Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

- 178 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

19 081 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.6.2011 Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 12000

Historické adresy

1.1.2007 - 28.6.2011 Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 13000

27636607

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. ledna 2007

Datová schránka

77rd3b2

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11397

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.12.2015

20 000 000 Kč

Historické jmění

31.10.2014 - 10.12.2015

20 000 000 Kč

19.3.2009 - 31.10.2014

10 000 000 Kč

1.1.2007 - 19.3.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2014 - 10. prosince 2015 : Valná hromada společnosti dne 22.7.2014 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,--Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 10 ks nových kmenových akcií,... o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč každé, znějící na jméno. O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis JUDr. Jaroslavou Voclovou, č.j. N 895/2014, NZ 782/2014. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2008 - 19. března 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 4.12.2008 přijala mimo jiné následující usnesení:"Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zákla... dní kapitál společnosti Fantus, a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů koru českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie.II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem RNDr. Liborem Sadílkem, r.č. 660210/0296, bytem Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, PSČ 403 21 celkem 56 (slovy padesát šest) kusů akcií a paní PharmDr. Helenou Krajíčkovou, r.č. 575612/0447, bytem Chvalíkovice, České školy 8/56, PSČ 747 06 celkem 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů akcií.V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům - předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií.VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Fantus, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 43-3617270207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů