Trendy

23 030 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 468 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

214 701 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.9.2014 K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

28.6.2007 - 18.9.2014 Pardubice - Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, PSČ 53003

27519058

DIČ

od 23.7.2007

CZ27519058

Datová schránka

yusckjx

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2611

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.9.2014

62 400 000 Kč

Historické jmění

19.4.2011 - 18.9.2014

62 400 000 Kč

26.10.2007 - 19.4.2011

44 700 000 Kč

12.9.2007 - 26.10.2007

44 700 000 Kč

28.6.2007 - 12.9.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2588362 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 5
  • 18. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2011 - 19. dubna 2011 : Základní kapitál společnostiAdministrativní centrum Vinice a.s. se zvyšuje o částku 17.700.000,- Kč (sedmnáct milionů sedm set tisíc korun českých) a to upsáním 177 (sto sedmdesáti... sedmi) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 17.700.000,- Kč (sedmnáct milionů sedm set tisíc korun českých).85 akcií v celkové jmenovité hodnotě 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu o částku 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti DOMEC s.r.o. Představenstvo je povinno nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit společnosti DOMEC s.r.o. na adresu jejího sídla návrh smlouvy o upsání akcií. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých). Schvaluje se započtení pohledávky společnosti DOMEC s.r.o. vůči společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. z titulu provedených stavebních prací na akci AC Vinice dle faktury číslo 2009000180 vystavené dne 6.1.2010 dodavatelem DOMEC s.r.o. na odběratele Administrativní centrum Vinice a.s. a dle zprávy auditora Ing. Antonína Fejfara ze dne 8.12.2010 ve výši 8.556.828,- Kč proti pohledávce společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. vůči společnosti DOMEC s.r.o. na splacení emisního kursu ve výši 8.500.000,- Kč. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a musí v ní být přesně specifikovány započítávané pohledávky.92 akcií v celkové jmenovité hodnotě 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu o částku 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč. Představenstvo je povinno nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč na adresu jejího sídla návrh smlouvy o upsání akcií. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých). Schvaluje se započtení pohledávky společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč vůči společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.1.2009 uzavřené mezi společností TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč jako věřitelem a společností Administrativní centrum Vinice a.s. jako dlužníkem a dle zprávy auditora Ing. Jaromíra Kuby ze dne 15.12.2010 ve výši 9.200.000,- Kč proti pohledávce společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. vůči společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč na splacení emisního kursu ve výši 9.200.000,- Kč. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a musí v ní být přesně specifikovány započítávané pohledávky. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2007 - 8. ledna 2011 : Valná hromada přijala dne 17.8.2007 toto usnesení:1. Základní kapitál společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. se zvyšuje o částku 42.700.000,-- Kč (čtyřicetdvamilionysedmse... ttisíc korun českých), a to upsáním 427 (čtyřistadvacetsedm) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 42.700.000,-- Kč (čtyřicetdvamilionysedmsettisíc korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. a předáním nemovitostí společnosti nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na adrese předmětných nemovitostí. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 340 (třistačtyřicet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostottisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 8.700.000,-- Kč (osmmilionůsedmsettisíc korun českých) budou upsány peněžitými vklady. Upisovatelé jsou povinni splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2688822/0800 založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční centrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Administrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent) nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tyto peněžité vklady bude vydáno 87 (osmdesátsedm) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 8.700.000,--2. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti DOMEC s.r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, PSČ 530 03, identifikační číslo 465 07 230. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel vyrozuměn představenstvem písemně na adrese sídla společnosti DOMEC s.r.o. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých). Schvaluje se upisování těchto akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem vkladu je budova - administrativní centrum čp. 1605 v Pardubicích, část obce Zelené Předměstí na pozemku označeném jako stavební parcela parcelní číslo st. 3303, budova - výrobní hala čp. 1256 v Pardubicích, část obce Zelené Předměstí na pozemku označeném jako stavební parcela parcelní číslo st. 3301/1, pozemky označené jako stavební parcela parcelní číslo st. 3303, st. 3301/1, st. 3301/2, pozemky označené jako pozemková parcela - zahrada parcelní číslo 2538/1, 2538/3, trvalý travní porost parcelní číslo 2774/2 v katastrálním území Pardubice. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce pana Zbyňka Veselého zapsaného pod poř. č. znaleckého deníku č. 904-20/2007 činí 34.027.770,-- Kč (třicetčtyřimiliony dvacetsedmtisíc sedmsetsedmdesát korun českých). Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele DOMEC s.r.o. dle § 60 odst. 1 obch. zák. a předáním nemovitostí společnosti nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na adrese administrativního centra čp. 1605 v Pardubicích. Za tento nepěněžitý vklad bude vydáno 340 (třistačtyřicet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,-- Kč (pětmilionů korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti DOMEC s.r.o. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel vyrozuměn představenstvem písemně na adrese sídla společnosti DOMEC s.r.o. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 5.000.000,-- Kč (pětmilionů korun českých). Schvaluje se upisování těchto akcií peněžitým vkladem. Upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2688822/0800 založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční cetnrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Administrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent) nepozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude vydáno 50 (padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostottisíc korun českých) na jednu akcii.3. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 3.700.000,-- Kč (třimilionysedmsettisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, se sídlem Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, okres Pardubice, PSČ 533 41, identifikační číslo 150 50 114. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel vyrozuměn představenstvem písemně na adrese sídla společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 3.700.000,-- Kč (třimilionysedmsettisíc korun českých). Schvaluje se upisování těchto akcií peněžitým vkladem. Upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2688822/0800 založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční centrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Administrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent) nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nepozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude vydáno 37 (třicetsedm) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů