Trendy

729 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

148 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

40 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.7.2008 Kamenice, Jednosměrná 315, PSČ 25168

Historické adresy

13.3.2006 - 15.7.2008 Kamenice, Kolmá 35, okres Praha-východ, PSČ 25168

27433897

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. března 2006

Datová schránka

59jej6v

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10609

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2008

24 950 000 Kč

Historické jmění

13.3.2006 - 15.9.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 26. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. července 2008 - 15. září 2008 : Pan Oleg Khibovskiy, jako jediný akcionář obchodní společnosti INTERVITA a.s., Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68 identifikační číslo 27433897, vykonávaje půs... obnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti INTERVITA a.s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti INTERVITA a.s. se zvyšuje o částku 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 24,950.000,- Kč, slovy dvacetčtyři miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti INTERVITA a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem.Celkem bude upisováno:a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých,b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých,c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. -S každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč bude spojeno 1000 hlasů při hlasování na valné hromadě, s každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude spojeno 100 hlasů při hlasování na valné hromadě a s každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude spojeno 50 hlasů při hlasování na valné hromadě.Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionář nemá přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., se sídlem Kamenice, Kolmá 35, okr. Praha-východ, PSČ 251 68, identifikační číslo 65414349, kterému tedy budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, a to: -a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tedy za emisní kurs 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých,b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých,c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou této akcie, tedy za emisní kurs 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých.Všechny tyto nové akcie budou tedy určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., nabídnuty za celkový emisní kurs 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o. a obchodní společností INTERVITA a.s. je sídlo obchodní společnosti INTERVITA a.s., a to Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem, a to obchodní společností VIZARD s.r.o., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností INTERVITA a.s. činí tři měsíce.Společnost INTERVITA a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy:a) emisní kurs každé nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, činí 1,000.000,- Kč, tedy celkový emisní kurs 22 těchto nových akcií je 22,000.000,- Kč,b) emisní kurs každé nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, činí 100.000,- Kč, tedy celkový emisní kurs 9 těchto nových akcií je 900.000,- Kč,c) emisní kurs nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, činí 50.000,- Kč,tedy celkový emisní kurs všech nových akcií činí 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých.Určitý zájemce, a to obchodní společnost VIZARD s.r.o., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem který tvoří:? celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 755 pro okres Benešov, obec i katastrální území Krhanice, a sice budova čp. 256 Krhanice, postavená na pozemku parc. č. St. 931 zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 263 Krhanice, postavená na pozemku parc. č. St. 942 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemky parc. č. St. 931 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 942 zastavěná plocha, parc. č. St. 943 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 224/20 orná půda, včetně vedlejších staveb - přístřešku a kotce pro psa, studny vrtané a venkovních úprav,? celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 2215 pro okres Praha-západ, obec Jesenice, katastrální území Jesenice u Prahy, a sice pozemky parc. č. 194/96 orná půda a parc. č. 194/97 orná půda.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2942-46/2008 vypracovaným soudním znalcem Ing. Ladislavem Kubíkem, Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda, ze dne 10.4.2008, který byl pro tento úkon jmenován usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 6321/2008-7, ze dne 23.11.2007, právní moc ze dne 28.12.2007, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společností VIZARD s.r.o., a obchodní společností INTERVITA a.s..Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti INTERVITA a.s., a to Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68.Určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., bude za tento nepeněžitý vklad vydáno:a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých,b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých,c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. - zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů