Trendy

9 288 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 298 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

14 975 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2008 Hradec Králové, ČSA 543, PSČ 50003

27531023

DIČ

od 12.3.2008

CZ27531023

Datum vzniku

1. února 2008

Datová schránka

imee5s4

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2734

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.8.2008

10 000 000 Kč

Historické jmění

1.2.2008 - 5.8.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

218968997 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. května 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 23. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. července 2008 - 5. srpna 2008 : Na základě usnesení valné hromady ze dne 2. 7. 2008 se zvyšuje základní kapitál společnosti MEDIGROUP a.s. takto:1 Rozsah zvýšení1.1 Základní kapitál společnosti MEDIGROUP a.s. se ... zvyšuje z částky 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 8,000.000,-- Kč (osm milionů korun českých) na částku 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých).1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2 Upisované akcie2.1 Upisováno bude 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě.3 Vklady 3.1 Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady.4 Upisování akcií4.1 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři přítomní na této valné hromadě před hlasováním pro přijetí tohoto usnesení prohlásili v rámci konání této valné hromady, že se vzdávají svého práva na přednostní upisování akcií.4.2 Všech 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 100.000,-- Kč (jedno sto tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě, bude nabídnuto k upsání jednomu ze současných akcionářů společnosti a to Ing. Martinu Vojtíškovi, r.č. 640609/1417, bytem Zlaté Hory, Horní Údolí 5, PSČ 793 76 (dále též jen "Ing. Martin Vojtíšek").4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.4.4 Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu jej předat uvedenému akcionáři.4.5 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho bydliště nebo mu předá do jeho rukou dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo akcionáři oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií.4.6 Připouští se, aby na pohledávku společnosti vůči zájemci - Ing. Martinu Vojtíškovi na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne upsáním akcií tímto zájemcem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto zájemce - Ing. Martina Vojtíška vůči společnosti, v celkové výši 8,000.000,-- Kč (osm milionů korun českých), a to:4.6.1 peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené dne 18. dubna 2008 mezi Ing. Martinem Vojtíškem jako věřitelem a společností jak dlužníkem, dle které Ing. Martin Vojtíšek půjčil společnosti částku ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) a společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 6 % p.a. (šest procent ročně) vrátit věřiteli do 18. 10. 2008 (osmnáctého října roku dva tisíce osm); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Martina Vojtíška za společností byla na pohledávku společnosti vůči Ing. Martinu Vojtíškovi, která společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Martinem Vojtíškem, započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou společností uhrazeny Ing. Martinu Vojtíškovi jiným způsobem4.6.2 peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené dne 26. června 2008 mezi Ing. Martinem Vojtíškem jako věřitelem a společností jako dlužníkem, dle které Ing. Martin Vojtíšek půjčil společnosti částku ve výši 2,500.000,-- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) a společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 6 % p.a. (šest procent ročně) vrátit věřiteli do 26. 12. 2008 (dvacátého šestého prosince roku dva tisíce osm); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Martina Vojtíška za společností byla na pohledávku společnosti vůči Ing. Martinu Vojtíškovi, která společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Martinem Vojtíškem, započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 2,500.000,-- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou společností uhrazeny Ing. Martinu Vojtíškovi jiným způsobem4.6.3 peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30. června 2008 mezi Ing. Martinem Vojtíškem jako věřitelem a společností jako dlužníkem, dle které Ing. Martin Vojtíšek půjčil společnosti částku ve výši 4,500.000,-- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 6 % p.a. (šest procent ročně) vrátit věřiteli do 30. 12. 2008 (třicátého prosince roku dva tisíce osm); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Martina Vojtíška za společností byla na pohledávku společnosti vůči Ing. Martinu Vojtíškovi, která společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Martinem Vojtíškem, započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 4,500.000,-- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou společností uhrazeny Ing. Martinu Vojtíškovi jiným způsobem.4.7 Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co jím budou upsány akcie v souladu s tímto rozhodnutím. Smlouva bude uzavřena doručením vyjádření souhlasu zájemce s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5 Rozvazovací podmínka upisování5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů