Trendy

297 986 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

9 326 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

370 942 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2006 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U Přístavu 811, PSČ 25001

27616347

DIČ

od 1.8.2007

CZ27616347

Datum vzniku

30. října 2006

Datová schránka

nctdmrs

Historické názvy

30.10.2006 - 29.8.2007

ČSAD SČSB, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11222

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.8.2014

5 000 000 Kč

Historické jmění

7.1.2008 - 12.8.2014

5 000 000 Kč

28.12.2007 - 7.1.2008

2 000 000 Kč

30.10.2006 - 28.12.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 7.9.2013

19- 8267590237 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 5.9.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U přístavu 811/8, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 12. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 12. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 30. srpna 2007 : Společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347, se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ( RgB 11222 ) se sloučila se společnosti ČSAD Střední Čechy , sp Společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347, se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ( RgB 11222 ) se sloučila se společnosti ČSAD Střední Čechy , sp...ol. s.r.o., IČ 158 86 140, ( RgC 2953 ) se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, PSČ 250 01.Na společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347 , se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodí jmění společnosti ČSAD Střední Čechy, spo.. s r.o. , IČ 158 86 140, se sídlem u Přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2007 - 7. ledna 2008 : Záměr navýšení ZKPředstavenstvo společnosti navrhuje zvýšení základního kapitálu o částku 3.000.000,- Kč upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodno... tě jedné akcie 50.000,- Kč v celkovém počtu 60 ks nových akcií, které budou kótované, s tím, že by bylo vyloučeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií a placení emisního kurzu nových akcií bude provedeno peněžitými vklady.Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Představenstvo navrhuje, aby se stávající akcionáři vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií, a to s přihlédnutím k návrhu, aby úpis akcií byl nabídnut pouze předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to panu Ing. Miloslavu Studenovskému.Jestliže se akcionáři vzdají svého přednostního práva k úpisu nových akcií, navrhuje představenstvo, aby Ing. Miloslavu Studenovskému bylo nabídnuto upsání 60 ks nových akcií za emisní kurz rovný jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,- Kč za jednu akcii, a to na základě písemné smlouvy o upsání akcií, jejíž společností zpracovaný návrh bude doručen Ing. Miloslavu Studenovskému do tří dnů po skončení této valné hromady s tím, že přijetí návrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií musí dojít do 4.1.2008. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.K upsání akcií je poskytnuta lhůta šedesát dnů od konání valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování je sídlo společnosti každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. Celou částku rovnající se emisnímu kursu upsaných akcií je Ing. Miloslav Studenovský povinen splatit na zvláštní účet založený u banky s tím, že lhůta, ve které je tento upisovatel povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, činí tři měsíce od konání dnešní vlané hromady.Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určenému zájemci.Pokud se akcionáři nevzdají svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu, činí lhůta pro jejich upsání 20 dnů, přičemž tato počíná běžet patnáctým dnem následujícím po rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se zapíše usnesení vlané hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nevyžadují ? li akcionáři svého přednostního práva upsat akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu zcela nebo z části, budou tyto akcie v celém rozsahu, ve kterém budou upsány, nabídnuty shora uvedeným zájemcům, přičemž bude připuštěno započtení pohledávek společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií s pohledávkami uvedených předem určenému zájemci.Text NZ pro Valnou hromadu:O s v ě d č u j i, že poté valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Rozsah: o 3.000.000,- Kča) Důvod zvýšení základního kapitálu: kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti,b) Druh vydávaných akcií: kmenové akcie,c) Forma vydávaných akcií: akcie na jméno,d) Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 50 000 Kč na jednu akcii,e) Emisní kurz vdávaných akcií: 50 000 Kč na jednu akcii,f) Podoba vydávaných akcií: listinná,g) Počet vydávaných akcií : 60 Ks,h) Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští.Hlasování bylo s tímto výsledkem: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování.Rozhodným početím hlasů byly dvě třetiny hlasů všech akcionářů.O s v ě d č u j i, že valná hromada vyloučila ve smyslu § 204a odst. 5 obch. zák. v důležitém zájmu společnosti, kterým je nezbytné okamžité kapitálové posílení společnosti, přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu.Hlasování bylo s tímto výsledkem 100% hlasů pro, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.Rozhodným počtem byly tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů.O s v ě d č u j i, že valná hromada schválila, aby Ing. Miloslavu Studenovskému bylo nabídnuto upsání 60 ks nových akcií za emisní kurz rovný jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,- Kč za jednu akcii, a to na základě písemné smlouvy o upsání akcií, jejíž společností zpracovaný návrh bude doručen Ing. Miloslavu Studenovskému do tří dnů po skončení této valné Hromady s tím, že přijetí návrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií musí dojít do 4.1.2008. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.K upsání akcií je poskytnuta lhůta šedesáti dnů od konání vlané hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování je sídlo společnosti každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. Celou částku rovnající se emisnímu kursu upsaných akcií je Ing. Miloslav Studenovský povinen splatit na zvláštní účet založený u banky s tím, že lhůta, ve které je tento upisovatel povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, činí tři měsíce od konání dnešní vlané hromady.Hlasováno bylo s tímto výsledkem: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování.Rozhodným počtem hlasů byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.O s v ě d č u j i, že před každým hlasováním ověřovatel a předseda valné hromady zkontroloval počet přítomných osob na valné hromadě a prohlásil, že jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100% základního kapitálu společnosti.Poté bylo o každém návrhu hlasováno veřejně aklamací.O s v ě d č u j i ve smyslu § 80a odst. 2 not. ř., že valná hromada vykonala právní jednání, jehož výsledkem je přijetí shora uvedených rozhodnutí, přičemž splnila formality potřebné pro jejich přijetí.V Praze, dne 13.12.2007 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů