Trendy

3 988 922 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 935 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

4 108 662 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

2 750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2016 Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Historické adresy

23.1.1998 - 21.10.2016 Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 47127
27.9.1991 - 23.1.1998 Stráž pod Ralskem
1.7.1988 - 27.9.1991 Příbram, Vítězného února 184

00002739

DIČ

od 1.1.1993

CZ00002739

Datum vzniku

1. července 1988

Datová schránka

sjfywke

Historické názvy

13.6.1990 - 1.5.1992

Československý uranový průmysl, státní podnik               zkratka: ČSUP

13.6.1990 - 1.5.1992

Československý uranový průmysl, státní podnik zkratka: ČSUP

16.6.1990 - 2.4.1992

Československý uranový průmysl, státní podnik, zkratka: ČSUP

1.7.1988 - 13.6.1990

Československý uranový průmysl, koncern

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 520

Právní forma

301 Státní podnik

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Česká Lípa

Bankovní účty

zvěřejněno 31.12.2015

CZ4603001712800803087103

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Skalní 176/8, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy

... více provozoven (celkem 254) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. listopadu 2015 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 345/1997 ze dne 10.12.1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o stát Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 345/1997 ze dne 10.12.1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o stát...ním podniku, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2004 : Údaje o založení:- Státní podnik byl založen ke dni 1. 7. 1988 zakládací listinou vydanou rozhodnutím č. 10/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 23. 6. 1988, čj. 581/14,- Na stá Údaje o založení:- Státní podnik byl založen ke dni 1. 7. 1988 zakládací listinou vydanou rozhodnutím č. 10/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 23. 6. 1988, čj. 581/14,- Na stá...tní podnik přešel k 1. 7. 1988 v plném rozsahu majetek, práva a závazky zrušené VHJ ČSÚP, koncern, Příbram, včetně všech jejích k.p. a k.ú.o.- Na státní podnik přešlo k 31. 10. 2001 v plném rozsahu jmění, tj. majetek, práva a závazky, zrušeného státního podniku Rudné doly Příbram, IČ 00007854.- Uvedené organizační jednotky jsou součástí státního podniku DIAMO se sídlem Stráž pod Ralskem a byly zřízeny ředitelem státního podniku v souladu se zákonem o státním podniku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2004 - 7. června 2007 : Určený majetek:Urečným majetkem je majetek specifikovaný v dodatku č. 1 rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 7/2004 o změně zakládací listiny státního podniku DIAMO, kde je uv... eden jeho jmenovitý soupis jako příloha č. 2 zakládací listiny podniku DIAMO. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2002 - 26. srpna 2004 : Na DIAMO, státní podnik přešlo jmění zanikajícího státníhopodniku Rudné doly Příbram, sídlem Příbram I, nám. T.G. Masaryka121, PSČ 261 14, IČ 00007854.
 • 13. února 2002 - 26. srpna 2004 : Určený majetek je specifikován v Rozhodnutí ministerstvaprůmyslu a obchodu č. 27/2000 ze dne 29. 3. 2000.
 • 18. března 1998 - 26. srpna 2004 : Určený majetek:Určeným majetkem je majetek specifikovaný v příloze č. 2rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 44/1998 o změnězakládací listiny státního podniku DIAMO.
 • 23. ledna 1998 - 26. srpna 2004 : Uvedené organizační jednotky jsou součástí státního podnikuDIAMO, se sídlem Stráž pod Ralskem a byly zřízeny ředitelemstátního podniku DIAMO v souladu se zákonem o statním podnikuč... . 111/90 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1988 - 26. srpna 2004 : Údaje o založení:Státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou rozhodnutímč. 10/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 23.6.1988,č.j.581/14.
 • 28. listopadu 1996 - 23. ledna 1998 : Výmaz odštěpného závodu DIAMO s.p., o.z. PEGAS se sídlem NovéMěsto na Moravě, byl proveden na základě rozhodnutí č. 256/1996Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne25... .7.1996, podle kterého se převádí ke dni 1.8.1996 částprivatizovaného majetku ze státního podniku DIAMO se sídlemStráž pod Ralskem na Fond národního majetku ČR. Jde o majetektýkající se odštěpného závodu PEGAS v Novém Městě na Moravě -privatizační projekt číslo 15010. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1991 - 23. ledna 1998 : Zapisuje se státní podnik:Československý uranový průmysl, státní podnik se sídlem Strážpod Ralskem, IČO 002739.Zápis byl proveden na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu1, po... dnikový rejstřík, ze dne 27. září 1991 č.j. Ps 68/82,83,kterým bylo změněno sídlo státního podniku Československýuranový průmysl z Příbrami do Stráže pod Ralskem. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1988 - 23. ledna 1998 : Shora uvedené organizační jednotky jsou součástí státníhopodniku Československý uranový průmysl, koncern se sídlem vPříbrami, Vítězného února 184, IČO 002 739 zapsaného u obvodního... soudu pro Prahu 1 pod Ps 68 k 1.7.1988 a byly zřízeny příkazemředitele podniku č. 13/88 ze dne 24.6.1988. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 1994 - 26. září 1996 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu čl.č. 1277/1993 ze dne17.12.1993 se:Převádí se ke dni 1.ledna 1994 část privatizovaného majetkustátního podniku DIAMO, se sídlem ve Stráži p... od Ralskem ve výši14 639 tis. Kč na Fond národního majetku České republiky podleformuláře 4B schváleného privatizačního projektu č. 11410zpracovaného vedením odštěpného závodu státního podniku DIAMOse sídlem ve Stráži pod Ralskem.Vymazává se zapsané jmění azapisuje se:Rozhodnutím č. 1277/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne17.12.1993 se vyjmula část privatizovaného majetku podleschváleného privatizačního projektu č. 11410 v rozsahuuvedeného rozhodnutí.Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.1.1994 vevýši určené v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm.e) zákonao státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která budesestavena nejpozději do 31.1.1994. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1993 - 26. září 1996 : Na základě rozhodnutí č. 434/1993 ministra průmyslu a obchodu zedne 27.května 1993 se zapisují u státního podniku DIAMO sesídlem Stráž pod Ralskem, identifikační číslo 00002739 tyt... ozměny:Převádí se ke dni 1.června 1993 část privatizovaného majetku(formulář 4F) státního podniku DIAMO, se sídlem ve Stráži podRalskem na Fond národního majetku České republiky. Jde o majetek(pozemek), týkající se ČSUP, Projektový ústav uranovéhoprůmyslu, o.z. Ostrov nad Ohří, který je uveden v privatizačnímprojektu číslo 11409 vypracovaném vedením odštěpného závodu,který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku ajeho privatizaci protokolem ze dne 1.12.1992, č.j.40/2009/41/92.Hodnota převáděného majetku podle schváleného privatizačníhoprojektu aktualizovaného ke dni 30.11.1992 činí 36.tis. Kč.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházení na Fondnárodního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jinýchprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku;Vymazává se zapsané jmění a zapisuje se:Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.června 1993ve výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm.e)zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy,která bude sestavena nejpozději do 30.června 1993. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1993 - 26. září 1996 : Převádí se ke dni 1.května 1993 část privatizovaného majetku(formulář 4C) státního podniku DIAMO, se sídlem ve Stráži podRalskem na Fond národního majetku České republiky. Jde omaj... etek, týkající se ČSUP, Projektový ústav uranového průmyslu,o.z. Ostrov nad Ohří, který je uveden v privatizačním projektučíslo 11409 vypracovaném vedením odštěpného závodu, který bylschvlálen usnesením vlády České republiky ze dne 11.11.1992,č.620.Hodnota převáděného majetku podle schváleného privatizačníhoprojektu aktualizovaného ke dni 30.11.1992 činí 18 475 tis. Kč.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jinýchprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.Vymazává se zapsané jmění a zapisuje se:Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1993 vevýši určené v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. e)zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy,která bude sestavena nejpozději do 31.5.1993. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku DIAMO se sídlem veStráži pod Ralskem DIAMO, Průzkum, odštěpný závod Příbram zobchodního rejstříku byl proveden na základě rozhodnutí č. 314... ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 26.srpna1992, na základě kterého se zapisují u státního podniku tytozměny:1. Vyjímá se ke dni 1.září 1992 ze státního podniku DIAMO sesídlem ve Stráži pod Ralskem, o.z. Průzkum Příbram, t.j. částjeho privatizovaného majetku uvedená v privatizačním projektuč.3462.Hodnota vyčleňovaného majetku činí 19 766 tis. Kčs.Hodnota majetku ponechaného státnímu podniku činí 6 018 902 tis.Kčs.2. Převádí se ke dni 1.září 1992 výše uvedenou vyčleněnou částprivatizovného majetku státního podniku DIAMO se sídlem veStráži pod Ralskem, na Fond národního majetku České republiky sevšemi právy a závazky.Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří,nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jinéhoduševního vlastnictví a který se převádí smlouvou. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku DIAMO se sídlem veStráži pod Ralskem DIAMO, DIP, odštěpný závod Háje z obchodníhorejstříku byl proveden na základě rozhodnutí č.313 ministr... a prohospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 26.srpna 1992, nazákladě kterého se zapisují u státního podniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.září 1992 ze státního podniku DIAMO sesídlem ve Stráži pod Ralskem. Dodavatelsko-inženýrský provozo.z. Příbram, t.j. část jeho privatizovaného majetku uvedená vprivatizačním projektu vedeném pod č. 11388.Hodnota vyčleňovaného majetku činí 10 744 tis. Kčs.Hodnota majetku ponechaného státnímu podniku činí 6 038 668 tis.Kčs.2. Převádí se ke dni 1.září 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku DIAMO se sídlem veStráži pod Ralskem, na Fond národního majetku České republiky sevšemi právy a závazky.Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří,nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jinéhoduševního vlastnictví a který se převádí smlouvou. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, ZSSS, odštěpnýzávod se sídlem Příbram z obchodního rejstříku byl proved... en nazákladě rozhodnutí č. 179 ministra pro hospodářskou politiku arozvoj ČR ze dne 29.dubna 1992, na základě kterého se zapisují ustátního podniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni vzniku akciové společnosti STAVUS, Příbramze státního podniku Československý uranový průmysl, Stráž podRalskem, odštěpný závod Závod sociálních a stavebních služeb,Příbram, t.j. část jeho privatizovaného majetku uvedená vprivatizačním projektu zpracovaném vedením závodu, který bylschválen ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci České republiky dne 13.4.1992, č.j. 40/537/42/92,vedeném pod č. 2739 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcímovitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků,včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnikke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmysl,ke dni 31.prosince 1991 činila celkem 7 004 829 tis. Kčs avynětím části podlea) privatizačního projektu č. 5891 a rozhodnutí č.100 ze dne21.4.1992 v hodnotě 44 602 tis. Kčs,b) privatizačního projektu č. 6366 a rozhodnutí č.101 ze dne21.4.1992 v hodnotě 68 207 tis. Kčs,c) privatizačního projektu č. 3887 a rozhodnutí č.102 ze dne21.4.1992 v hodnotě 30 201 tis. Kčs,d) privatizačního projektu č. 2158 a rozhodnutí č.110 ze dne23.4.1992 v hodnotě 73 612 tis. Kčs,e) privatizačního projektu č. 735 a rozhodnutí č.121 ze dne24.4.1992 v hodnotě 185 161 tis. Kčs,f) privatizačního projektu č. 3878 a rozhodnutí č.128 ze dne25.4.1992 v hodnotě 495 720 tis. Kčsbyla upravena na částku 6 107 326 tis. Kčs.Z toho hodnota majetku činí u:a) vyčleňované části 57 914 tis. Kčsb) ponechaného státního podniku 6 049 412 tis. Kčs2. Převádí se ke dni vzniku akciové společnosti STAVUS, Příbramvýše uvedenou vyčleněnou část privatizovaného majetku státníhopodniku Československý uranový průmysl, Stráž pod Ralskem,týkající se odštěpného závodu Závod sociálních a stavebníchslužeb, Příbram, na Fond národního majetku České republiky sevšemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, ORTAS se sídlemPříbram z obchodního rejstříku byl proveden na základěro... zhodnutí č. 128 ministra pro hospodářskou politiku a rozvojČeské republiky, ze dne 25.dubna 1992, na základě kterého sezapisují u státního podniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem,odštěpný závod ORTAS, Příbram t.j. část jeho privatizovanéhomajetku uvedená v privatizačním projektu zpracovaném vedenímzávodu, který byl schválen ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci České republiky dne 21.4.1992,č.j. 40/500/41/92, vedeném pod č. 3878 a týká se privatizovanýchnemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkovýchpráv a závazků včetně práv a závazků vyplývajících zpracovněprávních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimidosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápise opředání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmyslse sídlem ve Stráži pod Ralskem, ke dni 31.prosince 1991 činilacelkem 7 004 829 tis. Kčs.Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č.102ze dne 21.4.1992 byla tato hodnota snížena o 30 201 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. POM Příbram - Háje, rozhodnutímč.100 ze dne 21.dubna 1992 byla snížena o 44 602 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. Ligmet Lazsko, rozhodnutím č.110 zedne 23.4.1992 byla snížena o 73 612 tis. Kčs s rámci vyčleněnímajetku o.z. DAS Příbram a rozhodnutím č. 121 ze dne 24.dubna1992 byla snížena o 185 161 tis. Kčs v rámci vyčlenění majetkuo.z. ZAT Příbram.Z toho hodnota majetku činila u:a) zůstatkové hodnoty 6 671 253 tis. Kčsb) vyčleňované části 495 720 tis. Kčsc) ponechaného státního majetku 6 175 533 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem na Fond národníhomajetku České republiky se všemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, POM, se sídlemHáje z obchodního rejstříku byl proveden na základě rozho... dnutíč. 102 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, nazákladě kterého se u státního podniku zapisují tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem,část jeho privatizovaného majetku uvedená v privatizačnímprojektu zpracovaném vedením s.p. Československý uranový průmyslna část o.z. POM Příbram - Háje, který byl schválenministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaciČeské republiky ze dne 10. dubna 1992, č.j. 40/546/43/92,vedeném pod č. 3887 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcímovitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků,včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnikke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmysl,ke dni 31.prosince 1991 činila celkem 7 004 829 tis. Kčs.Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČRč.100/92 ze dne 21.dubna 1992 byla tato hodnota snížena o44 602tis. Kčs v rámci vyčlenění majetku o.z. Ligmet Lazsko.Z toho hodnota majetku činila u:a) zůstatková hodnota 6 960 227 tis. Kčsb) vyčleňované části 30 201 tis. Kčsc) ponechaného s.p. 6 930 026 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, na Fond národníhomajetku České republiky se všemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, DAS, se sídlemPříbram byl proveden na základě rozhodnutí č. 110 ministr... a prohospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 23.dubna 1992, nazákladě kterého se zapisují u státního podniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem,odštěpný závod DAS, Příbram, t.j. část jeho privatizovanéhomajetku uvedená v privatizačním projektu zpracovaném vedenímzávodu, který byl schválen ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci České republiky dne 13.4.1992, č.j.40/512/41/92, vedeném pod č. 2158 a týká se privatizovanýchnemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkovýchpráv a závazků, včetně práv a závazků vyplývajících zpracovněprávních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimidosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu opředání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmyslse sídlem ve Stráži pod Ralskem, ke dni 31.prosince 1991 činilacelkem 7 004 829 tis. Kčs.Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č.102ze dne 21.4.1992 byla tato hodnota snížena o 30 201 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. POM Příbram - Háje a rozhodnutímč.100 ze dne 21.dubna 1992 byla snížena o 44 602 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. Ligmet Lazsko.Z toho hodnota majetku činila u:a) zůstatkové hodnoty 6 930 026 tis. Kčsb) vyčleňované části 73 612 tis. Kčsc) ponechaného státního podniku 6 856 414 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem, na Fond národníhomajetku České republiky se všemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, LIGMET se sídlemLazsko, IČO 18609333 z obchodního rejstříku byl provede... n nazákladě rozhodnutí č. 100 ministra pro hospodářskou politiku arozvoj ČR, na základě kterého se u státního podniku zapisujítyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl, se sídlem ve Stráži pod Ralskem,část jeho privatizovaného majetku uvedená v privatizačnímprojektu zpracovaném vedením s.p. Československý uranový průmyslna část o.z. Ligmet Lazsko, který byl schválen ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne10.dubna 1992, č.j. 40/511/41/92, vedeném pod č. 5891 a týká seprivatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finančníchprostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv a závazkůvyplývajících z pracovněprávních vztahů, které držel, užíval ahospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsouobsaženy v zápisu o předání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmysl,ke dni 31.prosince 1991 činila celkem 7 004 829 tis. Kčs.Z toho hodnota majetku činila u:a) vyčleňované části 44 602 tis. Kčsb) ponechaného státního podniku 6 960 227 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleňovaná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, na Fond národníhomajetku České republiky se všemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Zápis změny názvu státního podniku byl proveden na základěrozhodnutí č. 56 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČRze dne 31.března 1992.
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem ČSUP, ZAT se sídlemPříbram z obchodního rejstříku byl proveden na základěrozh... odnutí č. 121 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČRze dne 24.dubna 1992, na základě kterého se zapisují u státníhopodniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem,odštěpný závod ZAT, Příbram, t.j. část jeho privatizovanéhomajetku uvedená v privatizačním projektu zpracovaném vedenímzávodu, který byl schválen ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci České republiky dne 21.4.1992,č.j.40/501/41/92, vedeném pod č. 735 a týká se privatizovanýchnemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkovýchpráv a závazků, včetně práv a závazků vyplývajících zpracovněprávních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimidosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu opředání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmyslse sídlem ve Stráži pod Ralskem, ke dni 31.prosince 1991 činilacelkem 7 004 829 tis. Kčs.Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č.102ze dne 21.4.1992 byla tato hodnota snížena o 30 201 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. POM Příbram - Háje, rozhodnutímč.100 ze dne 21.dubna 1992 byla snížena o 44 602 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. Ligmet Lazsko a rozhodnutím č.110ze dne 23.4.1992 byla snížena o 73 612 tis. Kčs v rámcivyčlenění majetku o.z. DAS Příbram.Z toho hodnota majetku činila u:a) zůstatkové hodnoty 6 856 414 tis. Kčsb) vyčleňované části 185 161 tis. Kčsc) ponechaného státního podniku 6 671 253 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem ve Stráži pod Ralskem na Fond národníhomajetku České republiky se všemi právy a závazky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. září 1996 : Výmaz odštěpného závodu státního podniku Československý uranovýprůmysl se sídlem Stráž pod Ralskem ČSUP, GESTA se sídlemRynoltice z obchodního rejstříku byl proveden na základěrozh... odnutí č. 101 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČRze dne 21.dubna 1992, na základě kterého se zapisují u státníhopodniku tyto změny:1. Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl se sídlem Stráž pod Ralskem, částjeho privatizovaného majetku uvedená v privatizačním projektuzpracovaném vedením s.p. na o.z. Gesta Rynoltice, který bylschválen ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci České republiky dne 3.dubna 1992, č.j. 40/525/41/92,vedeném pod č. 6366 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcímovitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků,včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnikke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.Hodnota majetku státního podniku Československý uranový průmysl,ke dni 31.prosince 1991 činila celkem 7 004 829 tis. Kčs.Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č.102ze dne 21.4.1992 byla tato hodnota snížena o 30 201 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. POM Příbram - Háje, rozhodnutímč.100 ze dne 21.dubna 1992 byla snížena o 44 602 tis. Kčs vrámci vyčlenění majetku o.z. Ligmet Lazsko, rozhodnutím č. 110ze dne 23.4.1992 byla snížena o 73 612 tis. Kčs v rámcivyčlenění majetku o.z. DAS Příbram, rozhodnutím č.121 ze dne24.dubna 1992 byla snížena o 185 161 tis. Kčs v rámci vyčleněnímajetku o.z. ZAT Příbram a rozhodnutím č. 128 ze dne 25.dubna1992 byla snížena o 495 720 tis. Kčs.Z toho hodnota majetku činila u:a) zůstatkové hodnoty 6 175 533 tis. Kčsb) vyčleňované části 68 207 tis. Kčsc) ponechaného státního podniku 6 107 326 tis. Kčs2. Převádí se ke dni 1.května 1992 výše uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Československý uranovýprůmysl, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, na Fond národníhomajetku České repuliky se všemi právy a závazky. Ze státníhopodniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří nebo s nímžjsou spojena práva průmyslového nebo jiného vlastnictví a kterýse převádí smlouvou. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů