204 614 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-9 338 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

73 786 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

27.10.2006 - 6.4.2013 Holohlavy, Na Státní 110, PSČ 50303

27504093

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2006 - 30.7.2010

CZ27504093

Datum vzniku

27. října 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. dubna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. dubna 2013

Historické názvy

1.5.2009 - 6.4.2013

ALERT GROUP, a.s. "v likvidaci"

27.10.2006 - 1.5.2009

ALERT GROUP, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2558

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.2.2009 - 6.4.2013

22 100 000 Kč

27.10.2006 - 12.2.2009

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 6. dubna 2013 - 6. dubna 2013 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost ALBERT GROUP a.s. " v likvidaci", se sídlem Holohlavy, Na Státní 110, PSČ 503 03, identifikační číslo 275 04 093 po rozhodnutí Krajské... ho soudu v Hradci Králové ze dne 7.9.2012, č.j. KSHK 42 INS 18917/2012-A-6/celk. 2 o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku a skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2009 - 6. dubna 2013 : Valná hromada společnosti 30. března 2009 schválila zrušení společnosti a její zánik s likvidací ke dni 1. května 2009 a schválila jmenování likvidátora.
  • 13. ledna 2009 - 12. února 2009 : Valná hromada společnosti schválila dne 29. prosince 2008 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč. Upisování... akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 40 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech 40 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - panu Milanu Málkovi, r.č. 840131/3382, bytem Týniště nad Orlicí, Pod Stávkem 298, dále též jen "určitý zájemce" nebo jen "Milan Málek".4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ALERT GROUP, a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) ochodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ALERT GROUP, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.7. Emisní kurs upsaných akcií, tj. 40 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na majitele činí 20.185.000,-- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka 185.000,-- Kč, bude použit na tvorbu rezervního fondu.8. Emisní kurs bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl pana Milana Málka, r.č. 840131/3382, bytem Týniště nad Orlicí, Pod Stávkem 298, ve společnosti EUROPROFI TRADE, s.r.o, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Mostecká 47/16, PSČ 118 00, IČ 274 92 010, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 117649, ve výši 100 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 200.000,-- Kč.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 27-213/08 ze dne 15. prosince 2008 soudního znalce Ing. Josefa Michálka, ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. listopadu 2007 pod č.j. 2 Nc 271/2007-7. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 20.185.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 40 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na majitele.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu do základního kapitálu společnosti ALERT GROUP, a.s. v sídle společnosti ALERT GROUP, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů