Trendy

320 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

114 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

7 023 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

31.7.2012 - 14.9.2017 Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 649/20, PSČ 10100
2.11.2006 - 31.7.2012 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000
8.3.2006 - 2.11.2006 Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000

27433587

DIČ

Není plátce DPH

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. září 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. září 2017

Datová schránka

zzhewq5

Historické názvy

23.1.2017 - 14.9.2017

LAZKANO a.s., v likvidaci

8.3.2006 - 23.1.2017

LAZKANO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10607

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.12.2013 - 14.9.2017

2 006 000 Kč

28.7.2009 - 4.12.2013

13 600 000 Kč

8.3.2006 - 28.7.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. září 2017 - 14. září 2017 : Obchodní společnost LAZKANO a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 649/20, PSČ 10100, identifikační číslo 274 33 587, se ke dni právní moci usnesení o výmazu vy... mazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace obchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 2017 - 14. září 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti LAZKLANO a.s. ze dne 4.10.2016, NZ 240/2016, N 232/2016 se společnost k 1.1.2017 ruší s likvidací.
  • 30. května 2014 - 14. září 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. května 2014 - 14. září 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 30. května 2014 - 14. září 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. června 2009 - 28. července 2009 : "Valná hromada společnosti dne 29.5.2009 přijala následující rozhodnutí:- základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném ... rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 11.600.000,- Kč (jedenáct milionů šest set tisíc korun českých),upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 290 (slovy: dvě stě devadesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ? kmenové, forma - znějící na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 290 (slovy: dvě stě devadesát) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou- pan Radek Nováček, r.č. 670429/1319, bydliště Praha 8, Karlín, Pernerova 250/19, kterému bude jako předem určenému zájemci nabídnuto k úpisu 189 (slovy: jedno sto osmdesát devět) kusů kmenových listinných akcií, znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 7.560.000,- Kč (sedm milionů pět set šedesát tisíc korun českých),- pan Robin Veselý, r.č. 650227/2326, bydliště Horoměřice, Za Hotely 811, okr. Praha-západ, kterému bude jako předem určenému zájemci nabídnuto k úpisu 101 (slovy: jedno sto jedna) kusů kmenových listinných akcií, znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 4.040.000,- Kč (čtyři miliony čtyřicet tisíc korun českých),e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určenýchpočátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodníhoúpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku,f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: výše emisního kursu každé akcie bude činit 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), emisní kurs je tedy roven jmenovité hodnotěg) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií:účet společnosti číslo 2102187389/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. -h) lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.?Valná hromada společnosti rozhoduje, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovuje pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení, následovně:1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Radka Nováčka, r.č. 670429/1319, bydliště Praha 8, Karlín, Pernerova 250/19, za společností LAZKANO a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 30.4.2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět) včetně úroků k tomuto dni ve výši 7.582.561,- Kč (sedm milionů pět set osmdesát dva tisíce pět set šedesát jedna korun českých), proti pohledávce společnosti LAZKANO a.s. vůči předem určenému zájemci panu Radku Nováčkovi na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 7.560.000,- Kč (sedm milionů pět set šedesát tisíc korun českých),2. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Robina Veselého, r.č. 650227/2326, bydliště Horoměřice, Za Hotely 811, okr. Praha-západ, za společností LAZKANO a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 30.4.2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět) včetně úroků k tomuto dni ve výši 4.049.863,- Kč (čtyři miliony čtyřicet devět tisíc osm set šedesát tři korun českých), proti pohledávce společnosti LAZKANO a.s., vůči předem určenému zájemci panu Robinu Veselému na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 4.040.000,- Kč (čtyři miliony čtyřicet tisíc korun českých), pohledávka pana Radka Nováčka vůči společnosti LAZKANO a.s. vznikla na základě smluv o půjčce, uzavřených dne 30.1.2009, 12.2.2009 a 16.3.2009 vždy mezi panem Radkem Nováčkem, na straně jedné jako věřitelem, a společností LAZKANO a.s., na straně druhé jako dlužníkem, kterými věřitel poskytl dlužníkovi půjčky, a to:- půjčku ve výši 5.300.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že dlužník se zavázal tuto částku vrátit do 31.1.2015 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce patnáct) spolu s úrokem ve výši 5% p.a. (slovy: pět procent ročně),- půjčku ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) s tím, že dlužník se zavázal tuto částku vrátit do 31.1.2015 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce patnáct) spolu s úrokem ve výši 5% p.a. (slovy: pět procent ročně),- půjčku ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) s tím, že dlužník se zavázal tuto částku vrátit do 31.1.2015 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce patnáct) spolu s úrokem ve výši 5% p.a. (slovy: pět procent ročně),přičemž celková výše dlužné částky včetně úroků podle těchto smluv o půjčce ke dni 30.4.2009 činí 7.582.561,- Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát dva tisíc pět set šedesát jedna korun českých), pohledávka pana Robina Veselého vůči společnosti LAZKANO a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.1.2009 mezi panem Robinem Veselým, na straně jedné jako věřitelem, a společností LAZKANO a.s., na straně druhé jako dlužníkem, kterými věřitel poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) s tím, že dlužník se zavázal tuto částku vrátit do 31.1.2015 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce patnáct) spolu s úrokem ve výši 5% p.a. (slovy: pět procent ročně), přičemž celková výše dlužné částky včetně úroků podle této smlouvy o půjčce ke dni 30.4.2009 činí 4.049.863,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřicet devět tisíc osm set šedesát tři korun českých), existence těchto pohledávek pana Radka Nováčka a pana Robina Veselého vůči společnosti LAZKANO a.s., vyplývá rovněž z potvrzení auditora, kterým je společnost ASPEKT HM ? audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 407, jednající panem Ing. Liborem Hoým, číslo osvědčení KAČR č. 1750,3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek, resp. částí těchto pohledávek, současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií,nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů