Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2005 Praha 1, Navrátilova 1421/11, PSČ 11000

27403921

DIČ

Není plátce DPH

4.12.2006 - 20.5.2014

CZ27403921

Datum vzniku

7. prosince 2005

Datová schránka

mn8et9h

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10359

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.8.2006

21 200 000 Kč

Historické jmění

7.12.2005 - 23.8.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 1.7.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Křižíkova 180/28, 186 00, Praha - Karlín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 11. července 2006 - 27. července 2006 : Jediný akcionář rozhodl dne 30.5.2006 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál se z důvodů realizace investičních záměrů Společnosti zvýšuje upisováním nových akcií, je... jichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech uvedených níže pod bodem f), následovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí 19.200.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých), na výslednou částku 21.200.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 960 (slovy: devět set šedesát) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že emisní kurs je splácen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře,d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 960 (slovy: devět set šedesát) kusů kmenových listinných akciích znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) budou nabídnuty jedinému akcionáři, konkrétnímu zájemci Josefu Hanušovi, r.č. 740901/0037, s bydlištěm Praha 1- Nové Město, Navrátilova 1421/11, 110 00,e) místem pro upisování akcií budou prostory sídla Společnosti na adrese Praha 1, Navrátilova 142/11, PSČ 110 00. Úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií jedinému akcionáři. Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu Společnosti,f) předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře jsou:nemovitosti v katastrálním území Karlín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 287, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku číslo 128 - 1710/06 ze dne 19.5.2006, znalce Ing. Františka Vlčka, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. Spr 1467/99, ze dne 4.3.1999, a tobytové a nebytové jednotky číslo 180/1 až 180/26, nacházející se v budově č.p. 180, na adrese Křižíkova 180/28, Praha 8, Karlín, PSČ 180 00 (díle jen "předmětná budova"), postavené na pozemku parcelní číslo 338 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2 (dále jen "zastavěný pozemek"), včetně k nim příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 180 a na jí zastavěném pozemku, to vše v k.ú. Karlín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, jak dále uvedeno:Jednotka:. číslo 180/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 1360/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastavěném pozemku,. číslo 180/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 676/11593 na společným částech předmětné budovy a na jí zastavěném pozemku,. číslo 180/3 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 639/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/4 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 487/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 278/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 385/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 289/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 308/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/9 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 249/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/10 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 243/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/11 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 242/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/12 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 278/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 385/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/14 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 289/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/15 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 308/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/16 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 249/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 243/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/18 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 242/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/19 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 278/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/20 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 385/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/21 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 289/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/22 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 308/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/23 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 249/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/24 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 243/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/25 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 242/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku,. číslo 180/26 se spoluvlastnickým podílem o velikosti i.d. 2449/11593 na společných částech předmětné budovy a na jí zastaveném pozemku.g) hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitostí specifikovaných pod písm. f), stanovená znaleckým posudkem Ing. Františka Vlčka, viz shora, činí 19.200.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých).h) místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo Společnosti.i) lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 6 (šest) měsíců a počne běžet dnem následujícím po podpisu smlouvy o upsání nových akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů