Trendy

9 383 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 538 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

107 954 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2015 Vodičkova 1277/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

6.1.2006 - 24.8.2015 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27408582

DIČ

od 18.1.2006

CZ27408582

Datum vzniku

6. ledna 2006

Datová schránka

9wxd8qd

Historické názvy

6.1.2006 - 1.10.2008

GEISON REAL s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 111672

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2012

89 900 000 Kč

Historické jmění

11.12.2008 - 7.11.2012

29 900 000 Kč

1.10.2008 - 11.12.2008

13 000 000 Kč

18.1.2008 - 1.10.2008

20 000 000 Kč

6.1.2006 - 18.1.2008

dvamiliony Korun českých Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2014

107-6734080297 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. října 2012 - 7. listopadu 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti GEISON REAL a. s., společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, rozhodnul dne 1.10.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvodem zvýš... ení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti GEISON REAL a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 274 08 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14686, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 60,000.000,-Kč, slovy: šedesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20, slovy: dvacet, kusů, kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě.f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, je stanoven částkou ve výši 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých.g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti GEISON REAL a.s. na adrese Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00.h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - provést ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 7257697001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti GEISON REAL a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot.k) Jediný akcionář, a to obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED ukládá představenstvu společnosti GEISON REAL a.s., aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 2008 - 11. prosince 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti GEISON REAL a.s., konaná dne 30.10.2008 shválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem zvýšení základního kapitál... u společnosti je zejména zvýšení finanční stability společnosti, zlepšení image společnosti vůči peněžním ústavům a obchodním partnerům a potřeba opatřit prostředky pro zajištění rozvoje další podnikatelské činnosti společnosti.b) Základní kapitál obchodní společnosti GEISON REAL a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 16,900.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionůdevětsettisíc korun českých, ze stávající částky 13,000.000,-Kč, slovy: třináctmilionů korun českých, na částku ve výši 29,900.000,-Kč, slovy: dvacetdevětmilionůdevětsettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali.d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26, slovy: dvacetšest, kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.e) Emisní kurz každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých, činí 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých.f) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemce, a to společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Diagorou, 4 KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, registrační číslo HE 203080, zapsanou u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, oddělení správce rejstříku společnosti a úředního výběrčího Nikósie. Představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po nabytí účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií na adresu společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED - Kypr, Diagorou, 4 KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie. Úpis může předem určený zájemce provést ve lhůtě 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti GEISON REAL a.s.g) Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin.h) Upsiovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 2226867036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií.j) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů