Trendy

132 616 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

504 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 300 649 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2004 Komenského 5, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

27461602

DIČ

od 27.9.2004

CZ27461602

Datum vzniku

20. září 2004

Datová schránka

be8er3r

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2405

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.11.2012

315 350 000 Kč

Historické jmění

24.8.2007 - 15.11.2012

1 261 400 000 Kč

16.3.2005 - 24.8.2007

1 236 800 000 Kč

20.9.2004 - 16.3.2005

128 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 18.6.2014

CZ9801000000271996980217

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 503 51, Nové Město 70

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. září 2012 : Usnesením valné hromady ze dne 30.8.2012 o snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je:Úhrada ztráty minulých let a převod do kapitálových fondů společnosti. Usnesením valné hromady ze dne 30.8.2012 o snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je:Úhrada ztráty minulých let a převod do kapitálových fondů společnosti....Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 1,261,400.000,-- Kč (jedna miliarda dvě stě šedesát jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) o částku 946,050.000,-- Kč (devět set čtyřicet šest milionů padesát tisíc korun českých) na částku 315,350.000,-- Kč (tři sta patnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých).Způsob snížení:Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 25.228 (dvaceti pěti tisíc dvě stě dvaceti osmi) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) snížena o 37.500,-- Kč (třicet sedm tisíc pět set korun českých), to je na 12.500,-- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých).Způsob, jak bude naloženo s částkou snížení základního kapitálu:Částka ve výši 896,050.000,-- Kč (osm set devadesát šest milionů padesát tisíc korun českých) bude z části použita na plnou úhradu ztráty minulých let a zbytek bude převeden do ostatních kapitálových fondů (do investičního fondu) společnosti, a částka celkem ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát milionů korun českých) bude poskytnuta akcionářům společnosti, tedy na každou akcii bude poskytnuta částka 1.981,92 Kč (jeden tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká devadesát dva haléře) a akcionáři celá převedena do ostatních kapitálových fondů (do investičního fondu) společnosti.Lhůta pro předložení listinných akcií:Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k jejich výměně běží ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku do 31.3.2013 (třicátého prvního března roku dva tisíce třináct). zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2007 : Dle smlouvy o fúzi ze dne 20. 6. 2007 převzala obchodní společnost Kinský dal Bargo, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti KINSKÝ CASTLES s.r.o. se sídlem P Dle smlouvy o fúzi ze dne 20. 6. 2007 převzala obchodní společnost Kinský dal Bargo, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti KINSKÝ CASTLES s.r.o. se sídlem P...raha 1, Nové Město, Čelakovského sady 1580/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 267 52 701, zapsané v oddílu C vložce 91516 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 6 ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA UPISOVÁNÍUpisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí ná... vrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 5 ZAPOČTENÍ5.1 Připouští se, aby na pohledávku společnosti vůči Dr. Norbertu Kinskému, r. č. 240321/168, bytem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenskéh... o 5, PSČ 503 51 na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne upsáním akcií uvedených v bodu 4.2 Dr. Norbertem Kinským v souladu s tímto rozhodnutím, byla částečně započtena pohledávka Dr. Norberta Kinského vůči společnosti z titulu uzavření dohody o ukončení smlouvy o tichém společenství a vypořádání vkladu tichého společníka, včetně jeho podílu na zisku na podnikání společnosti ke dni ukončení tichého společenství, ze dne 20.6.2007, když celková pohledávka Dr. Norberta Kinského vůči společnosti z této dohody činí ke dni 20.6.2007 (dvacátého června roku dva tisíce sedm) částku ve výši 18,579.990,47 Kč (osmnáct milionů pět set sedmdesát devět tisíc devět set devadesát korun českých čtyřicet sedm haléřů) a započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií bude provedeno ve výši 18,579.000,-- Kč (osmnáct milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých) a nezapočítávaná část pohledávky Dr. Norberta Kinského za společností ve výši 990,47 Kč (devět set devadesát korun českých čtyřicet sedm haléřů) bude mezi Dr. Norbertem Kinským a společností vypořádána jiným způsobem.5.2 Dohoda o započtení mezi společností a Dr. Norbertem Kinským musí být uzavřena do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uvedených v bodu 4.2 Dr. Norbertem Kinským, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti. Tento návrh je pak představenstvo bez zbytečného odkladu po upsání akcií uvedených v bodu 4.2 Dr. Norbertem Kinským povinno předložit Dr. Norbertu Kinskému s uvedením lhůty pro jeho přijetí.5.3 Emisní kurs akcií uvedených v bodu 4.2 tak bude v částce 18,579.000,-- Kč (osmnáct milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých) splacen započtením pohledávky způsobem uvedeným v bodu 5.1 a v částce 821.000,-- Kč (osm set dvacet jeden tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem uvedeným v bodu 3.7. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 4 UPISOVÁNÍ AKCIÍ4.1 104 (jedno sto čtyři) kusů nově vydávaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou vydány... v listinné podobě, bude upsáno stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku.4.2 388 (tři sta osmdesát osm) kusů nově vydávaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou vydány v listinné podobě, budou nabídnuty k upsání Dr. Norbertu Kinskému, r.č. 240321/168, bytem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ 503 51.4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.4.4 Upsat nové akcie společnosti uvedené v bodu 4.1 upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě sídla společnosti, a to formou dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.5 Upsat nové akcie společnosti, uvedené v bodu 4.2 upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou Dr. Norbert Kinský uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.6 Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů a počíná okamžikem podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen tak, že jim představenstvo společnosti zašle na adresu jejich bydliště nebo předá k jejich rukám či k rukám jejich zmocněnce písemné oznámení, ve kterém jim počátek běhu této lhůty sdělí; současně s tímto oznámením představenstvo doručí předem určeném zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Zároveň představenstvo zájemcům oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 3.8 Vklad uvedený v bodu 3.7 byl oceněn znaleckým posudkem č. 3362/04/2007, vypracovaným znalcem panem Ing. Miloslavem Menclem, trvale bytem Na Svépomoci čp. 186, Nový Bydžov, PSČ... 504 01, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 2 Nc 153/2007-7, které nabylo právní moci dne 07.05.2007 na souhrnnou částku 821.000,-- Kč (osm set dvacet jeden tisíc korun českých).3.9 Za peněžitý vklad ve výši 18,579.000,-- Kč (osmnáct milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých) uvedený v bodu 3.1 a za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 3.7., tj. za nemovitosti tam uvedené v ceně 821.000,- Kč (osm set dvacet jeden tisíc korun českých), tj. za vklady v celkové výši 19,400.000,-- Kč (devatenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) bude příslušnému upisovateli vydáno 388 (tři sta osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou vydány v listinné podobě.3.10 Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 3.3., tj. za nemovitosti tam uvedené v ceně 2,300.000,-- Kč (dva miliony tři sta tisíc korun českých), bude příslušnému upisovateli vydáno 46 (čtyřicet šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou vydány v listinné podobě.3.11 Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 3.5., tj. za nemovitosti tam uvedené v ceně 2,900.000,-- Kč (dva miliony devět set tisíc korun českých), bude příslušnému upisovateli vydáno 58 (padesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou vydány v listinné podobě.3.12 Shora uvedené nepeněžité vklady uvedené v bodech 3.3, 3.5 a 3.7 musí být splaceny nejpozději do 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dva tisíce sedm), a to v místě sídla společnosti formou předání písemného prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a sepsáním předávacího protokolu o předání nemovitostí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : Okres, obec, území, LV, parc., vým. [m2], druh pozemku:Pardubice, Tetov, Tetov, 227, 968/3, 534, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 983, 624, ostatní plochaPardubice, Teto... v, Tetov, 227, 986/1, 197, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 987, 793, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 988, 788, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 990, 95, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 993, 65, ostatní plochaPardubice, Tetov, Tetov, 227, 994, 123, ostatní plochaPardubice, Strašov, Strašov, 365, 255/4, 848, trvalý travní porostPardubice, Strašov, Strašov, 365, 524, 266, ostatní plochaPardubice, Strašov, Strašov, 365, 255/4, 573Pardubice, Strašov, Strašov, 365, 266/25, 5036Pardubice, Malé Výkleky, Malé Výkleky, 366, 187/3, 6063Pardubice, Kladruby n. Labem, Komárov u Přelouče, 124, 184/2, 34, orná půdaPardubice, Kladruby n. Labem, Komárov u Přelouče, 124, 184/3, 71, orná půdaPardubice, Kladruby n. Labem, Komárov u Přelouče, 124, 285/2, 50Pardubice, Chýšť, Chýšť, 378, 297/8, 210, ostatní plochaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 206/16, 448 , ostatní plochaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 206/17, 3578, ostatní plochaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 248/12, 615 , orná půdaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 248/13, 943 , orná půdaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 248/14, 6926, orná půdaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 248/15, 5712, orná půdaPardubice, Přepychy, Přepychy, 220, 360/1, 2928Hradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 63/8, 54, vodní plochaHradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 63/9, 93, vodní plochaHradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 71/22, 2843, orná půdaHradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 76/8, 179, trvalý travní porostHradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 128/10, 149, orná půdaHradec Králové, Babice, Velké Babice, 205, 139/5, 2314, trvalý travní porostHradec Králové, Mlékosrby, Mlékosrby, 330, 204/6, 59, trvalý travní porostHradec Králové, Mlékosrby, Mlékosrby, 330, 213/4, 62, trvalý travní porost zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 3.6 Vklad uvedený v bodu 3.5 byl oceněn znaleckým posudkem č. 3363/04/2007, vypracovaným znalcem panem Ing. Miloslavem Menclem, trvale bytem Na Svépomoci čp. 186, Nový Bydžov, PSČ... 504 01, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 2 Nc 153/2007-7, které nabylo právní moci dne 07.05.2007 na souhrnnou částku 2,900.000,-- Kč (dva miliony devět set tisíc korun českých).3.7 Akcie mohou být dále upisovány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem budou následující nemovitosti ve výlučném vlastnictví pana Dr. Norberta Kinského, r. č. 240321/168, bytem Chlumec nad Cidlinou, Komenského 5/IV, PSČ 503 51: zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : Okres, obec, území, LV, parc., vým. [m2], druh pozemku:Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 1/5, 20, zastavěná plocha a nádvoříMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bous... ov, 324 , 147, 25, zastavěná plocha a nádvoříMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 152, 28, zastavěná plocha a nádvoříMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 252/34, 239, vodní plochaMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 252/35, 2, vodní plochaMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 252/36, 119, vodní plochaMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 252/39, 558, trvalý travní porostMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 252/40, 4116, trvalý travní porostMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324, 252/41, 1811, trvalý travní porostMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 377/2, 2433, trvalý travní porostMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324, 584/3, 1098, vodní plochaMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 757/2, 1739, ostatní plochaMladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 377, 3214Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 582/1, 35517Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 584/1, 20037Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 582/1, 27475Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 324 , 584/19, 9474Jičín, Libošovice, Podkost, 228, 205/3, 3774, lesní pozemek zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : b) následující nemovitosti ve výlučném vlastnictví pana Giovanniho Kinského dal Borgo:
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : Okres, obec, území, LV, parc., vým. [m2], druh pozemku:Hradec Králové, Kratonohy, Michnovka, 783, 845/178, 1787, orná půdaHradec Králové, Kratonohy, Michnovka, 783, 836/22, 277, os... tatní plochaHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 383/3, 2967, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 383/5, 2803, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 401/4, 113194, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 401/7, 28539, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město nad Cidlinou, 707, 593/1, 37159, orná půdaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 436/1, 1356, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 641/1, 2359, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 642, 1949, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 657, 1895, vodní plochaKolín, Uhlířská Lhota, Rasochy, 436, 274, 101Radovesnice II., Rozehnaly, 1570, 549, 155, ostatní plochaRadovesnice II., Rozehnaly, 1570, 745/2, 388, ostatní plochaPardubice, Chýšť, Chýšť, 382, 297/5, 5891, ostatní plochaChýšť, Chýšť, 382, 297/6, 1495, zastavěná plocha a nádvoříPardubice, Kladruby nad Labem, Kolesa, 327, 459/11, 12709, lesní pozemekKolesa, 327, 459/12, 112052, lesní pozemekKolesa 327, 490, 436, ostatní plochaa zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : a) spoluvlastnický podíl pana Giovanniho Kinského dal Borgo o velikosti jedné ideální poloviny na následujících nemovitostech:
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 3 VKLADY3.1 Schvaluje se upisování části akcií peněžitým vkladem ve výši 18,579.000,-- Kč (osmnáct milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých).3.2 Schvaluje se upisován... í části akcií nepeněžitými vklady dále uvedenými v celkové výši 6,021.000,-- Kč (šest milionů dvacet jeden tisíc korun českých).3.3 Akcie mohou být upisovány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bude spoluvlastnický podíl pana Dr. Pia Kinského dal Borgo o velikosti jedné ideální poloviny na následujících nemovitostech:Okres, obec, území, LV, parc., Vým. [m2], druh pozemku:Hradec Králové, Kratonohy, Michnovka, 783, 845/178, 1787, orná půdaHradec Králové, Kratonohy, Michnovka, 783, 836/22, 277, ostatní plochaHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou , 707, 383/3, 2967, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 383/5, 2803, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 401/4, 113194, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město, Nové Město nad Cidlinou, 707, 401/7, 28539, trvalý travní porostHradec Králové, Nové Město nad Cidlinou, 707, 593/1, 37159, orná půdaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 436/1, 1356, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 641/1, 2359, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 642, 1949, ostatní plochaKolín, Choťovice, Choťovice, 793, 657, 1895, vodní plochaKolín, Uhlířská Lhota, Rasochy, 436, 274, 101Radovesnice II., Rozehnaly, 1570, 549, 155, ostatní plochaRadovesnice II., Rozehnaly, 1570, 745/2, 388, ostatní plochaPardubice, Chýšť, Chýšť, 382, 297/5, 5891, ostatní plochaChýšť, Chýšť, 382, 297/6, 1495, zastavěná plocha a nádvoříPardubice, Kladruby nad Labem, Kolesa, 327, 459/11, 12709, lesní pozemekKolesa, 327, 459/12, 112052, lesní pozemekKolesa, 327, 490, 436, ostatní plocha3.4 Vklad uvedený v bodu 3.3 byl oceněn znaleckým posudkem č. 3364/04/2007, vypracovaným znalcem panem Ing. Miloslavem Menclem, trvale bytem Na Svépomoci čp. 186, Nový Bydžov, PSČ 504 01, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 2 Nc 153/2007-7, které nabylo právní moci dne 07.05.2007 na souhrnnou částku 2,300.000,-- Kč (dva miliony tři sta tisíc korun českých).3.5 Akcie mohou být dále upisovány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bude: zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 2 UPISOVANÉ AKCIE2.1 Upisováno bude 492 (čtyři sta devadesát dva) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korun českých), které budou... vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : 1 ROZSAH ZVÝŠENÍ1.1 Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1,236.800.000,-- Kč (jedna miliarda dvě stě třicet šest milionů osm set tisíc korun českých) o částku 24,600.0... 00,-- Kč (dvacet čtyři miliony šest set tisíc korun českých) na částku 1,261.400.000,-- Kč (jedna miliarda dvě stě šedesát jeden milion čtyři sta tisíc korun českých).1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 24. srpna 2007 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 5 Rozvazovací podmínka upisování5.1Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí ... návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 4.4Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná okamžikem podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu tét... o lhůty bude zájemcům oznámen tak, že jim představenstvo společnosti zašle na adresu jejich bydliště nebo předá k jejich rukám či k rukám jejich zmocněnce písemné oznámení, ve kterém jim počátek běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo zájemcům oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 4.3Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě sídla společnosti, a to formou dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základ... ního kapitálu ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 205, obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 4.2Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 4 Upisování akcií4.1Všech 22174 (dvacet dva tisíc jedno sto sedmdesát čtyři) kusů nově vydávaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících ko... runách českých), které budou vydány v listinné podobě, bude upsáno stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.7Místem pro splacení vkladů je sídlo společnosti.
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.6Shora uvedené nepeněžité vklady musí být splaceny formou uzavření smluv o vložení (převodu) ideálních polovin Podniku uzavřených mezi každým z vkladatelů a společností, v nichž ... musí být obsaženo též prohlášení vkladatelů týkající se nemovitostí, jež jsou součástí společnosti. Tyto smlouvy musí být uzavřeny a předměty vkladů předány do 1 (jednoho) měsíce ode dne úpisu všech akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.5Za tyto nepeněžité vklady, tj. za každou ideální polovinu Podniku, bude příslušnému upisovateli vydáno 11087 (jedenáct tisíc osmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno o jmeno... vité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.4Předmět vkladů uvedený v bodu 3.2 byl oceněn soudním znalcem Ing. Jaromilem Stříhavkou, bytem Vidochov 103, 509 01 Nová Paka jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králov... é č.j. 2 Nc 215/2004 ze dne 21. září 2004 (dále jen "Znalec") ve znaleckých posudcích č. 2004/2 a 2004/3, a to tak, že cena každé z ideálních polovin vkládaného Podniku byla stanovena částkou 554,350.000,-- Kč (slovy pět set padesát čtyři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.3Složkami Podniku jsou mimo jiné nemovitosti popsané v dále uvedených znaleckých posudcích.
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3.2Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitými vklady, jejichž předmětem budou ideální poloviny podniku provozovaného panem Giovanni Kinským dal Gorgo, r.č. 490612/356, bytem Kome... nského 5, Chlumec nad Cidlinou IV., 503 51 Chlumec nad Cidlinou a panem Dr. Pio Kinským dal Borgo, r.č. 560123/2516, bytem Komenského 5, Chlumec nad Cidlinou IV., 503 51 Chlumec nad Cidlinou pod názvem "Dr. Pio Kinský dal Borgo - SPRÁVA HOSPODÁŘSTVÍ" se sídlem Chlumec nad Cidlinou IV., Komenského 5, PSČ 503 51, IČ 62703722 (dále jen "Podnik"). zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 3 Vklady3.1Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedenými nepeněžitými vklady.
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 2 Upisované akcie2.1Upisováno bude 22174 (dvacet dva tisíc jedno sto sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korunách ... českých), které budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 1.2Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : 1 Rozsah zvýšení1.1Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 128,100.000,-- Kč(slovy jedno sto dvacet osm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 1,108.700.000,-- Kč... (slovy jedna miliarda jedno sto osm milionů sedm set tisíc korun českých) na částku 1,236.800.000,-- Kč (jedna miliarda dvě stě třicet šest milionů osm set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 16. března 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 13. 12. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů