Trendy

42 347 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

886 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

13 185 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.8.2007 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Historické adresy

6.2.2006 - 9.8.2007 Praha 2, Štěpánská 535/6, PSČ 12000
11.11.2005 - 6.2.2006 Praha 1, Panská 7, PSČ 11000

27396100

DIČ

od 7.6.2006

CZ27396100

Datum vzniku

11. listopadu 2005

Datová schránka

jy8gfcz

Historické názvy

11.11.2005 - 6.6.2013

Star Communications a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10292

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2013

2 000 000 Kč

Historické jmění

28.3.2012 - 17.12.2013

6 000 000 Kč

18.1.2012 - 28.3.2012

5 600 000 Kč

11.11.2005 - 18.1.2012

4 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 29.4.2014

107- 7081210297 / 0100

Provozovny

od 9.2.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Štěpánská 535/6, 120 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. června 2013 : Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla dne 10. května 2013 o snížení základního kapitálu této společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu j Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla dne 10. května 2013 o snížení základního kapitálu této společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu j...e optimalizace kapitálové struktury.Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s. se snižuje až o částku 4.000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, tedy ze zcela splacené částky 6.000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých až na částku 2.000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých.Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Výše úplaty bude rovna jmenovité hodnotě akcií, tedy 40.000,- Kč za každou jednu akcii společnosti.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Obchodní společnost Star Communications a.s. zašle nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku každému z akcionářů na adresu jeho bydliště či sídla, uvedených v seznamu akcionářů, návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. V tomto návrhu společnost Star Communications a.s. jako navrhovatel uvede zejména: - Podstatné náležitosti kupní smlouvy, včetně údaje o výši protiplnění v částce 40.000,- Kč, za každou akcii společnosti a splatnosti tohoto protiplnění ve lhůtě tří měsíců s počátkem běhu této lhůty dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy, a to v trvání 3 měsíců ode dne doručení tohoto návrhu akcionáři, s tím, že závaznost tohoto návrhu končí okamžikem, kdy společnost obdrží přijetí tohoto návrhu, kterým je naplněna maximální částka snížení základního kapitálu, tedy částka 4.000.000,- Kč. Pokud přijetí návrhu akcionářem podané nejpozději překročí tuto maximální celkovou částku, je společnost oprávněna jeho přijetí návrhu akceptovat pouze do výše maximálního snížení základního kapitálu.Akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu § 213c odst. 6 obchodního zákoníku, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, jakož i na zápis nového počtu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 30. ledna 2012 : Usnesení valné hromady obchodní společnosti Star Communications a.s. ze dne 20. 1. 2012 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s. Usnesení valné hromady obchodní společnosti Star Communications a.s. ze dne 20. 1. 2012 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s.... se zvyšuje o částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 5,600.000,- Kč, slovy pět miliónů šestset tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Star Communications a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií.Celkem bude upisováno 10 ( (slovy deset) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč slovy čtyřicet tisíc korun českých.Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o výšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Mgr. Robertu Hordossy, narozenému 16. 3. 1977, bytem Praha 6, U Beránky 2140/4. Tomuto určitému zájemci bude nabídnuto k upsání všech 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, za celkový emisní kurs 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých.Emisní kurs všech nových upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, je 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové.Místem pro upisování nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy a obchodní společností Star Communications a.s. je sídlo této obchodní společnosti na adrese Praha 1, Rybná 682/14.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Star Communications a.s. činí šest měsíců.Společnost Star Communications a.s. doručí určitému zájemci, tedy panu Mgr. Robertu Hordossy, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určitý zájemce, pan Mgr. Robert Hordossy, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, peněžitým vkladem ve výši 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, a to tak, že 100 % (slovy jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 6777383036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost Star Communications a.s. otevřela na své jméno. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2011 : Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti takto:Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti takto:Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications ...a.s. se zvyšuje o částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, na novou výši základního kapitálu 5,600.000,- Kč, slovy pět miliónů šestset tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Star Communications a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií.Celkem bude upisováno 40 (slovy čtyřicet) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč slovy čtyřicet tisíc korun českých.Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Mgr. Robertu Hordossy, narozenému 16. 3. 1977, bytem Praha 6, U Beránky 2140/4. Tomuto určitému zájemci bude nabídnuto k upsání všech 40 (slovy čtyřicet) kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých.Emisní kurs všech nových upisovaných akcií je tedy shodný se jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, je 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové.Místem pro upisování nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy a obchodní společností Star Communications a.s. je sídlo této obchodní společnosti na adrese Praha 1, Rybná 682/14.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Star Communications a.s. činí šest měsíců.Společnost Star Communications a.s. doručí určitému zájemci, tedy panu Mgr. Robertu Hordossy, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určitý zájemce, pan Mgr. Robert Hordossy, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šest set tisíc korun českých, a to tak, že 100 % (slovy jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 6777383001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost Star Communications a.s. otevřela na své jméno. zobrazit více skrýt více
posunout dolů