Základní údaje

Historické adresy

1.10.2006 - 16.2.2015 Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 17000
31.3.2006 - 1.10.2006 Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1216, PSČ 11000

27441831

DIČ

Není plátce DPH

13.4.2006 - 16.2.2015

CZ27441831

Datum vzniku

31. března 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. února 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. února 2015

Historické názvy

10.4.2014 - 16.2.2015

DIRECT Pojišťovna, a.s. v likvidaci

6.8.2007 - 10.4.2014

DIRECT Pojišťovna, a.s.

26.4.2007 - 6.8.2007

DIRECT Pojištovna, a.s.

31.3.2006 - 26.4.2007

GDII Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10653

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.9.2012 - 16.2.2015

1 388 000 000 Kč

26.3.2012 - 6.9.2012

1 273 000 000 Kč

14.3.2011 - 26.3.2012

1 173 000 000 Kč

22.2.2010 - 14.3.2011

873 000 000 Kč

28.7.2009 - 22.2.2010

523 000 000 Kč

30.5.2007 - 28.7.2009

273 000 000 Kč

16.8.2006 - 30.5.2007

156 000 000 Kč

31.3.2006 - 16.8.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Historické provozovny

21.5.2007 - 16.2.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jankovcova 1566/2b, 170 00, Praha - Holešovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 16. února 2015 - 16. února 2015 : Právním důvodem výmazu společnosti z obchodního rejstříku je zrušení společnosti s likvidací a skončení likvidace.
 • 10. dubna 2014 - 16. února 2015 : Jediný společník společnosti rozhodl dne 23.1.2014 o zrušení společnosti s likvidací.
 • 10. dubna 2014 - 16. února 2015 : Dne 1. 4. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 18. 3. 2014, č.j. 2014/2850/570, sp. zn. Sp/2014/41/571, kterým bylo společnosti na její žádost odňato povol... ení k provozování pojišťovací činnosti. V důsledku toho vstoupila společnost ve smyslu § 116 odst. 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, dne 1. 4. 2014 do likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 2014 - 10. dubna 2014 : Jediný společník společnosti rozhodl dne 23. 1. 2014 o zrušení společnosti s likvidací. Společnost vstoupí do likvidace až dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o ... odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 2012 - 6. září 2012 : Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti. A... kcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých) o částku 115.000.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) na výslednou částku 1.388.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát osm milionů korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s adresou pro návštěvníky 9th Floor, One Plantation Place, Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen "Konkrétní zájemce"), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106215199/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0621 5199, SWIFT: BACXCZPP. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2012 - 26. března 2012 : Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti. A... kcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:z v y š u j ez důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.173.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto sedmdesát tři miliony korun českých) o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na výslednou částku 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se statutárním sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s korespondenční adresou 9th Floor, One Plantation Place, Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106215199/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0621 5199, SWIFT: BACXCZPP zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2011 - 14. března 2011 : Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií Společnosti.Akcionář při výkonu působnosti valné h... romady Společnosti konstatuje, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j ez důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 873.000.000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát tři miliony korun českých) o částku 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) na výslednou částku 1.173.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto sedmdesát tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 1.500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se statutárním sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s korespondenční adresou 9th Floor, One Plantation Fenchurch St, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 1.500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106215199/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2010 - 22. února 2010 : Jediný akcionář, společnost Intouch Insurance Group B.V., při výkonu působnosti valné hromady společnosti DIRECT Pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00... , identifikační číslo 274 41 831, konstatoval, že základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%, prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto:Zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 523.000.000,00 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů korun českých) o částku 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) na výslednou částku 873.000.000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát tři milionů korun českých), a to pěněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 1.750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,00 Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem 1082 Amsterdam, Claude Debussylaan 24, Nizozemské království (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 1.750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566, PSČ 17000.Emisní krus každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní krus na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2102780764/2700, BIC: BACX CZ PP, IBAN: CZ36 2700 000 0021 2278 0764. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 28. července 2009 : Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 250,000.000,--... Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), z původní výše 273,000.000,--Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.250 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Za třetí: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání akcií.Za čtvrté: Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost Intouch Insurance Group B.V., společnost založená a existující podle nizozemského práva, se sídlem Amsterdam, Claude Debussylaan 24, 1082, Nizozemské království, registrační číslo 34143526). který upíše všechny nové akcie ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Za páté: Návrh Smlouvy o upsání akcií bude představenstvem Společnosti předem určenému zájemci - Akcionáři doručen ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí být uzavřena ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem doručení jejího návrhu Akcionáři. Místem uzavření Smlouvy o upsání akcií bude sídlo Společnosti, nedohodnou-li se obě strany jinak. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo: 471218049/2700 (IBAN: CZ10 2700 0000 004 7121 8049, Swift: BACXCZPP). zobrazit více skrýt více
 • 21. května 2007 - 30. května 2007 : Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 117,000.000,- ... Kč (slovy: sto sedmnáct milionů korun českých), z původní výše 156,000.000,- Kč (slovy: sto padesát šest milionů korun českých) na částku 273,000.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 585 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Za třetí: Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje, a to zejména z důvodu, že v částce 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) má být emisní kurs splacen započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. V této části je tedy přednostní právo z povahy věci vyloučeno.K vyloučení jakýchkoliv pochybností jediný Akcionář výslovně do tohoto notářského zápisu prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.Za čtvrté: Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost GDII ? Global Direct Insurance Investments B.V. se sídlem na adrese Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Nizozemské království).Za páté: Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně počátek této lhůty, který nesmí předcházet dnu, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).Za šesté: Zájemce je povinen splatit emisní kurz akcií (v části, která nebude splacena započtením) do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet Společnosti k tomu účelu zřízený č. 471218 049/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., se sídlem nám. Republiky 3a, č. p. 2090, 110 00 Praha 1.Za sedmé: Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých). Pohledávka je splatná na základě výzvy zaslané Společnosti jediným Akcionářem (Zájemcem) a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností.Existence pohledávky, kterou má Zájemce za Společností je potvrzena Smlouvou o půjčce ze dne 11.5.2007.Dle vyjádření auditora společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s.r.o., auditorské osvědčení č. 71 (odpovědný auditor Ing. Karla Voráčková, osvědčení č. 1913) ze dne 15. května 2007 je tento závazek ke dni 11. května 2007 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií splacena v částce 62,000.000,- Kč a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností na základě Smlouvy o půjčce splacena zcela.Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2006 - 16. srpna 2006 : Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 154,000.000,... - Kč, z původní výše 2,000.000,- Kč na částku 156,000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 770 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč.Za třetí: Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akciív souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Součástí informace bude i návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč lze upsat 77 nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, vzhledem k tomu, že Společnost vydala zaknihované akcie, je den následující po dni, ve kterém došlo k tomuto rozhodnutí jediného Akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti.Za čtvrté: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.Za páté: V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromay a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva, přičemž první den lhůty musí být výslovně uveden v uveřejnění a oznámení informace o veřejné nabídce. Úpis akcií bude proveden s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč.Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomuto účelu zřízený číslo: CZ10 2700 0000 0004 7121 8049 u HVB Bank Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a, č.p.2090, 110 00 Praha 1. zobrazit více skrýt více
posunout dolů