1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-15 844 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

151 558 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

20.7.2006 - 8.12.2011 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

27578836

DIČ

Není plátce DPH

28.8.2006 - 8.12.2011

CZ27578836

Datum vzniku

20. července 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. prosince 2011

Historické názvy

11.3.2011 - 8.12.2011

Pardubice Property Development, a.s.

20.7.2006 - 11.3.2011

CPI - Pardubice, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10937

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.12.2008 - 8.12.2011

142 000 000 Kč

20.7.2006 - 15.12.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2011 - 8. prosince 2011 : Obchodní společnost Pardubice Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 275 78 836 zanikla fúzí sloučením a její obchodní jmění včet... ně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost STRM Delta, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 247 76 815, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 16717. zobrazit více skrýt více
  • 28. listopadu 2008 - 15. prosince 2008 : - Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 140.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Na zvýšení základního kapitá... lu bude upsáno 1400 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované.- Upsání všech 1400 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti, bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Czech Property Investments,a.s.- Akcie je možno upsat v sídle advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.- Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.- Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI - Pardubice, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zapsaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.- Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč.- Emisní kurs 1.400 ks kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti, bude upsán a nejpozději do dvacátéhoprvního dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec Pardubice a katastrální území Pardubice, na listu vlastnictví číslo 12643, a to:- budova č. p. 263, část obce Zelené Předměstí, průmyslový objekt, na parcele č. 752/1,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 752/6,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 752/7,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 752/8,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 935/2,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 9393,- pozemek p. č. 752/1 o výměře 21871 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 752/6 o výměře 13036 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 752/7 o výměře 3604 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 752/8 o výměře 3803 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 935/2 o výměře 4541 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 9393 o výměře 198 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 2634/1 o výměře 2902 m2 - ostatní plocha,- pozemek p. č. 2634/2 o výměře 2082 m2 - ostatní plocha,- pozemek p. č. 4068 o výměře 167 m2 - ostatní plochavše v katastrálním území Pardubice, (dále též jen ?nepeněžitý vklad?).Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, což je osvědčeno i písemnou zprávou představenstva společnosti dle § 204, odstavce 3) obchodního zákoníku.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 2207/57/2008 ze dne 9. listopadu 2008 soudní znalkyně Marie Loukové, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2008 č.j. 2 Nc 5215/2008-11, které nabylo právní moci dne 29. října 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 140.000.000,- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 1400 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.- Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů