Trendy

64 969 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 640 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

192 945 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.4.2012 Praha 8, V Holešovičkách 1443/4, PSČ 18000

Historické adresy

24.8.2007 - 20.4.2012 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 51/1010, PSČ 14000
20.11.2006 - 24.8.2007 Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 11209

27625231

DIČ

Není plátce DPH

6.1.2009 - 31.3.2012

CZ27625231

Datová schránka

df2dyv2

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11296

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.11.2012

100 000 000 Kč

Historické jmění

14.2.2008 - 28.11.2012

30 000 000 Kč

20.11.2006 - 14.2.2008

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

24.5.2013 - 1.6.2017

CARD CASINO PRAGUE
  • Adresy:
    • Stroupežnického 253/1, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. listopadu 2012 - 28. listopadu 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti Euro Queen a.s. rozhodla takto: Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových a... kcií o částku 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na částku 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 1. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie a 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 2. Akcionáři – pan Ing. Daniel Tůma, narozený 02.06.1974, bytem Praha 9, Novozámecká 344 a pan Ondřej Šmejkal, narozený 04.09.1973, bytem Praha 3, Vinohradská 1188/58, prohlašují, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. 3. Připouští, aby 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie a 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) každé akcie byly upsány předem určeným zájemcem panem Ondřejem Šmejkalem, narozeným 04.09.1973, bytem Praha 3, Vinohradská 1188/58. Emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. 4. Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje splatná pohledávka pana Ondřeje Šmejkala, narozeného 04.09.1973, bytem Praha 3, Vinohradská 1188/58, ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. listopadu 2012 mezi panem Ondřejem Šmejkalem, jako postupitelem a Společností, jako postupníkem, na jejímž základě došlo k postoupení části pohledávky, pana Ondřeje Šmejkala za společností Play games a.s. se sídlem Praha 8 – Libeň, V Holešovičkách 1443/4, PSČ 180 00, IČ 247 73 255, vzniklé z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Belagio s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlínské nám. 170/3, PSČ 180 00, IČ 264 54 718, uzavřené dne 09.12.2010 mezi panem Ondřejem Šmejkalem, jako převodcem a společností Play games a.s., jako nabyvatelem a představující neuhrazenou kupní cenu za převod obchodního podílu, a která je plně způsobilá k řádnému započtení. 5. Existence pohledávky pana Ondřeje Šmejkala za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou auditora Ing. Jiřinou Kuncovou, osvědčení č. KA ČR 0197.6. Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele – pana Ondřeje Šmejkala, narozeného 04.09.1973, bytem Praha 3, Vinohradská 1188/58, ve výši 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), za společností Euro Queen a.s. se sídlem Praha 8, V Holešovičkách1443/4,PSČ180 00, IČ 276 25 231, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. listopadu 2012 mezi panem Ondřejem Šmejkalem, jako postupitelem a Společností, jako postupníkem, proti pohledávce společnosti Euro Queen a.s. na splacení emisního kursu 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie a 2 (slovy: dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) každé akcie. 7. Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku,b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím této mimořádné valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ondřeje Šmejkala, narozeného 04.09.1973, bytem Praha 3, Vinohradská 1188/58 ve výši 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) bude započtena na splacení emisního kurzu 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie a 2 (slovy: dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) každé akcie, upsaných panem Ondřejem Šmejkalem na zvýšení základního kapitálu,e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. 8. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti Euro Queen a.s., mezi předem určeným zájemcem, panem Ondřejem Šmejkalem, a společností Euro Queen a.s. 9. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen na adresu jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu.10. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti Euro Queen a.s., když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu a dále také posílení ekonomické stability Společnosti. 11. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů