1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-4 659 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

150 347 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 3.6.2011 Praha 6 - Řepy, Čistovická 1707/98, PSČ 16300

Historické adresy

25.9.2006 - 3.6.2011 Praha 6, U Prioru 1046/1A, PSČ 16000
10.4.2006 - 25.9.2006 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

27446123

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

10. dubna 2006

Datová schránka

hmkgemv

Historické názvy

10.4.2006 - 1.7.2008

Sportscars, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 112829

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2014

74 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.2011 - 19.9.2014

50 000 000 Kč

1.7.2008 - 5.5.2011

2 000 000 Kč

10.4.2006 - 1.7.2008

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 17

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. července 2008 : Společnost Sportscars, s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost Sportscars a.s., IČ 27446123.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 - 19. září 2014 : Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 01. 09. 2014 takto:Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti o čás... tku 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), a to z částky ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 74.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Způsob upisování akcií:Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Penta Funding, a.s., IČ: 35937513, se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, v oddíle Sa, vložce 3597/B (dále jen Předem určený zájemce), který tak upíše všech 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých).Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a lze jej splatit výhradně v penězích.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií:Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Předem určenému zájemci do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Splacení emisního kursu upisovaných akcií:Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) proti části pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), která ke dni 01.09.2014 (slovy: prvního září roku dvoutisícího čtrnáctého) činí celkem 24.817.367,95 Kč (slovy: dvacet čtyři miliony osm set sedmnáct tisíc tři sta šedesát sedm korun českých a devadesát pět haléřů), vzniklé z titulu: Smlouvy o úvěru č. 48/06 uzavřené dne 19.04.2006 mezi společností, jako dlužníkem, a společností LBBW Bank CZ, a.s., IČ: 14893649, se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, 150 00 (dále jen společnost LBBW Bank CZ, a.s.), jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, postoupené na základě Smlouvy o postoupení úvěru uzavřené dne 20.12.2010 mezi společností LBBW Bank CZ, a.s., jako postupitelem, a společností Privatbanka, a.s., IČ: 31634419, se sídlem Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, Slovenská republika (dále jen společnost Privatbanka, a.s.), jako postupníkem, ve znění dodatku č. 4 a č. 5, která byla následně postoupena na základě Smlouvy o postoupení uzavřené dne 26.08.2014 mezi společností Privatbanka, a.s., jako postupitelem a Předem určeným zájemcem, jako postupníkem.Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 478 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) splatí dnem, kdy se společností uzavře Smlouvu o započtení.Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení takového návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. dubna 2011 - 5. května 2011 : Dne 8.4.2011 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 48.000.000,- Kč (čtyřice... t osm milionů korun českých), jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisováno bude 48 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě l.000.000,--Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, a budou všeclmy v rozsahu, v jakém nebyly upsány, nabídnuty jedinému akcionáři - Mgr. Robert Perglovi, nar. 7.12.1968, bytem Beroun, Beroun ? město, Branislavova 1420/11, okr. Beroun, který bude oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Upsat akcie je oprávněn v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/lA, PSČ 160 00.Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bylo učiněno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručením písemného návrhu smlouvy o upsání akcií Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí částku 1 .000.000,--Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.Za účelem splacení emisního kursu všech nově vydávaných akcií se připouští a schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48.000.000,--Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Sportscars a.s. vůči Mgr. Robertovi Perglovi na splacení emisního kursu nových akcií, vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí.Existence pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48 .000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) byla ověřena dne 1.3.2011 auditorem Audit EU s.r.o., IČ: 27505570, číslo osvědčení 458 a Ing. Jitkou Homolovou, číslo osvědčení č. 2051.Dohoda o započtení mezi společností Sportscars a.s. a Mgr. Robertem Perglem bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude představenstvem společnosti doručen Mgr. Robertu Perglovi návrh dohody o započtení. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií. Doručením písemného návrhu dohody o započtení Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro uzavření dohody o započtení se společností Sportscars a.s. Dohoda o započtení bude uzavřena v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/1A, PSČ 160 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů