Trendy

4 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-6 085 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

422 805 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Adresa

od 20.10.2011Praha 1, Senovážné náměstí 870/27, PSČ 11000

Historické adresy

23.5.2006 - 20.10.2011Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000
14.2.2006 - 23.5.2006Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000

27426602

DIČ

Není plátce DPH

29.3.2006 - 5.4.2012

CZ27426602

Datum vzniku

14. února 2006

Datová schránka

ifrd5iq

Historické názvy

14.2.2006 - 23.5.2006

MELENDEZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10550

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.10.2006

432 000 000 Kč

Historické jmění

14.2.2006 - 13.10.2006

2 000 000 Kč

Provozovny

od 17.3.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Orlovská 1279, 735 32, Rychvald

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2010 - 20. ledna 2010 : Usnesením OS Karviná čj. 46 Nc 2581/2009-8 ze dne 5.11.2009 ve spojením s exekučním příkazem čj. 024 EX 4940/09-67 ze dne 14.12.2009 byla nařízena exekuce prodejem podniku FISH INV... EST a.s.. Provedením exekuce byl pověřena Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2006 - 13. října 2006 : Jediný akcionář společnosti pan Hynek Sochor schvaluje pro účely splacení emisního kurzu upisovaných akcií předmět nepeněžitého vkladu, jakož i jeho hodnotu ve výši 430.000.000,- K... č, stanovenou znaleckým posudkem. Jediný akcionáře rozhodl, že upsání akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci. Určený zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ustanovení § 43a, ustanovení § 43c a ustanovení § 44 občanského zákoníku. Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžitě, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu Notářské kanceláře JUDr. Evy Cechlové, Bohumín, nám. T. G. Masaryka 938, PSČ 735 81, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí šedesát kalendářních dnů a počíná běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž bude společnosti podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, ujednanou ve smlouvě o upsání akcií, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude určitému zájemci doručen nejpozději v den, od nějž počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen určitému zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující náležitosti specifikované v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen určitému zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti.Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve stanovené šedesátidenní lhůtě, určen pro přijetí návrh smlouvy, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem tohoto návrhu smlouvy jejím podpisem, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisu a doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy na adresu Notářské kanceláře JUDr. Evy Cechlové, Bohumín, T. G. Masaryka 938, PSČ 735 81, jež je místem pro upisování akcií. Jediný akcionář rozhodl, v souladu s ustanovením § 203, odst. 2 obchodního zákoníku, že upisovatel akcií je povinen splatit nepeněžitý vklad postupem dle ustanovení § 204, odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě deseti kalendářních dnů, jejíž rozběh počíná dnem následujícím po dni v němž doje k zavření smlouvy o upsání akcií s tím, že místem splacení nepeněžitého vkladu je Notářská kancelář JUDr. Evy Cechlové, Bohumín, nám. T.G. Masaryka 938, PSČ 735 81.Nepeněžitý vklad se sestává z nemovitostí, jež byly oceněny a popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Richarda Hořína č. 4557-300/06 ze dne 26.5.2006, částkou 430.000.000,- Kč (slovy: čtyřistatřicetmilionů korun českých) a popsány v notářském zápise notářky JUDr. Evy Cechlové ze dne 11.7.2006 - NZ 209-2006, N 223/2006, nacházející se v katastrálním území Karviná-Město, list vlastnictví číslo 3190, v katastrálním území Staré Město u Karviné, list vlastnictví číslo 997, v katastrálním území Poruba u Orlové, list vlastnictví číslo 1900, v katastrálním území Rychvald, list vlastnictví číslo 2636, v katastrálním území Šenov u Ostravy, list vlastnictví číslo 2452, v katastrálním území Dětmarovice, list vlastnictví číslo 2137. zobrazit více skrýt více
posunout dolů