Trendy

890 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 581 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

12 009 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 9.3.2016 Mukařovského 1985/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Historické adresy

25.8.2008 - 9.3.2016 Praha 5 - Smíchov, Kořenského 1107/15, PSČ 15000
4.10.2006 - 25.8.2008 Praha 8 - Libeň, Voctářova 679, PSČ 18000

27597814

DIČ

od 6.12.2006

CZ27597814

Datum vzniku

4. října 2006

Datová schránka

sdydn4p

Historické názvy

4.10.2006 - 5.8.2008

KLINEC, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11094

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.12.2007

10 600 000 Kč

Historické jmění

4.10.2006 - 4.12.2007

dva miliony korun českých Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2014

265000137 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2007 - 4. prosince 2007 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 10.600.000,- Kč (slovy: deset milionů šest s... et tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 16 (slovy: šestnácti) kusů nových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 6 (slovy: šesti) kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).3. Upisované akcie budou znít na majitele, budou kmenové neregistrované a v listinné podobě.4. Přednostní právo stávajícího jediného akcionáře upsáno nové akcie, upisované ke zvýšení základního kapitálu, je vyloučeno vzhledem k ustanovení § 204a, odst. 1 obch. zák. (akcie se neupisují peněžními vklady).5. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.6. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci - Františku Dufkovi, r.č. 41 03 20/458, bytem Zálužanského 129/, 108 00 Praha 10, Malešice, budou jím upsány a musí být splaceny nepeněžitým vkladem, sestávajícím z těchto pozemků:- parc. St. 114/1 zastavěné plochy a nádvoří- parc. St. 114/2 zastavěné plochy a nádvoří- parc. St. 114/3 zastavěné plochy a nádvoří- 370/1 orné půdy- 370/3 trvalého travního porostu- 370/4 ostatní plochy- 370/5 ostatní plochy- 389 ostatní plochy a dále z- budovy č.p. 106 v Klínci (občanské vybavenosti) na parcele St. 114/1- budovy bez čp/če (průmyslový objekt) na parcele St. 114/2- budovy bez čp/če (jiná stavba) na parcele St. 114/3vše v kat. území Klínec, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1161 obce a kat. území Klínec u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - západ, oceněné znaleckým posudkem č. zn. dne. 1895/24/2007 znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc. ze dne 17.5.2007 na částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých).Jediný akcionář prohlašuje, že se tento vklad určitého zájemce oceňuje na částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých), na vklad upisovatele se započítává částkou 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých),Za tento nepeněžitý vklad budou určitému zájemci vydány všechny akcie, uvedené v odst. 2 tohoto notářského zápisu, které budou znít na majitele, budou kmenové, neregistrované a v listinné podobě.Jediný akcionář prohlašuje, že se seznámil s písemnou zprávou představenstva společnosti o důvodech upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech, které umožní společnosti rozvíjet své podnikání bez toho, že by musela platit nájem za jejich užívání a bude moci tudíž v nich podnikat jako vlastník. Jediný akcionář potvrzuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Dále byl seznámen s odůvodněním výše navrhovaného emisního kurzu akcií, jež mají být upsány. Jediný akcionář následně schvaluje, aby akcie byly upsány pouze tím nepeněžitým vkladem, skládajícím se z nemovitostí uvedených v odst. 6 tohoto notářského zápisu, schvaluje tento nepeněžitý vklad i jeho ocenění výše uvedeným posudkem znalce.7. Místem upisování bude sídlo společnosti KLINEC, a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Voctářova 679, PSČ 180 00, v kanceláři předsedy jejího představenstva. Akcie musí být upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (tj. Františku Dufkovi, r.č. 41 03 20/458, bytem Zálužanského 129/4, 108 00 Praha 10, Malešice) doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s dopisem obsahujícím informaci o tom, že doručením návrhu na uzavření této smlouvy počíná běžet lhůta čtrnácti dnů pro úpis akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí společnost doručit určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o povolení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce společnosti, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák.8. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti KLINEC, a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Voctářova 679, PSČ 180 00, v kanceláři předsedy jejího představenstva. nepeněžitý vklad musí být splacen současně s upsáním akcií, tedy ve lhůtě, uvedené v odst. 7 tohoto notářského zápisu pro upsání akcií a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Nepeněžitý vklad bude splacen jakmile určitý zájemce předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitostí, uvedených v odst. 6 tohoto notářského zápisu.10. Ukládám představenstvu společnosti aby ve lhůtě do šedesáti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo vyhotovení nových akcií, uvedených v bodech 2 a 3 tohoto rozhodnutí a aby také v této lhůtě tyto nové akcie vydalo určitému zájemci Františku Dufkovi. zobrazit více skrýt více
posunout dolů