Trendy

1 322 335 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

128 804 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

2 133 993 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

3.1.2009 - 1.12.2011 Vsetín, Jiráskova 691, PSČ 75501
11.9.2006 - 3.1.2009 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27598365

DIČ

Není plátce DPH

31.12.2008 - 30.11.2011

CZ27598365

Datum vzniku

11. září 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2011

Historické názvy

31.7.2009 - 1.12.2011

TES VSETÍN,  a.s.

31.7.2009 - 1.12.2011

TES VSETÍN, a.s.

11.9.2006 - 31.7.2009

KELISIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11098

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.7.2009 - 1.12.2011

377 188 500 Kč

18.7.2008 - 31.7.2009

377 000 000 Kč

11.9.2006 - 18.7.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2011 - 1. prosince 2011 : Společnost TES VSETÍN, a.s. zanikla fúzí sloučením se společností TIDAMO Consulting s.r.o. ( nově TES VSETÍN s.r.o. ) se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká ropubli... ka, IČO 248 15 276. Jmění společnosti TES VSETÍN, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením na společnost TIDAMO Consulting s.r.o. ( nově TES VSETÍN s.r.o. ) jako společnost nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2009 - 1. prosince 2011 : V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost jmění zanikající právnické osoby, společnosti TES VSETÍN, s.r.o. se sídlem Vsetín, Jiráskova 691, PSČ 755 01, IČ: 607 76 421.
  • 9. července 2008 - 18. července 2008 : Dne 3.6.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovate... le upsáním nových akcií, a to o částku 375 000 000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č. NZ 114/2008, N 124/2008, sepsaném JUDr.Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti KELISIA a.s.(dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 375.000.000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět milionů korun českých), na částku 377.000.000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno: (i) 24 kusů (slovy: dvacet čtyři kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) každé akcie; (ii) 13 kusů (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě,, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie; a (iii) 20 kusů (slovy:dvacet kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie;Emisní kurz upisovaných akcií činí 375.000.000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 15.000.000 Kč činí 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určeném zájemci, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem : Kanika Centre, Block B, 6 Panagioti Symeou Street, Office 504, P.C. 3105 Limassol, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společnosti Kyperské republiky pod registračním číslem HE 158996 (dále též jen ,, PENTA INVESTMENT LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Penta Investments, a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSCˇ110 00 (dále jen ,, Místo pro upisování"); Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upisování určenému zájemci, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMIETED? do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce-společnost PENTA INVESTMENT LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě_: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.května 2008 mezi společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITE jako věřitelem a Společností jako dlužníkem; m+l k 26.květnu 2008 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 376.253.413,70 Kč (slovy: tři sta sedmdesát šest milionů dvě stě padesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých a sedmdesát haléřů). K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 375.000.000 Kč (slovy:tři sta sedmdesát pět milionů korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnost v Místě pro upisování určenému zájemci -společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 v Místě pro upisování. zobrazit více skrýt více
posunout dolů