Trendy

53 860 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 859 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

579 899 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

9.10.2015 - 16.6.2016 V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
9.7.2013 - 9.10.2015 Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
7.6.2010 - 9.7.2013 Praha 5 - Smíchov, Rozkošného 1058/3, PSČ 15000
26.6.2006 - 7.6.2010 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27572315

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2007 - 15.6.2016

CZ27572315

Datum vzniku

26. června 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. června 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. června 2016

Datová schránka

2ymc3yg

Historické názvy

1.5.2014 - 16.6.2016

BELBAKA s.r.o.

26.6.2006 - 1.5.2014

BELBAKA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10889

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

9.10.2015 - 16.6.2016

4 000 000 Kč

1.5.2014 - 9.10.2015

4 000 000 Kč

25.6.2012 - 1.5.2014

54 600 000 Kč

26.6.2006 - 25.6.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. června 2016 - 16. června 2016 : Společnost BELBAKA s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 275 72 315, se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní dův... od výmazu: Společnost BELBAKA s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 275 72 315, zanikla v důsledku fúze sloučením, kdy její jmění přešlo na nástupnickou společnost OUA Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 038 62 984, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238342. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2014 - 16. června 2016 : Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
  • 1. května 2014 - 16. června 2016 : Společnost změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
  • 4. června 2012 - 25. června 2012 : Dne 23.05.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti BELBAKA a.s. ve formě notářského zápisu N4/2012 NZ 243/2012 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem se sídlem v Brně, o zvýšení... základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávajících 2.000.000,- Kč o částku 52.600.000,- Kč na částku 54.600.000,- Kč, přičemž upisování základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti BELBAKA a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti BELBAKA a.s.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 263 (dvě stě šedesát tři) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Czech and Slovak Property Fund B. V., Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076 EE, Nizozemské království, registrační číslo: 34211221.Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti BELBAKA a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 16:00 hodin.Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti BELBAKA a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti BELBAKA a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodních rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti BELBAKA a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti BELBAKA a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli.Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 Obch. Zák, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch. Zák. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu.Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti BELBAKA a.s. proti pohledávce společnosti BELBAKA a.s. na splacení emisního Kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, kterým je společnost Czech and Slovak Property Fund B.V.,, za společností BELBAKA a.s. v celkové výši 52.600.000,- Kč (padesát dva miliony šest set tisíc korun českých), kterou má společnost Czech and Slovak Property Fund B. V., za společností BELBAKA a.s. z titulu nároku na úhradu (a) úroku z půjčky přirostlých do dne 12.12.2011, a (b) části jistiny, dle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Czech and Slovak Property Fund B. V. jako věřitelem a společností BELBAKA a.s. jako dlužníkem dne 26.02.2007 proti pohledávce společnosti BELBAKA a.s. ve výši 52.600.000,- Kč (padesát dva miliony šest set tisíc korun českých) za společností Czech and Slovak Property Fund B. V., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost BELBAKA a.s., určenému zájemci, společnosti Czech and Slovak Property Fund B. V., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnosti BELBAKA a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zástupci, kterým je společnost Czech and Slovak Property Fund B.V.Jediný akcionář společnosti BELBAKA a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BELBAKA a.s., v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti BELBAKA a.s., o 52.600.000,- Kč (padesát dva miliony šest set tisíc korun českých) souhlasí se započtením peněžité pohledávky určeného zájemce, kterým je společnosti Czech and Slovak Property Fund B.V., za společností BELBAKA a.s., v celkové výši 52.600.000,- Kč (padesát dva miliony šest set tisíc korun českých), kterou má společnosti Czech and Slovak Property Fund B.V., za společností BELBAKA a.s., z titulu nároku na úhradu (a) úroků z půjčky přirostlých do dne 12.12.2011, a (b) části jistiny, dle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Czech and Slovak property Fund B.V., jako věřitelem a společností BELBAKA a.s., jako dlužníkem dne 26.02.2007 proti pohledávce společnosti BELBAKA a.s., ve výši 52.600.000,- Kč (padesát dva miliony šest set tisíc korun českých) za společností Czech and Slovak Property Fund B.V., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů