Trendy

4 159 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

968 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

51 488 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 13.2.2007 Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000

Historické adresy

8.1.2007 - 13.2.2007 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27645011

DIČ

od 26.2.2007

CZ27645011

Datum vzniku

8. ledna 2007

Datová schránka

4asd8rw

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11456

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.7.2011

22 000 000 Kč

Historické jmění

8.1.2007 - 12.7.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

4200212815 / 6800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 7. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 7. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. června 2011 - 12. července 2011 : 1. SPI PROPERTY, SE se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, identifikační číslo: 28542665, se jakožto jediný akcionář společnosti GELLIVARA a.s. se sídlem Praha 5, ... nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, identifikační číslo 276 45 011 (dále jen "společnost"), vzdává přednostního práva na upisování nových akcií, jejichž upsáním společnost podle dále učiněného rozhodnutí zvýší svůj základní kapitál o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).2. Základní kapitál společnosti se upisováním akcií peněžitými vklady zvýší o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).3. Upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4. Uvedené zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvaceti kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé této akcie bude činit 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurz těchto akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.5. Všechny akcie, jejichž upsáním má být provedeno uvedené zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž bude jediný akcionář společnosti - SPI PROPERTY, SE.6. Upisování akcí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy stvrzující smlouvu musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Akcie je možno upsat v sídle společnosti vždy od pondělí do pátku v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo písemně oznámí uvedenému předem určenému zájemci, že došlo k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh smlouvy o upsání akcií.9. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílnou součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií.10. Připouští se započtení dále vymezené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Tímto započtením bude splacen celý uvedený emisní kurz. Pohledávkou, kterou takto předem určený zájemce započte, je pohledávka ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu nároku na vydání dosud nevrácené části bezdůvodného obohacení vzniklého plněním z právního důvodu, který odpadl, konkrétně pak tím, že předem ručený zájemce zaplatil částku 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) na úhradu emisního kurzu nových akcií, jejichž upsáním měla společnost zvýšit svůj základní kapitál v souladu s rozhodnutím svého jediného akcionáře z 18.9.2009, a že týž jediný akcionář poté dne 19.5.2011 totéž rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zrušil.11. Smlouva o započtení uvedené pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií bude uzavřena podle následujících pravidel: Návrh uvedené smlouvy předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, kdy bude uzavřena smlouva o upsání akcií podle bodu 7. tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. Tímto návrhem bude společnost vázána po dobu sjednané lhůty, v níž má být za nově upisované akcie zaplacen jejich emisní kurz. zobrazit více skrýt více
  • 23. září 2009 - 24. května 2011 : 1. SPI PROPERTY, SE se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, identifikační číslo: 285 42 665, se jakožto jediný akcionář společnosti vzdává přednostního práva na upi... sování nových akcií, jejichž upsáním společnost podle dále učiněného rozhodnutí zvýší svůj základní kapitál o částku 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých).2. Základní kapitál společnosti se upisováním akcií peněžitými vklady zvýší o částku 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých).3. Upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4. Uvedené zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním čtyřiceti čtyř kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé této akcie bude činit 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurz těchto akcií je tak shodný s jejich jmenovitou hodnotou.5. Všechny akcie, jejichž upsáním má být provedeno uvedené zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž bude jediný akcionář společnosti - SPI PROPERTY, SE.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy stvrzující smlouvu musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Akcie je možno upsat v sídle společosti vždy od pondělí do pátku v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo písemně oznámí uvedenému předem určenému zájemci, že došlo k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh smlouvy o upsání akcií.9. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílnou součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií.10. Celý emisní kurz nově upisovaných akcií musí být splacen ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 232160871/0300 zřízený pro tento účel na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů