odst. 1 obchodního zákoníku nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9,10 a 11.9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce,a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediního akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy 90.021.640,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností EARTHGLOBE LIMITED.10. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Shawna Johnsona vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emistního kurzu akcií upsaných Shawnem Johnsonem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Shawna Johnsona za společností na základě výše specifikované smlouvy 6.207.040,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a Shawnem Johnsonem.11. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Vlastimila Tatara vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných Vlastimilem Tatarem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Vlastimila Tatara za společností na základě výše specifikované smlouvy 2.314.600,- Kč. Splacení emisného kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na zákaldě dohody o započtení, která uzavřena mezi společností a Vlastimilem Tatarem.12. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.13. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.14. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovatného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 18. dubna 2006 - 18. dubna 2006 : Dne 29. března 2006 rozhodla společnost EARTHGLOBE LIMITED jako jediný akcionář společnosti EG Investments, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:1. Z... ákladní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 100.742.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 98.742.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 98.742 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo se vykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie tedy budou s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určeným zájemcům, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, Shawnu Johnsonovi, narozenému dne 31. prosince 1964, bytem, V oblouku 836, 160 00 Praha 6, Vlastimilu Tatarovi, r.č. 561228/1939, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun, Robertu Victorovi Chartenerovi, narozenému dne 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké a Kennethu Davidu Brodymu, narozenému dne 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začně plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Shawnu Johnsonovi, Vlastimilu Tatarovi, Robertu Victorovi Chartenerovi a Kennethu Davidu Brodymu na výše uvedené adresy, nebo od okamžiku doručení návrhu jejich zmocněncům, podle toho, co nastane dříve. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen Shawnem Johnsonem, Vlastimilem Tatarem, Robertem Victorem Chartenerem a Kennethem Davidem Brodym do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s.5. Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání výše uvedeným určeným zájemcům v níže uvedené struktuře:- společnost EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr: 88.201 akcií;- Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ: 160 00: 6.207 akcií;- Vlastimil Tatar, r.č. 561228/1939, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun: 2.314 akcií;- Robert Victor Chartener, nar. 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké: 1.100 akcií;- Kenneth David Brody, nar. 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké: 1.100 akcií.6. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováné za počátek běhu upisování lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být ověřeny.7. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat čtrnáct dnů, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. specifikovanou v bodě 4 výše. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17601443/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Upisovatel splatí 30% emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozdějci do 2 měsíců ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu s § 177 odst. 1 obchodního zákoníku nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9,10 a 11.9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce,a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediního akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy 90.021.640,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností EARTHGLOBE LIMITED.10. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Shawna Johnsona vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emistního kurzu akcií upsaných Shawnem Johnsonem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Shawna Johnsona za společností na základě výše specifikované smlouvy 6.207.040,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a Shawnem Johnsonem.11. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Vlastimila Tatara vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných Vlastimilem Tatarem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Vlastimila Tatara za společností na základě výše specifikované smlouvy 2.314.600,- Kč. Splacení emisného kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na zákaldě dohody o započtení, která uzavřena mezi společností a Vlastimilem Tatarem.12. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.13. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.14. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovatného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů