Trendy

15 090 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 407 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

55 037 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.10.2007 Dubí - Mstišov, K Emance 291, PSČ 41703

Historické adresy

23.6.2006 - 11.10.2007 Psáry, U potoka 57, PSČ 25244

27571564

DIČ

od 28.6.2006

CZ27571564

Datum vzniku

23. června 2006

Datová schránka

aaqemir

Historické názvy

23.6.2006 - 16.5.2007

IVESUR Česko, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 114582

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.2.2012

82 900 000 Kč

Historické jmění

11.3.2009 - 22.2.2012

62 000 000 Kč

16.5.2007 - 11.3.2009

18 000 000 Kč

29.11.2006 - 16.5.2007

20 676 000 Kč

23.6.2006 - 29.11.2006

300 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2413435028 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2015 : Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012., o obchodních korporacích, jako celku.
  • 23. prosince 2010 : Jediný společník společnosti IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 275 71 564, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03, schválil při výkonu působnosti valné hromady dne 15.9. Jediný společník společnosti IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 275 71 564, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03, schválil při výkonu působnosti valné hromady dne 15.9....2010 projekt vnitrostátní fúze sloučením, v jehož důsledku došlo k fúzi sloučením společností IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 275 71 564, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03 se společnostmi EURAC STK, s.r.o., IČ: 607 15 278, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03, CARTEST spol. s r.o., IČ: 250 05 472, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03 a Dopravní služby Centrum, s.r.o., IČ: 254 21 522, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03, do nástupnické společnosti IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 275 71 564, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03. Na společnost IVESUR Česká republika, a.s., IČ 275 71 564, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03 přešlo obchodní jmění zanikajících společností EURAC STK, s.r.o., IČ: 607 15 278, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03, CARTEST spol. s r.o., IČ: 250 05 472, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03 a Dopravní služby Centrum, s.r.o., IČ: 254 21 522, se sídlem K Emance 291, Dubí-Mstišov, PSČ: 417 03. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2007 : Obchodní společnost IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 27571564, se sídlem Psáry, U potoka 57, PSČ: 25244, vznikla změnou právní formy společnosti IVESUR Česko, s.r.o., IČ: 27571564 Obchodní společnost IVESUR Česká republika, a.s., IČ: 27571564, se sídlem Psáry, U potoka 57, PSČ: 25244, vznikla změnou právní formy společnosti IVESUR Česko, s.r.o., IČ: 27571564..., se sídlem Psáry, U potoka 57, PSČ: 25244, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114582, na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze dne 29. března 2007. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2012 - 22. února 2012 : Jediný akcionář společnosti IVESUR Česká republika, a.s., rozhodl dne 06.01.2011 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: základní kapitál společnos... ti IVESUR Česká republika, a.s. ve stávající výši 62.000.000,--Kč (slovy: šedesátdvamilionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 20.900.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůdevětsettisíc korun českých) na částku ve výši 82.900.000,--Kč (slovy: osmdesátdvamilionůdevětsettisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti vydá 209 ks (slovy dvěstědevět kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), akcie nebudou kótované, celková jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií činí částku 20.900.000,- Kč emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, výše navrhovatného emisního kurzu odpovídá účelům, důvodům a způsobu zvýšení základního kapitálu, akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. vzhledem k prohlášení o vzdání se tohoto práva jediným akcionářem, všech 209 ks (slovy dvěstědevět kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), tedy veškeré akcie, které budou upisovány na zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti PLURALSYS TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o uspání akcií, emisní kurs upsaných akcií splatí předem určený zájemce v penězích (peněžitým vkladem v částce 20.900.000,-Kč - slovy: dvacetmilionůdevětsettisíc korun českých). místem pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti IVESUR Česká republika, a.s., tedy: Dubí, Mstišov, K Emance 291, PSČ 417 03, každý pracovní dne od 8.00 do 15.00, upisování akcií začne prvním dnem následujícím po dni, kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, společnost je povinna zaslat předem určenému zájemci na adresu jeho sídla návrh smlouvy upsání akcií ve lhůtě jednoho týdne ode dne, kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti, vzhledem k tomu, že emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem realizovaným výhradně započtením pohledávek, které má předem určený zájemce - jediný akcionář vůči společnosti z titulu poskytnutých půjček na pohledávku na zaplacení emisního kurzu nově upsaných akcií, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení bude uzavřena ve stejné lhůtě a za stejných podmínek, jako smlouva o upsání akcií, podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2009 - 12. ledna 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.12.2008:Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního k... apitálu společnosti z částky Kč 18.000.000,-- o částku Kč 44.000.000,-- na celkovou částku Kč 62.000.000,--.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Specifikace nově upisovaných akcií:Druh akcií: kmenové. Podoba: listinné. Forma: na jméno. Počet: 440 kusů. Jmenovitá hodnota jedné akcie: Kč 100.000,--. Jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: Kč 44.000.000,--. Emisní kurs akcie: Kč 100.000,--. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie nebudou kótované.Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelům, důvodů a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.Jediný akcionář následně prohlásil, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák. vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti.Jediný akcionář rozhoduje, že základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určeného zájemce PLURALSYS TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.Předem určený zájemce upíše všechny nové akcie na základě smlouvy, kterou uzavře se společností v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obch. zák. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy musí být úředně ověřeny.Společnost je povinna zaslat předem určenému zájemci na adresu jeho sídla návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě jednoho týdne od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií začne prvním dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jedinému akcionáři bude poskytnuta k upsání akcií (k akceptaci návrhu smlouvy o upsání akcií) lhůta čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Místem pro upsání akcií (místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií) bude sídlo společnosti každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hod.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích ve výši 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který bude pro tento účel u peněžního ústavu zřízen, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů