Trendy

1 082 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 357 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

9 214 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2015 Za Strahovem 2338/44a, Břevnov, 169 00 Praha 6

Historické adresy

9.8.2013 - 30.10.2015 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
27.6.2007 - 9.8.2013 Vranová Lhota 69, PSČ 57101

27518876

DIČ

od 1.3.2008

CZ27518876

Datum vzniku

27. června 2007

Datová schránka

cp8gynn

Historické názvy

9.8.2013 - 30.10.2015

POWERFOOD a.s.

27.6.2007 - 9.8.2013

VRANOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2616

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2014

7 240 000 Kč

Historické jmění

19.5.2008 - 10.5.2014

2 000 000 Kč

27.6.2007 - 19.5.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 17.6.2014

7668197001 / 5500

Provozovny

od 1.1.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Lužická 1893/9, 120 00, Praha - Vinohrady

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. února 2014 - 10. května 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.12.2013 bylo rozhodnuto o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti, a to takto: Základní kapitál spol... ečnosti se zvyšuje o 5 240 000,--Kč (pět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), vydáním 262 (dvě stě šedesát dva) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedeným nepeněžitým vkladem; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); vylučuje se přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem; nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku o částku 1 620 000,--Kč (jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých), přičemž 81 (osmdesát jedna) nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci obchodní společnosti VERUTIA HOLDING LIMITED se sídlem Griva Digeni 115, TRIDENT CENTRE, P.C.3101, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 228867; emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; předem určený zájemce může upsat nové akcie ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8. 00 do 16.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 3 620 000,--Kč (tři miliony šest set dvacet tisíc korun českých); emisní kurs nových akcií může být upsán nepeněžitým vkladem - podnikem identifikační číslo 738 64 111 pana Lukáše Harnola, místo podnikání Za Strahovem 2338/44a, PSČ 16900 Praha Břevnov, jak je popsán znaleckým posudkem znalce NSG Morison znalecký ústav s.r.o., číslo posudku 269-64/2013 ze dne 11.11.2013, tento podnik je v majetku pana Lukáše Harnola, narozeného dne 14.04.1984, bytem Za Strahovem 2338/44A, Břevnov, 169 00 Praha 6; podnik tvořící nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem NSG Morison znalecký ústav s.r.o., identifikační číslo 246 64 651, se sídlem Jakubská 2, PSČ 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2013 číslo jednací 2 Nc 5564/2013-16, částkou 3 639 000,--Kč (tři miliony šest set třicet devět tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 3 620 000,--Kč (tři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) a 19 000,--Kč (devatenáct tisíc korun českých) tvoří emisní ážio, upisovateli panu Lukáši Harnolovi bude vydáno 181 (jedno sto osmdesát jedna) kusů nových nekotovaných kmenových akcií znějících na jméno vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); představenstvo společnosti je povinno předem panu Lukáši Harnolovi nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit panu Lukáši Harnolovi návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost; představenstvo Společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit panu Lukáši Harnolovi oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií; Pan Lukáš Harnol může nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. Započtení pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných akcií : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií, to je části pohledávky obchodní společnosti VERUTIA HOLDING LIMITED za Společností dle smlouvy o úvěru ze dne 06.10.2008 uzavřené mezi Společností a obchodní společností VERUTIA HOLDING LIMITED; započítána bude část pohledávky ve výši ve výši 1 620 000,--Kč (jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých); představenstvo Společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů