Základní údaje

Historické adresy

19.12.2005 - 1.10.2006 Praha - Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 11000

27487334

DIČ

Není plátce DPH

19.12.2005 - 30.9.2006

CZ27487334

Datum vzniku

19. prosince 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2006

Historické názvy

19.12.2005 - 1.10.2006

PRORADIO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10391

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.8.2006 - 1.10.2006

64 000 000 Kč

19.12.2005 - 30.8.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2006 - 1. října 2006 : Obchodní společnost PRORADIO a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4,PSČ 110 00, IČ 27487334 se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 1.10.20... 06.Právní důvod výmazu je zánik společnosti bez likvidace fúzí splynutím se společnostmi BDG s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ 25602322, TRILOBUM MEDIA a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ 27145671, RADIO MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, V zátiší 1/810, PSČ 709 00, IČ 60323761, MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.,se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ 64577686, Faktor media spol.s r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, IČ 62502760 s přechodem jmění na nově založenou společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ 27604942 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 11148. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2005 - 1. října 2006 : Společnost vznikla splynutím společností Českomoravská mediální s.r.o., se sídlem Praha 10, Ruská 2495/69, PSČ 101 01, IČ: 25634071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městkým ... soudem v Praze, oddíl C, vložka 56622, PRORADIO a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 26512998, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 7564, Life Promotion Pardubice s.r.o, se sídlem Pardubice, tř. Míru 2670, PSČ 530 02, IČ: 25290215, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13341, a Metuje Media a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 27114848, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9088, přičemž jmění zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost PRORADIO a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 22. srpna 2006 - 30. srpna 2006 : 1. Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 8.8.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2 000 000,- Kč o částku 62 000 000,- Kč na celkovo... u částku ve výši 64 000 000,- Kč s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Upsáno bude 62 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč.3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti ETLESSA LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENIAL BUILDING, Flat/Office 701, P.C. 1066, Nicosia, Kyperská republika, spis zn.: HE 179116.4. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti: Praha 1, Olivova 2096/4, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku.6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 14 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 62 000 000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 8.8.2006 mezi společností Fastum S.a r.l., jako postupitelem, a společností ETLESSA LIMITED, jako postupníkem, které lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši. Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky je převod části pohledávky vzniklé z titupu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 28.11.2003 mezi společností DAINTREE INTERNATIONAL, a.s. (právním předchůdcem společnosti PRORADIO a.s.), jako dlužníkem a společností Fastum S.a r.l., jako věřitelem.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávy uvedené a specifikované v odstavci 7. tohoto usnesení, a to výlučně jistiny.9. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií.10. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. Uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.11. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů