Trendy

2 773 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

2 684 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

2 828 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2010 Praha 3 - Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 13000

Historické adresy

5.12.2008 - 7.5.2010 Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 16000
14.3.2008 - 5.12.2008 Praha 2, Lublaňská 42, PSČ 12000
24.5.2007 - 14.3.2008 Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000
2.2.2006 - 24.5.2007 Praha 8, Kašparovo nám. 2233/3, PSČ 18000
26.10.2005 - 2.2.2006 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27391523

DIČ

Není plátce DPH

5.4.2006 - 31.3.2012

CZ27391523

Datum vzniku

26. října 2005

Datová schránka

pmeebei

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10262

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.5.2010

10 000 000 Kč

Historické jmění

26.10.2005 - 7.5.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 22. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. března 2010 - 7. května 2010 : Valná hromada přijala dne 17.3.2010 následující rozhodnutí: "Valná hromada společnosti GRAFENBACH a.s., IČ: 273 91 523, se sídlem Praha 6, Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 160 ... 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10262, (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Bude vydáno celkem 40 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie").Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny. Informace o počátku běhu této lhůty a další informace k uplatnění přednostního práva dle § 204a odst. 2 obch. zák. budou zveřejněny v Obchodním věstníku a rovněž oznámeny akcionářům Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Na jednu stávající akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je akcionář oprávněn upsat 4 nové akcie ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč.Akcie, které nebudou účinné upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je společnost MT Absol s.r.o., IČ: 27397840, se sídlem Praha 6, Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 16200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059 (dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v advokátní kanceláři Továrek, Horky a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00.Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 200.000,- Kč na jednu novou akcii. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se připouští započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek za společností.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 235692371/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s., a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií.Upisování nových akcií ve všech kolech úpisu bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií, vzniklých:- ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem dne 19. prosince 2007, ve znění dodatku ze dne 7. listopadu 2008 ze které vznikl Společnosti závazek vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve výši jistiny 2.300.000,- Kč s příslušenstvím;- ze smlouvy o úvěru se sjednaným úvěrovým rámcem ve výši 8.000.000,- Kč, uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem dne 15. listopadu 2008, ze které vznikl Společnosti závazek vrátit poskytnuté peněžní prostředky s příslušenstvím.Představenstvo společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinen uzavřít se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů