Trendy

604 121 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

51 166 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

954 331 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

13.10.2014 - 30.3.2016Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava 2
6.10.2011 - 13.10.2014Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava 2
1.4.2008 - 6.10.2011 Hradec Králové, Jičínská 1605, PSČ 50101
1.1.2005 - 1.4.2008Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice 2

27467295

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 29.3.2016

CZ27467295

Datum vzniku

1. ledna 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. března 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. března 2016

Datová schránka

vjwgqz8

Historické názvy

1.1.2005 - 30.3.2016

Traťová strojní společnost, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4486

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.5.2015 - 30.3.2016

300 000 000 Kč

1.1.2012 - 26.5.2015

645 088 000 Kč

15.2.2006 - 1.1.2012

745 000 000 Kč

1.1.2005 - 15.2.2006

380 000 000 Kč

Historické provozovny

5.5.2011 - 13.5.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Valše 676/18, 702 00, Ostrava - Přívoz

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. března 2016 - 30. března 2016 : Obchodní společnost Traťová strojní společnost, a.s. se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 274 67 295 zanikla rozštěpením, kdy část jejího jmění p... řešla na nově vzniklou společnost Traťová strojní společnost, a.s. se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 049 46 685, a kdy další část jmění se sloučila s nástupnickou společností TSS Cargo a.s. se sídlem Ostrava Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 70200, identifikační číslo: 293 93 736, a to dle projektu rozdělení rozštěpením se vznikem nové společnosti a sloučením ze dne 10.12.2015. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2014 - 30. března 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. ledna 2012 - 30. března 2016 : U společnosti Traťová strojní společnost, a.s. došlo k jejímu rozdělení odštěpením části jejího jmění se vznikem jedné nové nástupnické společnosti TSS Cargo a.s. se sídlem Ostrava... , Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 702 00, identifikační číslo: bude přiděleno soudem, v souladu s Projektem rozdělení odštěpením ze dne 22.11.2011 Rozhodným dnem rozdělení byl 1.9.2011. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 2014 - 26. května 2015 : Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti a též ta skutečnos... t, že společnost nepotřebuje vzhledem k dosahovaným výsledkům hospodaření tak vysoký kapitál na krytí případných ztrát;2) Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 345.088.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů osmdesát osm tisíc korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 645.088.000,-Kč (slovy: šest set čtyřicet pět milionů osmdesát osm tisíc korun českých) na navou výši 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);3) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty jedné akcie společnosti o částku ve výši 345.088.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů osmdesát osm tisíc korun českých), tedy z původní výše jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 645.088.000,-Kč (slovy: šest set čtyřicet pět milionů osmdesát osm tisíc korun českých) na novou výši 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);4) Celá částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti;5) Lhůta pro předložení akcie k výměně za akcii s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. prosince 2005 - 15. února 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Traťová strojní společnost, a.s., učiněné v souladu s § 190 odst. 1 a § 203 odst. 2 obchodního zákoník... u o zvýšení základního kapitáluJediný akcionář společnosti Traťová strojní společnost, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění plně optimálního využití pro vkládaný majetek a z toho vyplývající možnost získat nové zakázky po stránce technické, resp. technologické, obchodní a objemové.b) Jediný akcionář schvaluje písemnou zprávu představenstva společnosti Traťová strojní společnost, a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku, která byla předložena představenstvem společnosti.c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 365.000.000,- Kč (slovy: třistašedesátpět milionů korun českých), tedy ze stávající částky 380.000.000,- Kč (slovy: třistaosmdesát milionů korun českých) na novou částku 745.000.000,- Kč (slovy: sedmsetčtyřicetpět milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.d) Upisované akcie budou vydány v počtu 73 (slovy: sedmdesátitří) kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná.e) Všechny upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ: 463 42 796, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Traťová strojní společnost, a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.f) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 5.003.123,29 Kč (slovy: pět milionů tři tisíce jednostodvacettři korun českých dvacetdevět haléřů), z toho je jmenovitá hodnota 5.000.000,- Kč a emisní ážio 3.123,29 Kč.Souhrnný emisní kurs takto upisovaných akcií činí 365.228.000,- Kč, z toho je souhrnná jmenovitá hodnota 365.000.000,- Kč a emisní ážio 228.000,- Kč. Celé emisní ážio bude splaceno z rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad.g) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 20 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností Traťová strojní společnost, a.s. předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 15ti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí pšíslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Místo pro upisování aicí, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti ŽŠ Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02i) Jediný akcionář souhlasí, aby emisní kurs nově upisovaných akcií byl splacen zčásti nepeněžitým a zčásti peněžitým vkladem v souhrnné výši 365.228.000,- Kč takto:Jmenovitá hodnota 69 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,- Kč, jejíž emisní kurs činí 5.003.123,29 Kč, bude splacena nepeněžitým vkladem a jmenovitá hodnota 4 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,- Kč, jejíž emisní kurs činí 5.003.123,29 Kč, bude splacena peněžitým vkladem s tím, že emisní ážio všech upisovaných akcií bude splaceno z rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou podle znaleckého posudku, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad.j) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou níže uvedené movité věci: - Pokladač kolejových polí PKP 25/20 H, výrobní číslo 50 - Pojízdný agregát Pa 300.1, výrobní číslo 08 - Mechanizovaný zásobníkový vůz MZV 30.2 - 10 ks, výrobní čísla 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 - Mechanizovaný výsypný vůz MVV 900.2, výrobní číslo 002 - Automatická strojní podbíječka ASP 08-475 4S Unimat, výrobní číslo 1097 - Železniční ubytovací vůz řady Fa, číslo vozu 63302 - Pluh na úpravu štěrkového lože SSP 110 SW, výrobní číslo 633 - Železniční ubytovací vůz řady Be, číslo vozu 50540129001-8 - Vibrátor kolejového lože VKL 402, výrobní číslo 02 - Železniční plošinový čtyřnápravový vůz Rmms, číslo vozu 84543959002-5 - Motorová lokomotiva 740.429-6, výrobní číslo 14770 - Železniční ubytovací vůz řady Be,číslo vozu 63299 - Železniční samovýsypný vůz Faccpps (Chopper dozátor) - 20 ks, výrobní čísla 95, 84, 97, 96, SV 68 705, SV 68 707, SV 68 708, SV 68 709, 3421, 3420, 101, 61 622, 61 623, 61 625, 61 626, 61 628, 61 629, SV 68 703, SV 68 704, SV 68 710 - Motorová lokomotiva 740.588-9, výrobní číslo 9907 - Železniční ubytovací vůz řady Be, číslo vozu 63298 - Motorová lokomotiva 740.608-5, výrobní číslo 9927 - Železniční plošinový čtyřnápravový vůz Rmms, číslo vozu 84543959001-7 - Železniční výklopný vůz Ua - 6 ks, výrobní čísla 2640, 2637, 2636, 2625, 2639, 2586 - Motorová lokomotiva 742.623-2, výrobní číslo 13123 - Železniční plošinový dvounápravový vůz Kbkks, číslo vozu 43543417037Jediný akcionář schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, které bylo v souladu s ustanovením § 59 ods. 3 obchodního zákoníku stanoveno podle znaleckého posudku č. 322-222/05, ze dne 1.11.2005, soudního znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 1184/2005-7, ze dne 6.10.2005, které nabylo právní moci dne 27.10.2005, ve výši 345.228.000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 69 (slovy: šedesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění předem určenému zájemci, tvoří emisní ážio ve výši 228.000,- Kč.k) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do padesáti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Traťová strojní společnost, a.s. na adrese Pardubice, Hlaváčova 206, PSČ 530 02. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zpis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do padesáti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akicí. Místem splacení peněžitého vkladu je zvláštní účet zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, č.ú. 35-4931570237/0100. Peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů