51 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 822 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

63 673 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 13.4.2017 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

17.2.2009 - 13.4.2017 Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800
15.12.2005 - 17.2.2009 Praha 2 - Nusle, Lumírova 27, PSČ 12800

27406920

DIČ

od 22.5.2006

CZ27406920

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. července 2014

Datová schránka

xv6fmwk

Historické názvy

15.12.2005 - 5.5.2015

Pembroke Foja a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10387

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2013

37 100 000 Kč

Historické jmění

15.12.2005 - 25.1.2013

2 100 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 28.5.2015

CZ3701000001075764190257

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. července 2014 - 13. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 25. července 2014 - 5. května 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 10. ledna 2013 - 25. ledna 2013 : Řádná valná hromada společnosti Pembroke Foja a.s. (dále jen Společnost) rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:(a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o část... ku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) ze stávající částky 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 37.100.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.(b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to 5 (slovy: pěti) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), znějících na jméno v listinné podobě s tím, že emisní kurz každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých); úpisem těchto akcií bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Přednostní právo akcionářů na úpis nových kmenových akcií se z důvodu existence důležitého zájmu Společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům. Všech 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to věřiteli Společnosti - společnosti WALTER a.s., IČ: 000 10 561, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 445 (dále jen WALTER a.s.).(c) Úpis nových 5 (slovy: pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), znějících na jméno v listinné podobě bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a společností WALTER a.s., kdy společnost WALTER a.s. upíše všech 5 (slovy: pět) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě.(d) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Praha 2 – Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00.(e) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí 1 (jeden) měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude společnosti WALTER a.s. oznámen, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat společnosti WALTER a.s. do 3 (tří) pracovních dnů poté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií společností WALTER a.s. je 14 (čtrnáct) dnů od jeho doručení. Podpisy osob jednajících za Společnost i společnost WALTER a.s. na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tedy v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, považuje se upisování akcií za neúčinné.(f) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) a je roven její jmenovité hodnotě, tj. vždy 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti WALTER a.s. za Společností proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií.(g) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.(h) Valná hromada Společnosti tímto vyslovuje souhlas se započtením 4 (čtyř) peněžitých pohledávek společnosti WALTER a.s., jakožto věřitele, vůči Společnosti, jakožto dlužníkovi, specifikovaných v rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 4.12.2012 (sepsaného ve formě notářského zápisu NZ 582/2012, N 653/2012) a jejichž celková výše činí 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií; Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně shora uvedeným započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení shora uvedených pohledávek společnosti WALTER a.s. za Společností v celkové výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, tj. ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů