Trendy

159 134 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

680 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

906 852 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2016 Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Historické adresy

28.6.2005 - 7.10.2016 Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, PSČ 54401

27478246

DIČ

od 1.1.2006

CZ27478246

Datová schránka

f4xg6pr

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2443

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2010

830 996 611,50 Kč Kč

Historické jmění

5.1.2010 - 1.12.2010

834 753 000 Kč

19.4.2006 - 5.1.2010

788 487 000 Kč

28.6.2005 - 19.4.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.5.2014

264393979 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

28.6.2005 - 26.4.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Štefánikova 1029, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2010 - 7. října 2014 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15.9.2010 o snížení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti se v částce 3.729.748,50 Kč snižuje z důvodu úhrady ztráty společ... nosti, která byla vykázána v řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2009. Účetní závěrka společnosti byla projednána valnou hromadou ( resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady) a byla schválena, včetně navrženého způsobu úhrady ztráty dne 22.6.2010.Základní kapitál společnosti se v částce 26.640,-- Kč snižuje z důvodu převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Převáděná částka nepřevyšuje 10% základního kapitálu.Základní kapitál společnosti se snižuje o 3.756.388,50 Kč ( slovy: třimilionysedmsetpadesátšesttisíctřistaosmdesátosm korun českých padesát haléřů), tedy z dosavadní výše 834.753.000,- Kč na konečnou výši základního kapitálu, která činí 830.996.611,50 Kč ( slovy: osmsettřicetmilionůdevětsetdevadesátšesttisícšestsetjedenáct korun českých padesát haléřů).Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, vždy o 0,45% jejich jmenovité hodnoty tak, že:a. u akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude její jmenovitá hodnota snížena o 4,50 Kč a konečná jmenovitá hodnota bude činit 995,50 Kč. Toto snížení bude provedeno u všech těchto akcií, tj. u hromadné akcie, která nahrazuje celkem 786.487 kusů akcií o jmenovité hodnotě l.000,- Kč, tj. nahrazuje akcie o celkové jmenovité hodnotě ve výši 786.487.000,- Kč tak, že nová celková jmenovitá hodnota těchto akcií nahrazených hromadnou jistinou bude ve výši 782.947.808,50 Kč,b. u akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude její jmenovitá hodnota snížena o 450,- Kč a konečná jmenovitá hodnota bude činit 99.550,- Kč. Toto snížení bude provedeno u všech těchto akcií, tj. celkem u 20 ks akcií,c. u akcie o jmenovité hodnotě 46.266.000,- Kč bude její jmenovitá hodnota snížena o 208.197,- Kč a konečná jmenovitá hodnota bude činit 46.057.803,- Kč. Toto snížení bude provedeno u všech těchto akcií, tj. celkem u 1 ks akcie.Snížení jmenovité hodnoty všech akcií se provede výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Jediný akcionář společnosti na písemnou výzvu představenstva společnosti předloží dosavadní akcie k provedení jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě do 60 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato pravidla postupu při snížení základního kapitálu společnosti jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 23. října 2009 - 5. ledna 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 16. 9. 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál obchodní společnosti ZOO Dvůr Králové a. s. se zvyšuje o 46.266.00,- ... Kč /slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěšedesátšesttisíckorunčeských/, z původních 788.487.000,- Kč /slovy: sedmsetosmdesátosmmiliónůčtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských/, na 834.753.000,- Kč /slovy: osmsetřicetčtyřimiliónůsedmsetpadesáttřitisíckorunčeských/, takto:a) jediný akcionář, tj. Královéhradecký kraj se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, PSČ: 500 03, IČ: 708 89 546, upisuje jeden kus /1ks/ nové kmenové veřejně neobchodovatelné akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 46.266.000,- Kč /slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěšedesátšesttisíckorunčeských/ takto:- nepeněžitým vkladem, spočívajícím ve vložení souboru movitého a nemovitého majetku jediného akcionáře, tj. majetku, který byl v souladu s § 59 odst. 3. ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3 012-05-2008, ze dne dvacátéhoprvního listopadu roku dvoutísícíhoosmého /21. 11. 2008/, vypracovaným obchodní společností Česká znalecká, a.s. se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ: 500 03, IČ: 252 60 138, která byla pro ten účel jmenovaná usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne třetího listopadu roku dvoutisícíhoosmého /03. 11. 2008/, spis zn. 2Nc 317/2008-14. Znalec stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 46.266.832,- Kč /slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěšedesátšesttisícosmsettřicetdvakorunčeských/. Emisní kurs jedné /1/ akcie o jmenovité hodnotě 46.266.000,- Kč /slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěšedesátšesttisíckorunčeských/, splacený shora uvedeným nepeněžitým vkladem, je 46.266.00,- Kč /slovy: čtyřicetšestmilionůdvěstěšedesátšesttisíckorunčeských/. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upsané akcie ve výši 832,- Kč /slovy: osmsettřicetdvakorunčeských/, která má být vydána akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, které se akcionáři nevyplácí a ani nejde o tvorbu rezervního fondu;b) jediný akcionář, tj. Královéhradecký kraj se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, PSČ: 500 03, IČ: 708 89 546, se zavazuje splatit jednosto procet (100 %) emisního kursu akcií, které upsal, před podáním návrhu na zápis změn společnosti v obchodním rejstříku k rukám správce vkladu (statutárního orgánu společnosti), a to nejpozději do šedesáti /60ti/ dnů ode dne podpisu tohoto nátářského zápisu;c) je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen předáním věci správci vkladu (statuátrnímu orgánu společnosti). Pokud je předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, je vklad splacen předáním nemovitosti správci vkladu (statutárnímu orgánu společnosti) spolu s písemným prohlášením dle ust. § 60 odst. 1. ObchZ. Vlastnické právo k nemovitostem tvořícím vklad nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud se příslušné právo nabývá zápisem do zvláštní evidence, společnost takové právo nabývá až účinností takového zápisu. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2006 - 19. dubna 2006 : Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 786487 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením sm... louvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. (smlouvy o převodu nemovitostí věcí) v sídle společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2006 - 19. dubna 2006 : 1)soubor movitých věcí (t.j. vybraný dlouhodobý majetek Královéhradeckého kraje, který tvoří dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majete... k, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, umělecká díla, umělecká díla II, kůže a lebky, inventář a dopravní prostředky), jeho souspis a ocenění je obsaženo ve znaleckém posudku č. 1 971-05-2005 ze dne 25. listopadu 2005 soudního znalce Česká znalecká a.s., znalecký ústav, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2005 pod č.j. 2 Nc 208/2005-3, které nabylo právní moci dne 1. listopadu 2005 Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 22,407.000,-- Kč.2)nemovitosti, které byly v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 1 984-12-2005 ze dne 30. listopadu 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. února 2006 soudního znalce Česká znalecká a.s., znalecký ústav, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2005 pod č.j. 2 Nc 208/2005 - 3 které nabylo právní moci dne 1. listopadu 2005. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 764.080.000,-- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tedy níže uvedené nemovitosti s veškerým příslušenstvím a součástmi (zejména s vedlejšími stavbami, studnami, s venkovními úpravami, vodními nádržemi a porosty), a to:a)nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, na listu vlastnictví č. 663 pro obec a katastrální území Dvůr Králové nad Labem, tj. pozemek evidovaný jako stavební parc. č. 162 o výměře 343 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 960 o výměře 1343 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1204 o výměře 88 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1205 o výměře 71 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1206 o výměře 1003 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1263 o výměře 649 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 2899 o výměře 2115 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 2901/1 o výměře 223 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 2903 o výměře 443 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela č. 4167 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4168 o výměře 728 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4169 o výměře 1189 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4171 o výměře 70 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4172 o výměře 115 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4173 o výměře 145 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4171 o výměře 2798 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4175 o výměře 1780 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4176 o výměře 1737 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4177 o výměře 3202 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4178 o výměře 3158 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4179 o výměře 4737 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4180 o výměře 4585 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4181 o výměře 2104 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4182 o výměře 2454 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavevní parcela parc. č. 4183 o výměře 803 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4184/1 o výměře 678 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4185 o výměře 2098 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4186 o výměře 70 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4187/1 o výměře 214 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4187/3 o výměře 45 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4187/4 o výměře 65 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4188/1 o výměře 463 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4188/3 o výměře 5 m2 - zastavěná plocha a nadvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4190 o výměře 562 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4191 o výměře 925 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4192/1 o výměře 182 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4193 o výměře 720 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4194 o výměře 379 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4195 o výměře 1940 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4196 o výměře 2948 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4197 o výměře 1014 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4198 o výměře 450 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4199/1 o výměře 2052 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4200/1 o výměře 403 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4201 o výměře 1337 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4202 o výměře 65 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4204 o výměře 549 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4205 o výměře 1088 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4206 o výměře 1044 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4208 o výměře 143 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4209 o výměře 262 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4543 o výměře 271 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4544 o výměře 342 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4872 o výměře 54 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4873 o výměře 530 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4874 o výměře 13 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4876 o výměře 323 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4877 o výměře 1243 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4880 o výměře 88 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4883 o výměře 76 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4884 o výměře 231 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4885 o výměře 499 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4898 o výměře 2 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 5007 o výměře 2040 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 5116 o výměře 172 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 5128 o výměře 1403 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 5244 o výměře 1932 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1594/25 o výměře 19999 m2 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 1644/11 o výměře 454 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1644/17 o výměře 139 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1644/18 o výměře 97 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/1 o výměře 22725 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/3 o výměře 222 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/4 o výměře 1559 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/5 o výměře 1066 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/6 o výměře 1245 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/8 o výměře 372 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/9 o výměře 595 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/11 o výměře 966 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/12 o výměře 726 m2 - ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/16 o výměře 5797 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/17 o výměře 3082 m2 - ostatní plocha jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1650/18 o výměře 16656 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1650/20 o výměře 2981 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/21 o výměře 7556 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/22 o výměře 8808 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/29 o výměře 211 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/30 o výměře 2396 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/34 o výměře 4310 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/35 o výměře 102 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/37 o výměře 1801 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1650/38 o výměře 1870 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1672/1 o výměře 20935 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1672/3 o výměře 12973 m2 - ostatní plocha, zeleň pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1674/2 o výměře 1848 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1675 o výměře 35214 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1676/2 o výměře 9756 m2 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1684/2 o výměře 3837 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1685/1 o výměře 22652 orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1701/3 o výměře 1130 m2 - ostatní plocha, manimuplační plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1702/11 o výměře 259 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1702/12 o výměře 1449 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/1 o výměře 546 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/4 o výměře 996 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/5 o výměře 6442 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/6 o výměře 3410 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/7 o výměře 5398 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/8 o výměře 6215 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1703/14 o výměře 142 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1708/1 o výměře 5790 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1708/2 o výměře 836 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1708/3 o výměře 21549 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1710 o výměře 5826 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1712 o výměře 9399 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1714/1 o výměře 59560 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1714/2 o výměře 16076 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1714/3 o výměře 2497 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1722/2 o výměře 6857 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela, parc. č. 1857/1 o výměře 3786 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1857/3 o výměře 25478 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1857/4 o výměře 4440 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1857/6 o výměře 5102 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1857/7 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1865/1 o výměře 3952 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1865/3 o výměře 4495 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1867/7 o výměře 912 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1870/1 o výměře 1369 m2 - ostatní plocha, dobývací prostor, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1870/5 o výměře 716 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1870/6 o výměře 143 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1870/8 o výměře 36 m2 - ostatní plocha manipulační plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1871/1 o výměře 3096 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 1871/2 o výměře 170 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3728/2 o výměře 889 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3732/1 o výměře 712 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3809/1 o výměře 470 m2 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3809/2 o výměře 1430 m2 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3809/3 o výměře 7317 m2 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3810/1 o výměře 2702 m2 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3810/4 o výměře 1292 m2 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3962/1 o výměře 29657 m2 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3962/2 o výměře 2426 m2 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3994 o výměře 1059 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3995 o výměře 3965 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4043/1 o výměře 1086 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4043/3 o výměře 7659 m2 - ostatní plocha, ostatní komuniakace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4043/4 o výměře 2856 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4043/6 o výměře 2647 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4044 o výměře 379 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4045 o výměře 1899 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4046 o výměře 233 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4047 o výměře 5137 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4048 o výměře 8797 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4050 o výměře 1597 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4051 o výměře 745 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4052 o výměře 415 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4053 o výměře 1924 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4054/2 o výměře 775 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4054/3 o výměře 659 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4054/4 o výměře 488 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4055/2 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, jiná pocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4055/3 o výměře 889 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4056/2 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4056/3 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4057/1 o výměře 2994 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4058 o výměře 2388 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4059 o výměře 2020 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4061 o výměře 7160 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4062 o výměře 1355 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4063 o výměře 1048 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4215 o výměře 701 m2 - ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parccela parc. č. 4265 o výměře 1597 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4266 o výměře 28 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4267 o výměře 194 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4268 o výměře 97 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4270 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4728 o výměře 157 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, budova bytového domu č.p. 478 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 162 příslušná k části obce Dvůr Králové nad Labem, budova výrobního objektu č.p. 770 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 960 příslušná k části obce Dvůr Králové nad Labem, budova administrativního objektu č.p. 1029 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1206 příslušná k části obce Dvůr Králové nad Labem, budova - jiná stavba č.p. 1886 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1204 příslušná k části obce Dvůr Králové nad Labem, budova - jiná stavba č.p. 1887 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1205 příslušná k části obce Dvůr Králové nad Labem, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1263, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 2899, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 2901/1 budova bez čp/če - výrobní objekt na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 2903, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4167, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4168, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4169, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4171, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4172, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4173, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4174, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4175, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4176, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4177, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4179, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4180, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4181, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4182, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4183, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4184/1, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4184/2, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4185, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4186, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4187/1 a parc. č. 4187/3, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcela parc. č. 4187/2 a parc. č. 4187/4, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4188/1, parc. č. 4188/2 a parc. č. 4188/3, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4189, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4190, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4191, budova bez čp/če - výrobní objekt na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4192/1 a parc. č. 4192/2, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4193, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4194, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4195, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4196, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4197, budova bez čp./če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4198, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4199/1 a parc. č. 4199/2, budova bez čp/če - administrativní objekt na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4200/1 a parc. č. 4200/2, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4201, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4202, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela a parc. č. 4203, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4204, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4205, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4206, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4208, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 4209, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4543, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4544, budova bez čp/če - objekt technické vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4863, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4872, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4873, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4874 a parc. č. 4875, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4876, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4877, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4880, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4881, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4883, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4884, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4885, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. St. 4882 a parc. č. 4898, budova bez čp/če - objekt občanské vybavenosti na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 5007, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 5116, budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 5128, budova bez čp/če - ubytovací zařízení na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 5244, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem,b)nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, na listu vlastnictví č. 114 pro obec Bílá Třemešná a katastrální území Nové Lesy, tj. pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 244/2 o výměře 5673 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 244/4 o výměře 894 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 245 o výměře 126 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 246 o výměře 8472 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 249/1 o výměře 7702 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 252/2 o výměře 31 m2 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 407/3 o výměře 25437 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 407/5 o výměře 6400 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 410 o výměře 2260 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 422 o výměře 5580 m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 816/2 o výměře 21 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 846/2 o výměře 1514 m2 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 846/3 o výměře 10 m2 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 855/1 o výměře 661 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 855/3 o výměře 300 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 856 o výměře 1578 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 861/1 o výměře 884 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 861/3 o výměře 872 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 862 o výměře 2283 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 863 o výměře 37 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Nové Lesy,c)nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, na listu vlastnictví č. 170 pro obec Dvůr Králové nad Labem a katastrální území Lipnice u Dvora Králové, tj. - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 637 o výměře 4527 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2006 - 19. dubna 2006 : Královéhradecký kraj, jako jediný akcionář společnosti ZOO Dvůr Králové a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 13. února 2006 schválil usnesení o zvýšení základního kapitál... u společnosti takto:I.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 786,487.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 786487 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.III.Upsání všech 786487 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři vyššímu územnímu samosprávnému celku Královéhradeckému kraji, se sídlem v Hradci Králové, IČ 708 89 546.IV.Akcie je možno upsat v sídle společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, Štefánikova 1029, PSČ 544 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí být písemnou formou, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnsoti ZOO Dvůr Králové a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.V.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč.VI.Emisní kurs všech 786487 kusů kmenových listinných akcií společnsoti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem ve výši 786,487.000,-- Kč spočívajícím ve vložení movitých a nemovitých věcí, které tvoří: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů