Trendy

13 056 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-7 503 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

208 479 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.5.2013 Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7

Historické adresy

10.5.2012 - 24.5.2013 Praha - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000
1.2.2012 - 10.5.2012 Praha - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000
26.1.2012 - 1.2.2012 Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000
8.3.2010 - 26.1.2012 Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000
21.9.2007 - 8.3.2010 Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000
6.9.2007 - 21.9.2007 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37136
5.10.2006 - 6.9.2007 Praha 7, Letenské nám. 157/4, PSČ 17000
27.3.2006 - 5.10.2006 Praha 3, Husitská 157/80, PSČ 13000

27440893

DIČ

od 1.11.2006

CZ27440893

Datová schránka

tdwev87

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10647

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.6.2015

328 570 000 Kč

Historické jmění

23.11.2009 - 24.6.2015

308 570 000 Kč

30.9.2009 - 23.11.2009

308 570 000 Kč

19.9.2007 - 30.9.2009

216 000 000 Kč

18.5.2006 - 19.9.2007

2 000 000 Kč

27.3.2006 - 18.5.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

209370889 / 0300

Provozovny

od 1.7.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • S. K. Neumanna 1257/14, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2017 : V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti NTCHP a.s., IČO 24154601, se sídlem Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti NTCHP a.s., IČO 24154601, se sídlem Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném... u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17491, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost LAND TRADE a.s., IČO 27440893, se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 10647. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. července 2014 - 1. srpna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 7. července 2014 - 1. srpna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 24. června 2015 - 25. srpna 2016 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nep... řipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč(slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost a zastavení bude omezeno souhlasem představenstva společnosti dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Veškeré Akcie, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichžpřevoditelnost a zastavení bude omezeno souhlasem představenstva společnosti dle stanov, je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku doručení informace o možnosti využít přednostní právo dle ustanovení § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále též jen zákon o obchodních korporacích nebo též jen ZoK), způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty provyužití přednostního práva. Informaci o přednostním právu akcionářů představenstvo současně zveřejní. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 7, Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír znějící na jméno, o jmenovité hodnotě: - 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,64815115 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasempředstavenstva, - 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,06481511 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korunčeských), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva, - 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,00648151 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva, - 570.000,-- Kč (pětsetsedmdesáttisíc korun českých), jemožno upsat podíl ve výši 0,03694462 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva. Upisovat lze pouze celé akcie. Vzhledem k tomu, že na jednu dosavadní akcii nepřipadá jedna nová akcie, je přednostní právo vždy volně převoditelné. d) Emisní kurs Akcií upisovaných v rámci přednostního práva akcionářů je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 4. Všechny Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář - společnost Wotan Invest, a.s., se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČ 260 63 239,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 18494 (dále též jen Zájemce), takto: a) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle bodu 3 tohoto usnesení valné hromady. b) Emisní kurs Akcií upisovaných Zájemcem je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 5. Společná ustanovení pro úpis akcií s přednostním právem akcionářů i úpis Zájemcem: a) Zdůvodnění emisního kursu: Navrhuje se zvýšení základního kapitálu úpisem akcií výhradně stávajícími akcionáři společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZoK. b) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účetspolečnosti číslo 269170176/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 2009 - 23. listopadu 2009 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 92.570.000,- Kč, a to z částky 216.000.000,-Kč na konečných 308.570.000,- Kč. Upisování nad schválenou částkou zvýšení základního kapitálu... se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 9 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000.- Kč, 2 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000.- Kč a 1 kus kmenové akcie, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 570.000,- Kč.Emisní kurz každé z nových akcií je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurz veškerých akcií činí 92.570.000,- Kč.Jediným upisovatelem bude předem určený zájemce ? akcionář ? společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 1449.Nové akcie budou upsány takto: 30 % emisního kurzu musí být uhrazeno ve lhůtě do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem upisovateli.Lhůta pro doplacení emisního kurzu akcií činí jeden rok od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou splaceny na účet číslo 231406294/0300, vedený u ČSOB, a.s. .Místem úpisu je Praha 7, Letenské náměstí 157/4.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jimž se zamítá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. září 2007 - 19. září 2007 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 17. září 2007 takto: a) Základní kapitál se zvýší o fixní částku 214,000.000,- Kč na 216,000.000,- Kč peněžitými i nepeněžitými vklady upisován... ím nových akcií, když veškeré tyto akcie upíší stávající akcionáři na základě dohody akcionářů uzavřené podle § 205 obch. zák.. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba oddlužení společnosti a kapitálové posílení společnosti, jakož i záměr dalšího rozšíření její podnikatelské činnosti. c) Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky z titulu půjčky ve výši 107,000.000,- Kč věřitele společnosti, kterým je její akcionář Wotan Credit, a.s., IČ 260 93 502, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 proti pohledávce proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu mladých akcií ve stejné výši. d) Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým je pohledávka akcionáře společnosti Martina Charváta, r.č. 710412 /0375, bytem Praha 7, Jana Zajíce 30, PSČ 170 00 za třetí osobou, konkrétně za dlužníkem OMEGA Game, a.s., IČ 280 70 020, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 307 01 ve výši 102,300.000,- Kč, oceněný znaleckým posudkem soudního znalce ing. Zbyňka Ziby; za tento předmět vkladu se vydá protiplněním 1.023 ks akcií uvedených v následujícím odstavci tohoto rozhodnutí (§ 203 odst. 3 písm. h) obch. zák.). e) Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové listinné akcie na jméno, a to 2.140 ks o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč každé z akcií. Emisní kurs každé z akcií je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurz veškerých akcií činí 214,000.000,- Kč. f) Mladé akcie budou podmíněně upsány zcela dohodou uzavřenou podle ust. § 205 obchodního zákoníka v den rozhodnutí této valné hromady v místě jejího konání poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§203 odst. 4 obch. zák.) a jejich emisní kurz zcela splacen Dohodou o započtením pohledávek ve výši 107,000.000,- Kč a Dohodou o postoupením pohledávky ve výši 102,300.000,- Kč, obojí v den rozhodnutí této valné hromady v místě jejího konání a na účet společnosti zřízený k tomuto účelu u ČSOB, a.s., pob. Jeruzalemská 962/3, Praha 1, č.ú. 209370889/0300 ve výši 4,700.000,- Kč do 10 dnů od tohoto rozhodnutí valné hromady. Upisovatelé jsou s podmínkami úpisu a splacení předem seznámeni, jakož i s návrhy obou Dohod, souhlasí s nimi a budou vyjádřeny též v dohodě podle § 205 obch. zák.). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů