Základní údaje

Sídlo

od 7.11.2016 Jemnická 345/5, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

7.9.2009 - 7.11.2016 Praha 1, Palackého 715, PSČ 11000
6.6.2007 - 7.9.2009 Praha 4, Jemnická 345/5, PSČ 14000
31.10.2006 - 6.6.2007 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27618277

DIČ

od 25.4.2007

CZ27618277

Datum vzniku

31. října 2006

Datová schránka

7geffd8

Historické názvy

31.10.2006 - 6.6.2007

LYPARONE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11238

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.8.2007

319 000 000 Kč

Historické jmění

2.8.2007 - 8.8.2007

319 000 000 Kč

31.10.2006 - 2.8.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 2.9.2017

115- 2768340247 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. října 2007 : Dne 28.8.2007 schválila valná hromada Navrhovatele jednomyslně snížení základního kapitálu Navrhovatele, a to následovně.: Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je přeby Dne 28.8.2007 schválila valná hromada Navrhovatele jednomyslně snížení základního kapitálu Navrhovatele, a to následovně.: Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je přeby...tek provozního kapitálu společnosti a dále, že částka odpovídající snížení bude vyplacena oběma akcionářům. Základní kapitál se snižuje o částku 65.000.000,-Kč ( slovy: šedesát pět milionů korun českých) z dosavadních 319.000.000,-Kč ( slovy: tři sta devatenáct milionů korun českých) na 254.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát čtyři miliony korun českých), vzetím 325 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých) z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy v souladu s ustanovením § 213c obch. zák., a to 170 kusů těchto akcií akcionáře Ing.Vojislava Sparavala a 155 kusů akcií akcionáře DEVO GROUP a.s. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu bude provedeno za úplatu, přičemž hodnota těchto akcií byla stanovena ve shodné výši s jmenovitou hodnotou akcií, tedy ve výši 200.000,-Kč za 1 kus této listinné akcie. Lhůta pro předložení 325 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí třicet dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch.zák. K předložení akcií vyzve představenstvo akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Kupní cena za 325 kusů listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč bude splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2007 - 8. srpna 2007 : Jediný akcionář Ing. Vojislav Sparavalo, rodné číslo 691201/9906, bytem Monaco, Avenue Princesse Grace 7, 98000, Monacké knížectví, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne ... 12.7.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti Nový Jenštejn a.s. ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 317.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmnáct milionů korun českých) na 319.000.000,- Kč (slovy: tři sta devatenáct milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení stanoví jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 1.585 (slovy: jeden tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). S nově upisovanými akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), takže emisní ážio je nulové.Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti v celkové výši 317.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmnáct milionů korun českých) bude splacen co do výše 285.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů korun českých) nepeněžitým vkladem, který je tvořen nemovitostmi ve vlastnictví společnosti DEVO GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Jemnická 345/5, PSČ 140 00, IČ 26207001, a to pozemky v obci a katastrálním území Jenštejn parc.č. 202/56, 202/57, 202/58, 202/59, 202/60, 202/61, 202/62, 202/63, 202/64, 202/65, 202/66, 202/67, 202/68, 202/69, 202/70, 202/71, 202/72, 202/73, 202/74, 202/75, 202/76, 202/77, 202/78, 202/79, 202/80, 202/81, 202/82, 202/83, 202/84, 202/86, 202/87, 202/89, 202/90, 202/92, 202/93, 202/95, 202/96, 202/98, 202/100, 202/101, 202/102, 202/103, 202/104, 202/105, 202/106, 202/107, 202/108, 202/109, 202/110, 202/111, 202/112, 202/113, 202/114, 202/115, 202/116, 202/117, 202/118, 202/119, 202/120, 202/121, 202/122, 202/123, 202/124, 202/125, 202/126, 202/127, 202/128, 202/130, 202/131, 202/133, 202/135, 202/136, 202/145, 202/147, 202/148, 202/150, 202/151, 202/152, 202/153, 202/154, 202/155, 202/156, 202/157, 202/158, 202/159, 202/160, 202/161, 202/162, 202/163, 202/164, 202/165, 202/166, 202/167, 202/168, 202/169, 202/170, 202/171, 202/172, 202/173, 202/174, 202/175, 202/176, 202/177, 202/178, 202/179, 202/180, 202/181, 202/182, 202/183, 202/184, 202/185, 202/186, 202/189, 202/190, 202/191, 202/192, 202/194, 202/195, 202/196, 202/218, 202/220, 202/222, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/10, 258/15, 258/16, 258/19, 258/20, 258/23, 258/24, 258/27, 258/28, 258/30, 258/31, 258/34, 258/35, 258/38, 258/39, 258/40, 258/41, 258/42, 258/43, 258/44, 258/45, 258/46, 258/47, 258/48, 258/49, 258/50, 258/51, 258/52, 258/53, 258/62, 258/64, 258/67, 258/68, 258/73, 258/74, 258/78, 258/80258/81, 258/82, 258/83, 258/84, 258/85, 258/86, 258/87, 258/88, 258/89, 258/90, 258/91, 258/92, 258/93, 258/94, 258/95, 258/96, 258/97, 258/98, 258/99, 258/100, 258/101, 258/102, 258/103, 258/104, 258/105, 258/106, 258/107, 258/109, a pozemky ve zjednodušené evidenci: PK-parcely 224, 239/1, 241/1, 242, 244, 251/2, 252/2, 253 a 255. Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví č. 299 pro kat.území Jenštejn. Předmětné nemovitosti jsou využitelné ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Předmětný nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem Zdeňka Salveta ze dne 6.6.2007 č. 2613-163-2007, ustanoveným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.5.2007 čj. Nc 4499/2007-46; hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti Nový Jenštejn a.s. (původně LYPARONE a.s.) byla stanovena částkou 285.000.000,- Kč. Toto ocenění se schvaluje. Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 1.425 kusů akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč.Co do výše 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých) bude emisní kurs akcií splacen peněžitým vkladem ve výši 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých), a to na k tomu účelu zřízený účet č. 254892003/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, jimiž jsou společnost DEVO GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Jemnická 345/5, PSČ 140 00, IČ 26207001, v rozsahu 285.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů korun českých), a pan Ing. Vojislav Sparavalo, rodné číslo 691201/9906, bytem Monaco, Avenue Princesse Grace 9, 98000, Monacké knížectví, v rozsahu 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých).Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude určeným zájemcům doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu určených zájemců.Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Jemnická 345/5, PSČ: 140 00, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Zájemce DEVO GROUP a.s. je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději do posledního dne lhůty pro upisování nových akcií společnosti. Zájemce Ing. Vojislav Sparavalo je povinen splatit 81,25 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií (tj. částku 26.000.000,- Kč) nejpozději do posledního dne lhůty pro upisování nových akcií společnosti a 18,75 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií (tj. částku 6.000.000,- Kč) nejpozději do šesti měsíců od jím provedeného úpisu nových akcií.Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů