Trendy

26 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

386 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

10 503 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.10.2016 Náchodská 524, Poříčí, 541 03 Trutnov

Historické adresy

26.6.2006 - 5.10.2016 Trutnov, Náchodská 524, PSČ 54103

27497674

DIČ

od 26.6.2006

CZ27497674

Datum vzniku

26. června 2006

Datová schránka

atygn9s

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2530

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2008

7 100 000 Kč

Historické jmění

26.6.2006 - 3.1.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Trutnov

Bankovní účty

zvěřejněno 7.9.2016

2113410849 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 26.6.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Náchodská 524, 541 03, Trutnov - Poříčí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. listopadu 2007 - 3. ledna 2008 : 1) Základní kapitál společnosti Tiskárna PRATR a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,-Kč (slovy dva milióny korun českých) o částku 5.100.000,- Kč (slovy pět miliónů jedno sto tisíc k... orun českých) na základní kapitál ve výši 7.100.000,- Kč (slovy sedm miliónů jedno sto tisíc korun českých) a to takto:a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 51 (slovy padesát jedna) kusů nových akcií listinné podoby, znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs je roven jmenovitým hodnotám upisovaných akcií. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s kmenovými akciemi již vydanými. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, připouští se upisování nepeněžitými vklady, připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.c) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnosti PRATR a.s., se sídlem Trutnov, Náchodská 524, PSČ 541 03, identifikační číslo 252 65 687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, číslo vložky 1613.d) Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 14 (slovy čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Představenstvo je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese: Trutnov, Náchodská 524, PSČ 541 03. Upisování akcií je vázáno na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e) Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že dosavadní základní kapitál neodpovídal charakteru podnikání společnosti. Na základě upsání akcií nepeněžitými vklady nabude společnost k oběma níže uvedeným strojům vlastniké právo, a tedy jistotu jejich užívání do budoucna. Zároveň pozbude závazku platit za užívání strojů nájemné, což je pro společnost ekonomicky výhodné. Účelem započtení pohledávek je umožnit kapitalizovat pohledávku jediného akcionáře PRATR, a.s. ve výši 2.200.000,- Kč (slovy dva milióny dvě stě tisíc korun českých), a zároveň tak zlepšit ekonomické zdraví společnosti a zjistit prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru s bankou.2) Emisní kurs nově vydaných akcií bude splaceno takto:a) emisní kurs 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,- Kč (slovy dva milióny dvě stě tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad bude upsáno 22 (slovy dvacet dva) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - společností PRATR a.s. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce - obchodní společnosti PRATR a.s. Upisovatel, - předem určeným zájemce, tedy jediný akcionář společnost PRATR a.s. je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií ve výši 2.200.000,-Kč (slovy dva milióny dvě stě tisíc korun českých) a uzavřít se společností smlouvu o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, která bude součástí smlouvy o upsání akcií podle níže uvedených pravidel:Smlouva o započtení peněžitých pohledávek bude obsahovat specifikaci pohledávek upisovatele, právní důvod vzniku, podobu, druh, formu, počet a jmenovitou hodnotou akcií, jejichž emisní kurs bude uhrazen formou a podpisy musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci - návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti splacení emisního kursu, a to současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.b) emisní kurs 21 (slovy dvaceti jednoho) kusu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým je výsekový automat BOBST SP 900E, výrobce BOBST, rok výroby 1968, výrobní číslo 514006, oceněný znaleckým posudkem soudního znalce Luďka Vorla číslo 1802/141/07 ze dne 8.10.2007, který byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 241/2007-4 ze dne 21.9.2007, které nabylo právní moci dne 17.10.2007, na částku 2.142.000,-Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 21 (slovy dvacet jeden) kus akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem společnosti PRATR a.s. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které mají být upisovateli vydávány, a hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 42.000,-Kč (slovy čtyřicet dva tisíc korun českých) bude považován za emisní ážio.c) emisní kurs 8 (slovy osmi) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude splaceno nepeněžitým vkladem, kterým je falcovací stroj STAHL T52 ProLine, výrobce STAHL, rok výroby 1997, výrobní číslo 90126, oceněn znaleckým posudkem soudního znalce Luďka Vorla číslo 1801/140/07 ze dne 8.10.2007, který byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 241/2007-4 ze dne 21.9.2007, které nabylo právní moci dne 17.10.2007, na částku 820.862,- Kč (slovy osm set dvacet tisíc osm set šedesát dva korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 8 (slovy osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem společností PRATR a.s. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které mají být upisovateli vydávány, a hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 20.862,-Kč (slovy dvacet tisíc osm set šedesát dvě koruny české) bude považován za emisní ážio.d) Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Tiskárna PRATR a.s. schvaluje předmět shora uvedených nepeněžitých vkladů, za které budou upsány shora uvedené akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů