Základní údaje

Sídlo

od 23.4.2015 Komerční 50/45, Muglinov, 712 00 Ostrava

Historické adresy

9.1.2015 - 23.4.2015 Jílová 2028/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
26.4.2006 - 9.1.2015 Praha 1 - Nové Město, Žitná 1575/49, PSČ 11000

27451011

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

26. dubna 2006

Datová schránka

zw6d72s

Historické názvy

26.4.2006 - 19.10.2016

GAMITEX GROUP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10735

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2007

8 200 000 Kč

Historické jmění

26.4.2006 - 18.5.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Historické provozovny

1.7.2007 - 15.9.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Kutuzovova 547/13, 703 00, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. října 2016 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.5.2016 č.j. 24Cm 174/2015-21, které nabylo právní moci dne 13.8.2016 se obchodní společnost GAMITEX GROUP a.s., se sídlem Komerční 50/ Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.5.2016 č.j. 24Cm 174/2015-21, které nabylo právní moci dne 13.8.2016 se obchodní společnost GAMITEX GROUP a.s., se sídlem Komerční 50/...45, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ 274 51 011 zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace této společnosti.Likvidátorem společnosti soud jmenuje Ing. Davida Papouška, insolvenčního správce se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 2/120, PSČ 702 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. května 2007 - 18. května 2007 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.4.2007:a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,- K... č (slovy: dvamiliony korun českých) o 6.200.000,- Kč (slovy: šestmilionů-dvěstětisíc korun českých) na 8.200.000,- Kč (slovy: osmmilionůdvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 62 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě.c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Mgr. Karel Ležatka, rodné číslo 74-04-04/5209, bytem Klimkovice, Zámecká 803 (dále jen ?předem určený zájemce?).d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 41/3138, PSČ 702 00. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti dnů ode dne učinění tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcií s tím, že k upsání akcií se poskytuje lhůta třiceti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;e) Emisní kurs každé jedné upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).f) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků ve výši 6.200.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých), kterou nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dle ust. § 524 a násl. občanského zákoníku ze dne 30.12.2006. Jedná se o pohledávku za společností GAMITEX GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, PSČ 110 00, identifikační číslo: 274 51 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10735 (dále jen ?dlužník?) ve výši 6.200.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých).g) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě patnácti dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení.h) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 6.200.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;- dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 6.200.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých) zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu; zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů