Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 265 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

77 813 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 4.6.2014 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

23.10.2007 - 4.6.2014 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
23.5.2006 - 23.10.2007 Praha 10 - Michle, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
6.2.2006 - 23.5.2006 Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000

27423247

DIČ

od 13.5.2015

CZ27423247

Datová schránka

hekg4v4

Historické názvy

23.10.2007 - 5.2.2015

ZELENÉ LETŇANY a.s.

23.5.2006 - 23.10.2007

ČKD INVESTMENT a.s.

6.2.2006 - 23.5.2006

TEURSON a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10514

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2010

78 320 520 Kč

Historické jmění

6.2.2006 - 17.12.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2015

209080726 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 - 5. února 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 24. listopadu 2010 - 17. prosince 2010 : Jediný akcionář společnosti ZELENÉ LETŇANY,a.s., IČ: 274 23 247, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ : 110 00 (dále jen "Společnost"), kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING,... a.s. , IČ:000 01 813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00 ( dále jen "Jediný akcionář" ), rozhodl dne 5.11.2010 v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 76.320.520,-Kč ( slovy: sedmdesát šest milionů tři sta dvacet pět set dvacet korun českých), to jest z dosavadní částky 2,000.000,- Kč ( slovy: dva milionykorun českých) na celkovou částku 78.320.520,- Kč ( slovy: sedmdesát osm milionů tři sta dvacet tisíc pět set dvacet korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá společnost 10 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 7.632.052,- Kč ( slovy: sedm milionů šest set třicet dva tisíce padesát dva korun českých).3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst.2 obchodního zákoníku neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií . Vzhledem k tomu, že Společnost nevydala zaknihované akcie, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a odst.2 písm.d) obchodního zákoníku.4.Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci , kterým je Jediný akcionář, t.j. společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., který upíše všech 10 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 7.632.052,- Kč.5. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno , že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je adresa sídla Společnosti, tedy Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00 . Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 7.632.052,- Kč tak činí 7.632.052,- Kč.6. Emisní kurs všech akcií vydaných společností ZELENÉ LETŇANY a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Předmětem nepěněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Letňany, obec Praha,zapsané na listu vlastnictví č.241, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní městi Prahu,Katastrální pracoviště Praha, využitelné pro podnikání společnosti, a to:- pozemek parc.č.117/3,- pozemek parc.č.629/101,- pozemek parc.č.629/132,- pozemek parc.č.629/295,- pozemek par.č.629/306,- pozemek parc.č.629/307,- pozemek parc.č.629/308,- pozemek parc.č.629/331,- pozemek parc.č. 629/338,- pozemek parc.č. 629/351,- pozemek parc.č.629/483,- pozemek parc.č.652/1,- pozemek parc.č. 652/7,- pozemek parc.č. 652/8,- pozemek parc.č. 652/10,- pozemek parc.č.652/11,- pozemek parc.č.652/12,- pozemek parc.č.652/39,- pozemek parc.č.652/49,- pozemek parc.č.652/65, pozemek parc.č.652/66,- pozemek parc.č.65 2/67,- pozemek parc.č.652/68,- pozemek parc.č.652/69,- pozemek parc.č.652/71,- pozemek parc.č.652/73,- pozemek parc.č.652/74,- pozemek parc.č.652/75,- pozemek parc.č.652/76,- pozemek parc.č.652/77,- pozemek parc.č.652/80,- pozemek parc.č.652/100,- pozemek parc.č.652/101,- pozemek parc.č.659/2,- pozemek parc.č.781/3.7.Nepeněžitý vklad specifikovaný v bodu 6, je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Pavlem Hořejším, bytem Pelhřimov, Pod Náspem 1030, PSČ: 393 01 dne 16.9.2010, číslo posudku 995- 45/2010. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku je soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.4.1995 pod č.j. Spr. 467/95 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.Pro účely ohodnocení nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu 6. byl uvedený soudní znalec jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19.8.2010, č.j.: 2 Nc 5046/2010-5.8. Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného v bodu 6. byla znaleckým posudkem dle bodu 7. oceněna na celkovou částku 76.320.520,-Kč. Za tento nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti, tedy 10 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 76.320.520,- Kč.9.Nepeněžitý vklad musí být společnosti předán nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií. S ohledem na fakt, že nepeněžitým vkladem jsou výlučně nemovitosti, je způsob splacení nepeněžitého vkladu stanoven takto:(i) Jediný akcionář je povinen předat v této lhůtě Společnosti ( v jejím sídle na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00) písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Toto písemné prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.(ii) Jediný akcionář je povinen v téže lhůtě předat společnosti nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem. O předání a převzetí bude pořízen předávací protokol ( a to po prohlídce v místě, kde se nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem, nacházejí - katastrální území Letňany).10. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti proběhně výlučně nepeněžitými vklady, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst.3 písm.f) obchodního zákoníku.11. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst.3 písm.g) obchodního zákoníku.12. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst.3 písm. i) obchodního zákoníku.13. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst.3 písm.j) obchodního zákoníku.14.Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst.3 písm.k) obchodního zákoníku.15. Jediný akcionář potvrzuje, že mu byla před učiněním tohoto rozhodnutí předložena písemná zpráva představenstva Společnosti, ve které byly uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů